Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze?
PDF

Słowa kluczowe

stronniczość medialna
równowaga medialna
telewizyjne programy informacyjne
relacjonowanie wyborów prezydenckich
analiza zawartości

Jak cytować

Klepka, R. (2017). Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze?. Przegląd Politologiczny, (2), 157–176. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.10

Abstrakt

We współczesnych demokracjach media pełnią kilka istotnych ról: informowanie wyborców o kandydatach i ich programach, tłumaczenie działań kandydatów i ich oponentów, kontrolowanie rządzących oraz mobilizację polityczną wyborców. Wiedza elektoratu o kandydatach biorących udział w wyborach, ocena ich kandydatur, a w konsekwencji także decyzja o głosowaniu na określonego kandydata, pozostają w określonym związku z tym, jaki obraz danego kandydata został wykreowany w mediach. Szczególną rolę odgrywa tu telewizja, gdyż 81% respondentów wskazało, że głównym źródłem informacji na temat polityki są dla nich telewizyjne programy informacyjne. Artykuł przedstawia wyniki badań analizy zawartości „Wiadomości” TVP1 przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku w Polsce. Celem badań była ocena, czy kampania relacjonowana była w sposób zrównoważony czy stronniczy. Analizie poddano widoczność medialną oraz wydźwięk newsów w najchętniej oglądalnym telewizyjnym programie informacyjnym.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.10
PDF

Bibliografia

Berelson B. (1952), Content Analysis in Communication Research, The Free Press, New York.

Esser F., Strömbäck J., De Vreese C. H. (2011), Reviewing key concepts in research on political news journalism: Conceptualizations, operationalizations, and propositions for future research, „Journalism”, vol. 13, nr 2.

Farnsworth S. J., Lichter S. R. (2011), The Nightly News Nightmare: Media Coverage of U.S. Presidential Elections, 1988–2008, Rowman & Littlefield, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth.

Gulati G. J., Just M. R., Crigler A. N. (2004), News Coverage of Political Campaigns, w: Handbook of Political Communication Research, red. L. L. Kaid, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah– New Jersey–London.

Hjarvard S. (2013), The Mediatization of Culture and Society, Routledge, London–New York.

Hopmann D. N., de Vreese C. H., Albæk E. (2011), Incumbency Bonus in Election News Coverage Explained: The Logics of Political Power and the Media Market, „Journal of Communication”, vol. 61, nr 2.

Hopmann D. N., Van Aelst P., Legnante G. (2011), Political balance in the news: A review of concepts, operationalizations and key findings, „Journalism”, vol. 13, nr 2.

Kolczyński M., Mazur M. (2007), Wojna na wrażenia: strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Łódzki B. (2010), Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Maier M., Strömbäck J., Kaid L. L. (red.) (2011), Political Communication in European Parliamentary Elections, Ashgate, Farnham.

Mazzoleni G. (2008), Mediatization of Society, w: The International Encyclopedia of Communication, red. W. Donsbach, Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Carlton.

Mazzoleni G. (2015), Mediatization of Politics, w: The Concise Encyclopedia of Communication, red. W. Donsbach, Wiley, Malden–Oxford–Chichester.

Nowak E., Riedel R. (2008), Agenda setting, priming, news framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii przedwyborczych w Polsce 2005 i 2007 r., „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2.

Raport z badań TNS OBOP (2015), Wiarygodne informacje – czy są dziś w cenie?, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2015/04/K.031_Wiarygodne-informacje_O03a-15.pdf.

Schoenbach K., De Ridder J., Lauf E. (2001), Politicians on TV News: Getting attention in Dutch and German election campaigns, „European Journal of Political Research”, vol. 39, nr 4.

Strömbäck J., Esser F. (2014a), Making sense of the mediatization of politics, „Journalism Studies”, vol. 15, nr 3.

Strömbäck J., Esser F. (2014b), Mediatization of Politics: Towards a Theoretical Framework, w: Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies, red. F. Esser, J. Strömbäck, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Strömbäck J., Kaid L. L. (red.). (2008), The Handbook of Election News Coverage Around the World, Routledge, New York–London.