Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie
PDF

Jak cytować

Mider, D. (2018). Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie. Przegląd Politologiczny, (2), 23–34. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.2

Abstrakt

This paper concentrates on the analysis of methodological problems of studies conducted using the Internet, in particular on the issue of whether it is reasonable to apply classical research techniques. These considerations start with the reflection on the ontological parameters of the Internet: its physical, socio-psychological and information properties. Next, the paper analyzes four groups of research techniques: surveys of opinion, studies of behaviors, studies of cultural creations, and studies of the structure of the Internet. The subject of analyses involves the range and content of modifications required in order to apply individual research techniques in the Internet.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.2
PDF

Bibliografia

Ackland R., Gibson R., Mapping Political Party Networks on the WWW, Centre for Social Research, Canberra 2004, http://voson.anu.edu.au/papers/political_networks.pdf.

Adamic L., Glance N., The Political Blogosphere and the 2004 U.S. Election: Divided They Blog, Pittsburgh 2005, http://www.blogpulse.com/papers/2005/AdamicGlanceBlogWWW.pdf.

Batorski D., Olechnicki K., Wprowadzenie do socjologii internetu, „Studia Socjologiczne” 2007, vol. 186, nr 3.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Fundacji „Altheia”, Warszawa 1998.

Garlicki J., Kultura polityczna m³odzie¿y studenckiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.

Gregor B., Stawiszyński M., Wykorzystanie Internetu w badaniach panelowych rynku, w: Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo PWSZ, Elbląg 2005.

Henne K., Internet – nowa technika badań w psychologii, „Nowiny psychologiczne” 2004, nr 2.

Hill K. A., Hughes J. E., Cyberpolitics: Citizen activism in the age of the Internet, Rowman and Littlefield, Oxford 1998.

Hupa A., Badania orientacji politycznych w Internecie, „Studia Socjologiczne” 2007, vol. 186, nr 3.

Izdebski Z., Seks Polaków w Internecie. Raport Polpharmy 2010, Centrum Badań Marketingowych Indicator na zlecenie Polpharmy, http://www.opzs.pl/uploads/assets/files/Seks_Polakow_w_Internecie_prezentacja.pdf.

Kozinets R. V., Netnography. Doing Ethnographic Research Online, Sage Publications, Los Angeles 2010.

Kubczak A., Cybersocjologia? Internet jako przedmiot zainteresowania socjologów, w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.

Lem S., Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Fiałkowski T., Lem S., Świat na krawędzi, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Lyman P., Wakeford N., Going Into the (Virtual) Field, „American Behavioral Scientist” 1999, vol. 43, nr 3.

Lyon D., The Electronic Eye. The Rise of Surveillance Society, University of Minnesota Press,Minneapolis 1994.

Mącik R., Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.

Mann Ch., Stewart F., Internet Communication and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online, Sage Publications, Londyn–New Delhi 2000.

Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Margolis M., Resnick D., Tu Ch., Campaigning on the Internet: Parties and Candidates on the World Wide Web in the Primary Season, „Harvard International Journal of Press/Politics” 1997, vol. 2, nr 1.

mn//mat/k, Zrobili z niego „największego prostaka”. Pyta: Dlaczego ja?, „TVN24”, 8.08.2012, http://www.tvn24.pl/zrobili-z-niego-najwiekszego-prostaka-pyta-dlaczego-ja,269944,s.html.

Nikodemska-Wołowik A. M., Jakościowe badania marketingowe w Internecie – uzasadniony sceptycyzm, w: Marketing– koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Olcoń M., Zogniskowane wywiady grupowe online – charakterystyka techniki badawczej, w: Re: Internet – społeczne aspekty medium, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. Zając,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Pant G., Srinivasan P., Menczer F., Crawling the Web, http://dollar.biz.uiowa.edu/~pant/Papers/crawling.pdf.

Park H. W., Hyperlink Network Analysis: A New Method for the Study of Social Structure on the Web, „Connections” 2003, vol. 25, nr 1.

Sawyer S., Rosenbaum H., Social Informatics in the Information Sciences: Current Activities and Emerging Directions, „Informing Science” 2000, vol. 3, nr 1.

Shenk D., Data Smog. Surviving the information glut, HarperCollins, Nowy Jork 1997.

Sobieszczek K., Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych, w: Re: Internet –społeczne aspekty medium, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. Zając,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Sobocińska M., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stone B., Politics ‘96, „Internet World” 1996.

Suler J. R., Identity Management in Cyberspace, „Journal of Applied Psychoanalytic Studies” 2002, nr 2.

Suler J. R., Presence in Cyberspace, 2003, http://users.rider.edu/~suler/psycyber/presence.html.

Suler J. R., The Basic Psychological Features of Cyberspace. Elements of a Cyberpsychology Model, 1996 (2002), http://users.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html.

Suler J. R., The First Decade of CyberPsychology, 2006, http://users.rider.edu/~suler/psycyber/decade.html.

Tadeusiewicz R., W dymie i we mgle..., „ComputerWorld” 1999, nr 37.

The Streisand Effect: When Internet Censorship Backfires, „Complex Pop Culture” 2009, http://www.complex.com/pop-culture/2009/07/the-streisand-effect-when-internet-censorship-backfires.

Żmijewska-Jędrzejczyk T., Badania internetowe, w: Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, red. P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński,Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.