Systemy parlamentarne wybranych państw arabskich i muzułmańskich w świetle notatki dla kierownictwa MSZ z 1972 r.
PDF

Jak cytować

Knopek, J. (2018). Systemy parlamentarne wybranych państw arabskich i muzułmańskich w świetle notatki dla kierownictwa MSZ z 1972 r. Przegląd Politologiczny, (2), 45–56. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.4

Abstrakt

The paper discusses the parliamentary systems of selected Arab and Muslim countries in the Middle East and North Africa at the turn of the 1960s.The analysis concerns a document drawn up for executives in the Ministry of Foreign Affairs in late 1972, with an attachment discussing the parliamentary systems of the countries of primary importance for the goals and interests of Poland. As concerns the Middle East, the parliamentary systems of Lebanon, Syria, Jordan, Iraq, Kuwait, Iran and North and South Yemen were described. In North Africa, the analysis encompassed the Maghreb region: Morocco, Algeria, Tunisia, and the Mashrek region: Egypt, Libya and Sudan.The paper concludes with a statement that the document was an accurate and faithful presentation of the parliamentary systems of representative states. Political relations in this region were developing dynamically at that time, military coups and coups d’état occurred, some states were leaning towards socialism, while maintaining their family or religious structures, while others were only just gaining their full sovereignty and independence. The situation of Israel continued to be complicated, as the state remained highly confrontational towards Arab countries. This last issue was the reason for Poland’s failing to achieve the strategic goals of its foreign policy in the Middle East and North Africa. Another Israeli-Arab war in October 1973 made Polish decision makers realize how fragile the foundations of states in the region were, preventing Poland from becoming fully involved in Arab and Muslim countries.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.4
PDF

Bibliografia

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego oświata, Gdańsk 2001.

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.

Balicki R., Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003.

Bania R., Kuwejt w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1958–1968, Łódź 2009.

Bankowicz M., Tkaczyński J., Oblicza współczesnego państwa, Toruń 2003.

Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.

Belkhodja A., Les trois décennies Bourguiba. Témoignage, Paris 1998.

Deszczyński P., Gołata K., Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, Poznań 2003.

Dziekan M. M., Historia Iraku, wyd. 2, Warszawa 2007.

Dziubiński A., Historia Maroka, Wrocław 1983.

Dziubiński A., Historia Tunezji, Wrocław 1994.

Ellyas A., Stora B., Les 100 portes du Maghreb: l’Algérie, le Maroc, la Tunisie. Trois voies singulières pour allier islam et modernité, Paris 1999.

Entelis J. P., Pluralism and party transformation in Lebanon, bmw. 1974.

Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004.

Jafar Sharif-Emami, http://en.wikipedia.org.

Jamsheer H. A., Reforma władzy i społeczeństwa w arabsko-muzułmańskiej myśli politycznej wieków XIX i XX, Łódź 2008.

Kamel Asaad, http://en.wikipedia.org/wiki.

Kasznik-Christian A., Wojna algierska 1954–1962: u Źródło niepodległej państwowości, Łódź 2001.

Kasznik-Christian A., Algieria, Warszawa 2006.

Kitab S., Wybrane zagadnienia klasycznego ustroju politycznego w islamie: skrypt dla studentów politologii, religioznawstwa oraz orientalistyki, Bydgoszcz 2004.

Knopek J. (oprac.), Współczesne systemy polityczne w wypisach, Bydgoszcz 2001.

Konstytucje państw arabskich, wybór, przekł. [z arab.] oraz wprow. N. H. Saleh, Warszawa 1992.

Kończyk G., Zdanowski J., Zarys historii i przemian społeczno-ekonomicznych Kuwejtu, Wrocław 1989.

Kowalewski Z. M., Szwadrony śmierci Armii Mahdiego sieją terror wyznaniowy w Iraku: polaryzacja ruchu oporu między takfirytami a basistami, „Le Monde Diplomatique” (ed. polska) 2007, nr 2.

List of Parliamentary Speakers in Asia in 1970, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Parliamentary_Speakers_in_Asia_in_1970.

Mardom party, http://www.answers.com.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, Departament V, zespół 42/76, wiązka 7, teczka 24/2.

Obeidat H., Stosunki Polski z Egiptem i Irakiem w latach 1955–1989, Toruń 2001.

Qadhafi M. Al., Myoeli: wybrane z Zielonej Książki, Kraków 1991.

Rekłajtis E., Liban, Warszawa 1993.

Sadok Mokaddem, http://fr.wikipedia.org/wiki.

Saleh N. H., Jemen: jedno serce – jeden naród, Warszawa 1994.

Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003.

al-Sayyid Marsot A. L., A Short History of Modern Egypt, Cambridge 1993.

Skuratowicz J., Skuratowicz W., Przemiany wewnętrzne i polityka zagraniczna Syrii, Warszawa 1974.

Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa 2002.

Struktura organizacyjna MSZ, http://www.msz.gov.pl/Struktura,organizacyjna,MSZ,32554.html.

Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.