Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century, eds. B. Krauz- Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Jagiellonian University Press, Cracow 2015, ss. 612.
PDF

Jak cytować

Pawłuszko, T. (2017). Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century, eds. B. Krauz- Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Jagiellonian University Press, Cracow 2015, ss. 612. Przegląd Politologiczny, (2), 217–218. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.14

Abstrakt

Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century, eds. B. Krauz- Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Jagiellonian University Press, Cracow 2015, ss. 612.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.14
PDF

Bibliografia

Bodnar A. (red.) (1988), Nauka o polityce, PWN, Warszawa.

Klementewicz T. (1991), Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P. (2011, t. 1, 2012, t. 2), Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Olszewski E. (2001), Studia politologiczne w szkolnictwie wyższym w Polsce, w: Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwojowe, red. T. Łoś-Nowak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Olszewski E. (2009), Rozwój studiów politologicznych w Polsce, w: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Opałek K. (red.) (1975), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, PWN, Warszawa.

Wiatr J. (1973), Społeczeństwo, polityka, nauka, Książka i Wiedza, Warszawa.