Dyskusja i spory wokół wprowadzania podwójnych nazw miejscowości na terenie Śląska Opolskiego
PDF

Jak cytować

Trosiak, C. (2018). Dyskusja i spory wokół wprowadzania podwójnych nazw miejscowości na terenie Śląska Opolskiego. Przegląd Politologiczny, (2), 149–162. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.13

Abstrakt

The emergence of a German minority in the western part of OEl¹sk Górny (Upper Silesia, Opolskie Region) in 1989 stirred a discussion, mainly among sociologists and political scientists, on the criteria that would make it possible to solve the issue of justifying this minority’s presence in Poland. At the same time, the leaders of those minority circles faced the task of demonstrating that they were German in ethnic and cultural terms. For both parties it became important to force the Polish Parliament to pass a “minority law” as it came to be called. The battle for the provisions of this act, with varying intensity, lasted until January 2005, when it was signed by the President of Poland and the law entered into force in May of the same year. The adoption of the law on ethnic and national minorities and regional languages enabled minorities to introduce double naming of places where they reside. Initially, this phenomenon was most intense in the Opole part of Górny OEl¹sk triggering a full range of reactions, ranging from the definitely hostile, threatening an outbreak of an ethnic conflict, to treating this phenomenon as an element enhancing the socio-cultural attractiveness of regions inhabited by minorities.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.13
PDF

Bibliografia

Choroś M., Jarczak Ł., Niemieckie elementy w nazwach miejscowych, w: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Zb. Mazur, Poznań 1997.

Dobrowolski W., Ślub po niemiecku, „Schlesisches Wochenblatt” z dnia 21–27 stycznia 2005 r.

Dobrowolski W., Wójtowie boją się dwujęzycznych tablic, „Schlesisches Wochenblatt” z dnia 23 grudnia 2005 r. –5 stycznia 2006 r.

Kandzia K., Alle sprechen Polnisch, „Schlesisches Wochenblatt” z dnia 6–12 sierpnia 2010 r.

Kandzia K., Drugie Kosowo, „Wochenblatt.pl” z dnia 14–20 grudnia 2012 r.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

Mioe E., Deutsch im Amt, „Schlesisches Wochenblatt” z dnia 14–20 stycznia 2005 r.

Mioe E., Endlich ein multinationales Polen, „Schlesisches Wochenblatt” z dnia 14–20 stycznia 2005 r.

Mioe E., Quo vadis, mniejszości niemiecka w Polsce?, „Dialog” 2009, nr 87.

Nijakowski L. M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.

Ossowski St., O ojczyźnie i narodzie, rozdział: Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej, Warszawa 1984, s. 112.

Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, Notatka informacyjna GUS, 29.01.2013.

Radziński R., Szczygielski K., Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Opole 2008.

Wagińska-Marzec M., Postawy mieszkańców Opolszczyzny wobec podwójnych nazw miejscowości, Poznań 2003.

Wagińska-Marzec M., Spory o nazwy miejscowości na Opolszczyźnie jako syndrom walki o tradycję, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2002, nr 27, Poznań 2002.

Szmeja M., Niemcy? Polacy? Ślązacy!, Kraków 2000.

Szczygielski K., Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe, Opole 2006.

Świerc K., Chrząstowice – pierwsza gmina w kraju, „Wochenblatt.pl” z dnia 16–22 listopada 2012 r.

Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Zb. Mazur, Poznań 1997.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.