SŁOWO WSTĘPNE

Main Article Content

Sebastian Wojciechowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, S. (2017). SŁOWO WSTĘPNE. Przegląd Strategiczny, (10), 11-14. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.1
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Sebastian Wojciechowski

prof. zw. dr hab. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz Unii Europejskiej. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego”. Autor licznych publikacji na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa, w szczególności terroryzmu m.in.: Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, przejawy, przyczyny (Poznań 2013), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism (Berlin 2013). Ostatnio opublikował (wspólnie z P. Osiewiczem) książkę pt. Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu (Warszawa 2017).