Nr 10 (2017)

Od redakcji

Sebastian Wojciechowski
11-14
SŁOWO WSTĘPNE
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.1
PDF

Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym

Włodzimierz Malendowski
55-94
DOKTRYNA WOJENNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ W XX I XXI WIEKU. CELE – ZADANIA – KIERUNKI DZIAŁANIA
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.4
PDF
Andrii Gladii
95-118
KONFLIKT ZBROJNY W DONBASIE W LATACH 2014/2015 – ROZŁAM WEWNĘTRZNY CZY UKRAIŃSKO ROSYJSKA WOJNA? SCENARIUSZE DALSZEGO ROZWOJU KONFLIKTU
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.5
PDF
Lasha Markozashvili, Tinatini Dvalishvili
119-132
KONFLIKT I POJEDNANIE W REGIONIE ORIGORODNY STRESZCZENIE
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.6
PDF (English)
Paulina Pospieszna, Gerald Schneider
133-156
RODZAJ KONFLIKTU CZY UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA? W POSZUKIWANIU CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA SUKCES ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW WEWNĘTRZNYCH
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.7
PDF (English)
Itai Kohavi, Wojciech Nowiak
157-172
WPŁYW OSIEDLI NA ZACHODNIM BRZEGU NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE IZRAELA
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.8
PDF (English)
Filip Kaczmarek
173-190
ZNACZENIE POKOJU I STABILIZACJI DLA ROZWOJU AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.9
PDF (English)
Katarzyna Wardin
191-208
PIRACTWO MORSKIE I JEGO IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU – CASUS SOMALII
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.10
PDF
Krzysztof Urbaniak
209-222
PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.11
PDF (English)
Piotr Pochyły
223-238
POJĘCIE „BEZPIECZEŃSTWO” W EXPOSÉ MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI PO 2001 ROKU
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.12
PDF (English)
Anna Zbaraszewska
239-258
TAJNE WIĘZIENIA CIA W EUROPIE – IMPLIKACJE DLA POLSKI
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.13
PDF
Waldemar Jarczewski
259-274
KOORDYNACJA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W PRAKTYCE I ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH RP
https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.14
PDF

Noty Biograficzne

633-640
Noty o autorach
PDF