Kultura bezpieczeństwa w imprezach masowych w Wielkopolsce. Analiza działań Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu

Jak cytować

Magiera, M. (2018). Kultura bezpieczeństwa w imprezach masowych w Wielkopolsce. Analiza działań Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu. Przegląd Politologiczny, (2), 117–128. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.10

Abstrakt

The narrow sense of security, reduced to the ability to survive, has nowadays become insufficient in terms of what society demands. As a result of globalization processes (and the dynamization of reality), the will to maintain a high standard of living (consumerism) and the increasing awareness of individuals in Western culture, the need for a comprehensive minimization of risk has emerged, and hence a demand to look for potential threats in practically every field of life, in order to identify and eradicate them. By means of referring to the culture of security, or – to be more precise – to its three components (resources, organization and mentality), the social expectations of the public administration can be identified. This paper reflects the expectations of the citizens of Wielkopolska as regards the security of mass events on the basis of the operations of the Urban-Regional Headquarters of Euro 2012 in Poznań (and the standards and factors influencing its decision-making status).

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.10

Bibliografia

Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011.

Cieślarczyk M., Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa, w: Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski,W. Nowosielski,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008.

Dziubek I., Cyberprzestrzeń – wyzwanie czy zagrożenie dla bezpieczeństwa XXI wieku, w: Wieloaspektowość bezpieczeństwa

publicznego, red. I. Dziubek,Wydawnictwo Uczelni Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Kalisz 2010.

Kwiatkowski S., Kwiatkowska-Drożdż A., O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 2005.

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne jako składnik bezpieczeństwa narodowego, w: Metodologia badań bezpieczeństwa

narodowego, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, t. I, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.

Liedel K., Piasecka P., Przygotowanie systemu bezpieczeństwa państwa do organizacji Euro 2012, w: Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, red. K. Liedel, P. Piasecka, Difin,Warszawa 2011.

Mażewski L., Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918–2009, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2010.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Nepelski M., Potrzeby edukacyjne w zakresie zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym – prezentacja wybranych wyników badań. Organizacja współdziałania i reagowanie na przykładzie sytuacji kryzysowych zaistniałych w latach 1997–2007, w: Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, red. A. Urban, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2009.

Organek T., Spotters w Policji, „Kwartalnik Policyjny” 2011, nr 3(17).

Piotrowicz D., Negocjacje kryzysowe w policyjnym systemie interwencyjnym, w: Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, red. K. Liedel, P. Piasecka, Difin, Warszawa 2011.

Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe,Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2009.

Prońko J., Filozoficzny i utylitarny aspekt bezpieczeństwa w skali mikro i makro, w: Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, red. Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierda, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała–Warszawa 2007.

Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie Euro 2012, Akademia Euro, Warszawa 2012.

Szlachcic B., Zarządzanie kryzysowe w czasie imprez masowych na stadionach w czasie Euro 2012, w: Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, red. K. Liedel, P. Piasecka, Difin,Warszawa 2011.

Świeboda H., Zarządzanie ryzykiem w kształceniu menedżerów bezpieczeństwa, w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego.

Bezpieczeństwo 2010, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, t. II, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

Wasil M., Spottersi – najskuteczniejsza broń w walce z pseudokibicami sportowymi, w: Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, red. A. Urban,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2009.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.