Młodzi Polacy: Niezagospodarowana polityczna “nisza”
PDF (English)

Słowa kluczowe

partycypacja
młodzież
polityczna apatia
polityczna alienacja
młodzi wyborcy

Jak cytować

Marzęcki, R. (2018). Młodzi Polacy: Niezagospodarowana polityczna “nisza”. Przegląd Politologiczny, (3), 111–122. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.9

Abstrakt

Obserwacja życia politycznego we współczesnej Polsce prowadzi do wniosku, że młodzi ludzie, wraz ze swoimi problemami, pozostają na marginesie komunikacji i procesów decyzyjnych inicjowanych przez najważniejsze partie polityczne. Młody człowiek rzadziej bywa adresatem politycznych ofert, a problemy, interesy i aspiracje tej grupy ludzi rzadziej stają się osią politycznych sporów i treścią politycznych dyskursów. Młodzi obywatele dostrzegają ten brak wyraźnego zainteresowania ich sprawami i czynią z niego jeden z ważniejszych argumentów krytycznych wobec klasy politycznej. Autor prezentuje w artykule wyniki badania ankietowego zrealizowanego wśród polskich studentów w pierwszej połowie 2012 roku. W skazują one, że młode pokolenie stanowi wciąż wielką niezagospodarowaną polityczną “niszę”.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.9
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewski A. (2000), Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, in: Studia z teorii polityki, eds. A. Czajowski, L. Sobkowiak, vol. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Barber T. (2009), Choice, Voice and Engagement: Models and Methods Promoting Active Youth Citizenship in the New Europę, in: Challenges for Citizenship, Citizenship Education and Democratic Practice in Europe, eds. D. Dolejsiova, M. A. Garcia Lopez, Council of Europe Strasbourg.

Berger P. L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zbiorowego, PWE, Warszawa.

Cześnik M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Scholar, Warszawa.

Dermody J., Hanmer-Lloyd S. (2008), 21s' Century British Youth: Politically Alienated or an Engaged Critical Citizenry?, in: Citizenship in the 21sl Century, eds. L. T. Kane, M. R. Poweller, Nova Publishers, New York.

Forbrig J. (2005), Introduction: Democratic Politics, Legitimacy and Youth Participation, in: Revisiting Youth Political Participation: Challenges for Research and Democratic Practice in Europe, ed. J. Forbrig, Council of Europe, Strasbourg.

Inglehart R. (1977), The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton University Press, Princeton.

Klingemann H.-D. (1999), Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis, in: Critical Citizens, Global Support for Democratic Governance, ed. P. Norris, Oxford University Press, Oxford.

Kovacheva S. (2005), Will Youth Rejuvenate the Patterns of Political Participation?, in: Revisiting Youth Political Participation: Challenges for Research and Democratic Practice in Europe, ed. J. Forbrig, Council of Europe, Strasbourg.

Mannheim K. (1952), The Problem of Generations, in: Essays on the Sociology o f Knowledge, ed. P. Kecskemeti, Routledge and Kegan Paul, London.

Marzęcki R. (2013), Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Marzęcki R., Stach Ł. (eds.) (2013), Dlaczego Palikot? Młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy “twardy ” elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej, Elipsa, Warszawa.

Plutzer E. (2002), Becoming a Habitual Voter: Inertia, Resources, and Growth in Young Adułthood, “American Political Science Review”, vol. 96, no. 1.

Putnam R. D. (2001), Bowling Ałone. The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.

Rosenstone S. J., Hansen J. M. (1993), Mobilization, Participation, and Democracy in America, Macmillan, New York.

Sartori G. (2007), Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Schumpeter J. A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.

Szafraniec K. (2011), Youth 2011. Poland, The Chancellery of the Prime Minister, Warszawa.