Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów
PDF

Jak cytować

Pawełczyk, P., & Jankowiak, B. (2018). Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów. Przegląd Politologiczny, (2), 35–44. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.3

Abstrakt

In the theory of political marketing the concept of the image appears crucial when explaining electoral preferences and behaviors. This paper presents a survey into the relations between image factors and liking for the main two candidates in the presidential elections in Poland in 2010. It is widely supposed that the assessment of a candidate’s image should translate into a definite (positive or negative) emotion towards him or her. An empirical analysis of the influence of political images on political attitudes, however, leads to a slightly more modest conclusion regarding the power of such influence. Surveys do not unconditionally confirm the assumption that voter’s emotions are unequivocally determined by a candidate’s image, especially as the decisive factors in stimulating support for a given politician (or party) may be provided by negative emotions evoked by his or her rival. The results of the survey do confirm an observation that has already been noted in the literature, that cognitive judgments of a candidate’s image have a considerably weaker influence on voter preferences than the emotions he evokes.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.3
PDF

Bibliografia

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.

Jeziński M., Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń 2004.

Korzeniowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, w: Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002.

Mandrosz J., Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych, w: Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002.

Nimmo D., Savage R., Candidates and Their Images: Concepts, Methods and Findings, Goodyear 1976.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.