„Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” jako przykład wystawy politycznej
PDF

Jak cytować

Lorenc, M. (2018). „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” jako przykład wystawy politycznej. Przegląd Politologiczny, (2), 163–176. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.14

Abstrakt

The objective of the paper is to analyze and assess the institutional conditions of the exhibition entitled Side by Side. Poland – Germany. 1000 years of Art and History, organized in Martin-Gropius-Bau in Berlin between September 23, 2011 and January 9, 2012. In terms of the number of works of art presented this undertaking was unprecedented in the history of Polish- German relations. The exhibition, and the catalogue that accompanied it, were a part of the Cultural Program of the Polish Presidency in the EU Council in 2011, becoming an exemplification of the issue of the politicization of exhibition discourse, where works of art are utilized for political purposes. The theoretical inspiration for considering this topic was provided by Peter Vergo’s concept presented in his text The reticent object of 1987. In Vergo’s opinion, exhibitions are a cultural fact which is relatively rarely investigated in terms of the means, efforts, conditions and reasons that are necessary for their execution. And yet these institutional conditions, including their financing, the procedures for selecting the entities in charge of the project, the mechanisms for appoint the program board and honorary patronage have a considerable influence on the nature of the exhibition. Concentrating on institutional contexts serves the purpose of answering the question of how the realms of politics and art exhibitions permeate one another. The decisions made by the authorities to become involved in certain exhibition projects constitute the instruments for creating and executing selected public policies, primarily cultural policy. It is therefore impossible to assess the success of a given initiative without considering the political objectives set and achieved by the organizers of the exhibition Side by Side.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.2.14
PDF

Bibliografia

Duncan C., Muzeum sztuki jako rytuał, przeł. D. Minorowicz, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Howarth D., Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polskiej polityki zagranicznej w 2011 r., http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose2011/.

Jarmuł K., Żydówka z cytrynami, w: Katalog.

Kantorowicz E. H., Dwa Ciała Króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1993.

Laclau E., Mouffe Ch., Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wrocław 2007.

Laclau E., Mouffe Ch., Post-Marxsim Without Apologies, „New Left Review” 1987, nr 166, s. 79–106.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010.

Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008.

Mouffe Ch., Polityka i polityczność, w: Ch. Mouffe, Polityczność. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008.

Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, http://www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/content/obok-polska-niemcy-1000-lat-historii-w-sztuce.

Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/obok.-polska-ndash-niemcy.-1000-lat-historii-w-sztuce-2310.php.

Poinsot J.-M., Wielkie wystawy. Zarys typologii, przeł. J. Jarosz, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Saatchi Gallery, http://www.saatchi-gallery.co.uk/museums/museum-profile/Martin-gropius-bau/3754.html.

Schmitt C., Pojęcie polityczności, w: C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Kraków 2000.

Szczerski A., Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.

The New Museology, red. P. Vergo, London 1989. Vergo P., Milczący obiekt, przeł. A. Łyda, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Vergo P., The Reticent Object, w: The New Museology, red. P. Vergo, London 1989.

Weintraub K., http://www.dw.de/obok-polska-niemcy-1000-lat-historii-w-sztuce/a-15413496.

Wywiad Iwony Uberman (Goethe Institut) z Andą Rottenber, http://www.kulturtransfer.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=69:qobok-polska.

Wywiad Katarzyny Kazimierowskiej i Karoliny Wigury z Andą Rottenberg, „Kultura Liberalna” z 18 stycznia 2011 r., http://kulturaliberalna.pl/2011/01/18/rottenberg-nie-bede-unikac-drastycznych-kwestii-wywiad-o-przygotowaniach-do-najwiekszej-w-historii-wystawie-o-relacjach-polsko-niemieckich-w-berlinie/.

Załącznik do Zarządzenia nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie – Pomnikowi Historii i Kultury Narodowej, Dziennik Urzędowy nr 3 z dnia 4 lipca 2004 r.

Gliński M., Sprawa „Berka” Artura Żmijewskiego, http://www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/content/sprawa-berka-artura-zmijewskiego-ciag-dalszy.

Jarecka D., Żmijewski przez pryzmat Littella, „Gazeta Wyborcza” z 17 listopada 2011 r.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.