Nr 2 (2017)
Pełny numer
PDF

Artykuły

Adam Gwiazda
7-18
Odwrót od wolnego handlu na przykładzie Partnerstwa Transpacyficznego
PDF
Marek Rewizorski
19-38
Dużo hałasu o nic? Uwagi o reformie modelu funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego
PDF
Jacek K. Sokołowski, Dariusz Stolicki
40-54
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego
PDF
Ireneusz Paweł Karolewski, Thomas Mehlhausen
55-78
Między polityką kreowania a asertywnością. Polskie debaty o Europie na przykładzie europejskiego traktatu konstytucyjnego i wojny na Ukrainie
PDF
Artur Kopka
79-98
Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów gospodarczych o charakterze transgranicznym na przykładzie Polski i Niemiec
PDF
Tomasz Czapiewski
99-112
Demokracja bezpośrednia wobec dążeń separatystycznych. Rozważania nad kategorią referendum niepodległościowego
PDF
Bartosz Czepil
113-127
Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii
PDF
Edward Jeliński
129-136
Symptomy relacji między społeczeństwem/narodem a państwem. Próba spojrzenia retrospektywnego w warunkach polskich
PDF
Ewa Ganowicz, Wojciech Opioła
137-156
Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego
PDF
Rafał Klepka
157-176
Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze?
PDF
Krzysztof Kowalczyk
177-188
Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce
PDF
Marcin Piechocki
189-204
Elektroniczne platformy w partycypacji politycznej – wybrane przykłady
PDF
Magdalena Lorenc
205-216
Muzeum (nie)pamięci. Koń a Muzeum Powstania Warszawskiego
PDF