Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2017)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Spis treści i strona redakcyjna PDF
  1-6

Artykuły

Odwrót od wolnego handlu na przykładzie Partnerstwa Transpacyficznego PDF
Adam Gwiazda 7-18
Dużo hałasu o nic? Uwagi o reformie modelu funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego PDF
Marek Rewizorski 19-38
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego PDF
Jacek K. Sokołowski, Dariusz Stolicki 40-54
Między polityką kreowania a asertywnością. Polskie debaty o Europie na przykładzie europejskiego traktatu konstytucyjnego i wojny na Ukrainie PDF
Ireneusz Paweł Karolewski, Thomas Mehlhausen 55-78
Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów gospodarczych o charakterze transgranicznym na przykładzie Polski i Niemiec PDF
Artur Kopka 79-98
Demokracja bezpośrednia wobec dążeń separatystycznych. Rozważania nad kategorią referendum niepodległościowego PDF
Tomasz Czapiewski 99-112
Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii PDF
Bartosz Czepil 113-127
Symptomy relacji między społeczeństwem/narodem a państwem. Próba spojrzenia retrospektywnego w warunkach polskich PDF
Edward Jeliński 129-136
Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego PDF
Ewa Ganowicz, Wojciech Opioła 137-156
Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze? PDF
Rafał Klepka 157-176
Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce PDF
Krzysztof Kowalczyk 177-188
Elektroniczne platformy w partycypacji politycznej – wybrane przykłady PDF
Marcin Piechocki 189-204
Muzeum (nie)pamięci. Koń a Muzeum Powstania Warszawskiego PDF
Magdalena Lorenc 205-216

Przegląd książek/Dyskusje

Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century, eds. B. Krauz- Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Jagiellonian University Press, Cracow 2015, ss. 612. PDF
Tomasz Pawłuszko 217-218


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo