Nr 2 (2017)
Pełny numer
PDF

Artykuły

Adam Gwiazda
7-18
Odwrót od wolnego handlu na przykładzie Partnerstwa Transpacyficznego
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.1
PDF
Marek Rewizorski
19-38
Dużo hałasu o nic? Uwagi o reformie modelu funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.2
PDF
Jacek K. Sokołowski, Dariusz Stolicki
40-54
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.3
PDF
Ireneusz Paweł Karolewski, Thomas Mehlhausen
55-78
Między polityką kreowania a asertywnością. Polskie debaty o Europie na przykładzie europejskiego traktatu konstytucyjnego i wojny na Ukrainie
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.4
PDF
Artur Kopka
79-98
Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów gospodarczych o charakterze transgranicznym na przykładzie Polski i Niemiec
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.5
PDF
Tomasz Czapiewski
99-112
Demokracja bezpośrednia wobec dążeń separatystycznych. Rozważania nad kategorią referendum niepodległościowego
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.6
PDF
Bartosz Czepil
113-127
Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.7
PDF
Edward Jeliński
129-136
Symptomy relacji między społeczeństwem/narodem a państwem. Próba spojrzenia retrospektywnego w warunkach polskich
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.8
PDF
Ewa Ganowicz, Wojciech Opioła
137-156
Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.9
PDF
Rafał Klepka
157-176
Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze?
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.10
PDF
Krzysztof Kowalczyk
177-188
Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.11
PDF
Marcin Piechocki
189-204
Elektroniczne platformy w partycypacji politycznej – wybrane przykłady
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.12
PDF
Magdalena Lorenc
205-216
Muzeum (nie)pamięci. Koń a Muzeum Powstania Warszawskiego
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.13
PDF