Nr 2 (2013)

Artykuły

Eugeniusz Ponczek
7-22
Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej
PDF
Daniel Mider
23-34
Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie
PDF
Piotr Pawełczyk, Barbara Jankowiak
35-44
Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów
PDF
Jacek Knopek
45-56
Systemy parlamentarne wybranych państw arabskich i muzułmańskich w świetle notatki dla kierownictwa MSZ z 1972 r.
PDF
Łukasz Jakubiak
57-70
Przesłanki rozwiązania parlamentu w praktyce ustrojowej V Republiki Francuskiej
PDF
Marcin Łukaszewski
71-82
Czy parlament może zmienić mężczyznę w kobietę? Granice i miejsce zasady supremacji parlamentu w brytyjskim porządku konstytucyjnym wobec europejskich procesów integracyjnych (wybrane problemy)
PDF
Jarosław Jańczak
83-94
Przesunięcie koncepcyjne w studiach granicznych
PDF
Anna Citkowska-Kimla
95-100
Liberalizm a szanse pokoju na świecie. Refleksje Karla Jaspersa
PDF
Jolanta Bryła
101-116
System zarządzania kryzysami Unii Europejskiej – znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego
PDF
Maciej Magiera
117-128
Kultura bezpieczeństwa w imprezach masowych w Wielkopolsce. Analiza działań Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu
Mirosław Lakomy
129-138
Od „arabskiej wiosny” do powstania „lajków” w kontekście współpracy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej
PDF
Paweł Ruszkowski
139-148
Polityczne aspekty zjawiska segmentacji społeczeństwa
PDF
Cezary Trosiak
149-162
Dyskusja i spory wokół wprowadzania podwójnych nazw miejscowości na terenie Śląska Opolskiego
PDF
Magdalena Lorenc
163-176
„Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” jako przykład wystawy politycznej
PDF

Recenzje/dyskusje

Andrzej Antoszewski, Arkadiusz Żukowski, Ewa Czerwińska-Schupp
177-188
Recenzje
PDF

Noty o autorach

. .
189-192
Noty o autorach/Contributors
PDF