Pressto.

Nagłowek strony

Nr 10 (2017)

Spis treści

Od redakcji

SŁOWO WSTĘPNE PDF
Sebastian Wojciechowski 11-14

Teoria stosunków międzynarodowych

PIERWSZA „WIELKA DEBATA”? REWIZJONISTYCZNA HISTORIA GENEZY TEORETYZOWANIA W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH PDF
Andrzej Gałganek 17-42
TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI PDF
Łukasz Donaj 43-52

Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym

DOKTRYNA WOJENNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ W XX I XXI WIEKU. CELE – ZADANIA – KIERUNKI DZIAŁANIA PDF
Włodzimierz Malendowski 55-94
KONFLIKT ZBROJNY W DONBASIE W LATACH 2014/2015 – ROZŁAM WEWNĘTRZNY CZY UKRAIŃSKO ROSYJSKA WOJNA? SCENARIUSZE DALSZEGO ROZWOJU KONFLIKTU PDF
Andrii Gladii 95-118
KONFLIKT I POJEDNANIE W REGIONIE ORIGORODNY STRESZCZENIE PDF (English)
Lasha Markozashvili, Tinatini Dvalishvili 119-132
RODZAJ KONFLIKTU CZY UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA? W POSZUKIWANIU CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA SUKCES ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW WEWNĘTRZNYCH PDF (English)
Paulina Pospieszna, Gerald Schneider 133-156
WPŁYW OSIEDLI NA ZACHODNIM BRZEGU NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE IZRAELA PDF (English)
Itai Kohavi, Wojciech Nowiak 157-172
ZNACZENIE POKOJU I STABILIZACJI DLA ROZWOJU AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ PDF (English)
Filip Kaczmarek 173-190
PIRACTWO MORSKIE I JEGO IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU – CASUS SOMALII PDF
Katarzyna Wardin 191-208
PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU PDF (English)
Krzysztof Urbaniak 209-222
POJĘCIE „BEZPIECZEŃSTWO” W EXPOSÉ MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI PO 2001 ROKU PDF (English)
Piotr Pochyły 223-238
TAJNE WIĘZIENIA CIA W EUROPIE – IMPLIKACJE DLA POLSKI PDF
Anna Zbaraszewska 239-258
KOORDYNACJA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W PRAKTYCE I ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH RP PDF
Waldemar Jarczewski 259-274

Terroryzm i antyterroryzm

WSPÓŁCZESNY TERRORYZM JAKO FENOMEN POLITYCZNY I PSYCHOLOGICZNY. AKTUALNE PROBLEMY INTERPRETACJI PDF (Russian)
Владимир (Vladimir) ГУТОРОВ (Gutorov), Александр (Alexander) ШИРИНЯНЦ (Shirinyants) 277-294
WSPÓŁCZESNY TERRORYZM W UNII EUROPEJSKIEJ - SYNDROM ,,WIELOGŁOWEJ'' HYDRY PDF (English)
Sebastian Wojciechowski 295-306
WPŁYW CZYNNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA ROZWÓJ TERRORYZMU W AZJI CENTRALNEJ PDF
Radosław Fiedler 307-318

Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne i bezpieczeństwo ludzkie

CHIŃSKA INICJATYWA JEDNEGO PASA I JEDNEJ DROGI – WYZWANIA I PERSPEKTYWY PDF (English)
Francisco Gómez Martos 321-334
CHIŃSKI MODEL ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I JEGO POTENCJALNA ADAPTACJA W EUROPIE PDF
Maciej Walkowski 335-366
DYPLOMACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE PDF (English)
Guillermo Villanueva Lop 367-382
W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO DEKLARACJI W SPRAWIE PRAWA DO POKOJU W RAMACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH PDF (English)
Christian Guillermet-Fernandez, David Fernandez Puyana 383-406
PROCES KSZTAŁTOWANIA NIEMIECKIEJ KULTURY OTWARTOŚCI WOBEC IMIGRANTÓW PDF
Joanna Dobrowolska-Polak 407-422

Strategiczny przegląd bezpieczeństwa na świecie

PRZEGLĄD STRATEGICZNY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPEJSKICH PDF
Maciej Magiera, Łukasz Donaj 425-444
KONFLIKTY ZBROJNE W AFRYCE: PAŃSTWA KRUCHE I ROSNĄCA NIESTABILNOŚĆ PDF (English)
Jeroen Van den Bosch, Jacek Raubo 445-480
KONFLIKTY ZBROJNE W SYRII I JEMENIE: ROZWÓJ, KONSEKWENCJE I MOŻLIWE SCENARIUSZE PDF (English)
Przemysław Osiewicz 481-496
EWOLUCJA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO NA BLISKIM WSCHODZIE W 2016 ROKU PDF
Artur Wejkszner 497-510
MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA AZJI WSCHODNIEJ W 2016 ROKU. ZASADNICZE DETERMINANTY I KIERUNKI EWOLUCJI PDF
Rafał Wiśniewski 511-528
STAN BEZPIECZEŃSTWA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ W 2016 ROKU PDF
Magdalena Lisińska 529-545

Omówienia

WOJNA Z TERRORYZMEM ZA POMOCĄ DRONÓW PDF
Adam Gwiazda 549-563
SOFT POWER ROSJI PDF
Robert Łoś 565-579

Przegląd publikacji z zakresu bezpieczeństwa i studiów strategicznych

POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2016 ROKU PDF
Rafał Wiśniewski 583-594
SIPRI YEARBOOK 2016 PDF
Maciej Magiera 595-599
BRYTYJSKIE CZASOPISMA NAUKOWE Z OBSZARU STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – PRZEGLĄD 2016 ROKU PDF
Patryk Jędrowiak 601-607

Sprawozdania z wydarzeń naukowych

Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych, Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. PDF
Maciej Magiera 609-612
Sprawozdanie z XXVI Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ameryka i bezpieczeństwo euroatlantyckie - ustanawiając nowy porządek?, Kraków, 27 marca 2017 PDF
Tomasz Morozowski 613-615
Sprawozdanie z czwartej edycji programu Indonesian Interfaith Scholarship 2017, Dżakarta - Semarang - Dżokdżakarta - Bali 24-30 lipca 2017 PDF
Anna Potyrała 616-622

Recenzje

Jadwiga Kiwerska, Partnerstwo w przywództwie? Stany Zjednoczone i Niemcy (1989—2016). Perspektywa polska, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2017, ss. 398. PDF
Bogdan Koszel 623-626
Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski, Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2017, ss. 208. PDF
Tomasz Kownacki 627-629
Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Difin, Warszawa 2017, ss. 251 + 1 nlb. PDF
Kazimierz Kraj 630-632

Noty Biograficzne

Noty o autorach PDF
  633-640


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo