Od „arabskiej wiosny” do powstania „lajków” w kontekście współpracy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

Lakomy, M. (2018). Od „arabskiej wiosny” do powstania „lajków” w kontekście współpracy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (2), 129–138. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.11

Abstrakt

2011 started with the Arab Spring and ended with Putin’s fall said one user of Russian equivalent of Facebook – Vkontake.ru. Around 3,000 more or less serious election frauds identified in the course of the elections to Russian parliament, the Duma, on December 4, 2011 triggered a revolt. Russians did what their predecessors in the authoritarian Arab states, Tunisia, Egypt and Libya, had done. After a heated discussion in the new media they took to the streets in Moscow and St. Petersburg. The blogosphere created Alexei Navalny, who called „United Russia” a party of crooks and thieves. The strongest movement of resistance against the Putin – Medvedev tandem involved young people, whose campaign was named the uprising of ‘likers’.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.11
PDF

Bibliografia

Korespondent Wschodni, http://www.korespondent-wschodni.org/kategoria/rosja.

Krastev I., Suwerenna demokracja, http://www.newsweek.pl/Europa/suwerenna-demokracja,44984,1,1.html.

Kwiatkowska K., Powstanie Lajków, „Polityka”, nr 51 (2838), 14.12–20.12.2011.

Lakomy M., Geopolityczne aspekty wojny gruzińsko-rosyjskiej, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 4.

Makarenko V., Rosja chce móc odciąć Internet, http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10346429,Rosja_odpowiada_na_polityke_wolnosci_sieci.

Nadskakuła O., Rosjanie nie chcą demokracji na wzór zachodni, http://www.przeglad-tygodnik.pl/artykul/rosjanie-nie-chca-demokracji-na-wzor-zachodni.

Nawalny A., Jedna Rosja – partia żulików i złodziei, http://navalny-army.livejournal.com.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 grudnia 2011 roku, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0575+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL.

Inne źródła internetowe.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.