Elektroniczne platformy w partycypacji politycznej – wybrane przykłady
PDF

Słowa kluczowe

Appgreel
LiquidFeedback
Alertownik

Jak cytować

Piechocki, M. (2017). Elektroniczne platformy w partycypacji politycznej – wybrane przykłady. Przegląd Politologiczny, (2), 189–204. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.12

Abstrakt

Elektroniczne platformy są chętnie wykorzystywane przez nowe ruchy społeczne, które postulują przywrócenie demokracji obywatelom, co ma się odbywać w drodze ułatwienia im partycypacji. Chociaż ugrupowania takie muszą mierzyć się z wieloma problemami, chociażby niechęcią sympatyków do przejścia od działań wirtualnych do realnych, to aplikacje, z których korzystają są ciekawym zjawiskiem i mogą wzbogacić demokrację w jej przedstawicielskim kształcie o element konsultacji z udziałem nieograniczonej w zasadzie grupy. Artykuł przedstawia trzy platformy o różnych celach i funkcjach: Alertownik, Appgree i LiquidzFeedback.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.12
PDF

Bibliografia

Behrens J., Kistner A., Nitsche A., Swierczek B. (2014), The Principles of LiquidFeedback, Berlin.

Behrens J. (2015), Circular Delegations – Myth or Disaster?, „The Liquid Democracy” Journal on electronic participation, collective moderation, and voting systems, Issue 3.

Calvo K. (2013), Fighting for a voice: The Spanish 15-M/Indignados Movement, w: Understanding European Movements: New Social Movementss, Global Justice Struggles, Anti-Austerity Protests, red. C. Flesher Fominaya, L. Cox, Routledge, London.

Frediani C., How Tech-Savvy Podemos Became One of Spain’s Most Popular Parties in 100 Days, http://techpresident.com/news/wegov/25235/how-tech-savvy-podemos-became-onespain%E2%80%99s-most-popular-parties-100-days, 16.07.2015.

Gökay B., Xypolia I. (2013), Reflections on Taksim – Gezi Park Protests in Turkey, „A Journal of Global Faultlines Publication”, Staffordshire.

Kling C. C., Kunegis J., Hartmann H., Strohmaier M., Staab S., Voting Behaviour and Power in Online Democracy: A Study of LiquidFeedback in Germany’s Pirate Party, http://arxiv.org/pdf/1503.07723v1.pdf.

Krastew I. (2013), Demokracja nieufności, Warszawa.

Krastew I. (2015), Demokracja: przepraszamy za usterki, Warszawa.

Kraszewski D., Mojkowski K. (2014), Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa.

LiquidFriesland Evaluierungsbericht – Juni 2013, Jever 2013.

Macartney H. (2013), The Debt Crisis and European Democratic Legitimacy, London.

Nielsen J. (2006), The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities, Nielsen Norman Group, October 6, https://www.nngroup.com/articles/participationinequality/.

Piechocki M. (2015), Płynna demokracja w programie Partii Piratów, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Piechocki M. (2013), Płynna demokracja, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.

Rosanvallon P. (2011), Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności, Wrocław.

Sztabiński B. P., Sztabiński F. (red.) (2014), Polska–Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012, Warszawa.

Tufekci Z. (2014), Social Movements and governments In the Digital age: evaluating a complex landscape, „Journal of International Affairs”, vol. 68, no. 1 Fall/Winter.