Nr 1 (2012)

Artykuły

Karol B. Janowski
7-20
O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości. W kręgu metodologicznej refleksji historyczno-teoriopolitycznej
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.1
PDF
Maja Megier
21-26
Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.2
PDF
Zdzisław W. Puślecki
27-40
Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.3
PDF
Anna Kuczyńska
41-58
Dyplomacja Francji: ewolucja relacji na osi władzy Elysee-Matignon w układzie koabitacji
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.4
PDF
Maciej Walkowski
59-82
Europa w kryzysie: perspektywy go¬spodarcze Unii Europejskiej do 2020 roku w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.5
PDF
Joanna Skrzypczyńska
83-91
Polska w GATT/WTO
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.6
PDF
Anna Dudziak
93-106
Komunikacja interkulturowa w biznesie międzynarodowym
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.7
PDF
Radomir Miński
107-113
Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle „Partii Politycznych” Roberta Michelsa
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.8
PDF
Marta Balcerek
115-126
Ustrój prawny samorządu rolniczego w Polsce i RFN. Studium porównawcze
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.9
PDF
Marzena Barańska
127-144
Rola czynnika społecznego w procesie stanowienia planu zagospodarowania przestrzennego gminy
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.10
PDF
Wojciech Stankiewicz
146-160
Rola UNESCO w ochronie dóbr kultury i zasobów przyrodniczych
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.11
PDF
Ryszard Kowalczyk
161-180
Metodologiczne podstawy badania zawartooeci prasy lokalnej
https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.12
PDF