SOFT POWER ROSJI

Main Article Content

Robert Łoś

Abstrakt

Rosja zawsze była państwem, które dążyło, aby być mocarstwem. Nawet jeżeli straciło tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego. W odniesieniu do roku 2016 autor dokonał (siłą rzeczy) subiektywnego wyboru tekstów, które znalazły się na łamach czterech publikacji- ,,Bellony", ,,Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego", ,,Rocznika Strategicznego" oraz ,,Stosunków Międzynarodowych". W naturalny sposób tematyka podejmowana przez autorów rzeczonych publikacji stanowi odzwierciedlenie obecnego stanu międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa oraz prognoz co do kierunków jego dalszej ewolucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łoś, R. (2017). SOFT POWER ROSJI. Przegląd Strategiczny, (10), 565-579. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.30
Dział
Omówienia
Biogram autora

Robert Łoś, Uniwersytet Łódzki

dr nauk historycznych, dr hab. w zakresie nauk o polityce, kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UŁ. Autor około 50 artykułów naukowych, 6 monografii, 7 publikacji zbiorowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce związanej z polityką zagraniczną w wymiarze praktycznym i teoretycznym.

Bibliografia

 1. Arefjev A. (2006), Skolko Ljudje govorjat i budu govorit po-russki, „Demoskon Weekly”, nr 251–252, http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/tema04.php (12.05.2016).
 2. The Art. Newspaper Special Report, Spring/Summer 2014, http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/theArtNewspaper2013_ranking.pdf (2.04.2017).
 3. Avgerinos K. P. (2009), Russia’s Public Diplomacy Effort: What the Kremlin is Doing and Why It”s Not Working, „Journal of Public International Affairs”.
 4. Broda M. (2011), „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź.
 5. Buras P. (2008), Między europeizacją a Gazpromem: Niemcy, Rosja i bezpieczeństwo energetyczne, „Raporty i analizy”, nr 7.
 6. Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation 12.02.2013, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D (1.04.2013).
 7. Czajkowski A. (2011), Federacja Rosyjska: przywracanie utraconej wielkości, w: Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, (red.) T. Łoś-Nowak, Warszawa.
 8. Dolinsky A. (2012), What is Public Diplomacy and Why Russia Needs It, „Russian International Affairs Council”, 16.10.2012, http://rusiancouncil.ru/en/inner/?id_4=913&from=nov#top (2.04.2017).
 9. Evens J. (2005), Spinning Russia, „Foreign Policy”, http://demography.ru/xednay/demography/opinions/puting8pr.html (16.04.2015).
 10. ISCED Fields of Education and Training 2013 (2013), http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf (12.05.2015).
 11. Grigas A. (2012), Legacies, Coercion and the Soft Power: Russian Influence in the Baltic States, „Briefing Paper. Chatham House”.
 12. Gumilow L. (1996), Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej, Warszawa.
 13. Hill F. (2006), Moscow Discovers Soft Power, „Current History”, No. 10.
 14. Ivakhnyuk I. (2006), Migration In The Cis Region: Common Problems And Mutual Benefits, International Symposium On International Migration And Development Population Division Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, Turin, Italy, 28–30.06.2006, http://www.un.org/esa/population/migration/turin/Symposium_Turin_files/P10_SYMP_Ivakhniok.pdf. (2.04.2017).
 15. Krasuski J. (2007), Europa między Rosją i światem Islamu, Toruń.
 16. Lazari A. de (1996), Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem, Katowice.
 17. Lucas E. (2008), Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, Poznań.
 18. Lukyanov F. (2013), Why Russia’s Soft Power Is Too Soft, „Russia in Global Affairs”, 1.02.2013, http://eng.globalaffairs.ru/redcol/Why-Russias-Soft-Power-Is-Too-Soft-15845 (2.04.2017).
 19. Matuszewska J. (2010), Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, Warszawa.
 20. Miszewski D. (2012), Percepcja wojny sierpniowej w kulturze masowej, w: Konflikt Kaukaski, (red.) R. Potocki, M. Domagała, P. Sieradzan, Warszawa.
 21. Nye J. S. (1991), Bound to Lead: the Changing Nature of American Power, New York.
 22. Nye J. S. (2002), The Paradox of American Power, New York.
 23. Nye J. S. (2005), Soft Power: The Means to Success In World Politics, New York.
 24. Nye J. S. (2007), Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa.
 25. Nye J. S. (2011), The Future of Power, New York.
 26. Nye J. S. (2013), What China and Russia Don’t Get About Soft Power, „Foreign Policy”, 29.04.2013,
 27. http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/04/29/what_china_and_russia_don_t_get_about_soft_power (2.04.2017).
 28. Podliesnyj P. T. (2004), Politika SSZA w mieniajuszczemsjamirie, Moskwa.
 29. Potocki R. (2009), Wojna Sierpniowa, Warszawa.
 30. OECD Factbook. Economic Environment and Social Statistics 2013–2014 (2014), http://www.oecdilibrary.org/economics/data/oecd-factbook-statistic_13_14.pdf (16.03.2015).
 31. O russkom jazykie, http://bd.fom.ru/report/cat/cult/lang_l/du06031008 (2.04.2017).
 32. O russkomjazykie, http://bd.fom.ru/report/cat/cult/lang_l/k020306 (2.04.2017).
 33. Pastukhov V. (2010), Ukraina do lzhnakakmozhnobystree preodolete po khuidentifikatsii sebya, http://polit.ua/articles/2010/11/26/pastoukhov.html (12.09.2016).
 34. Rodkiewicz W. (2013), Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Tydzień na Wschodzie”, 20.02.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2013-02-20/
 35. koncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej (2.04.2017).
 36. Rossija i strany SNG, Federalnaja służba gosudarstwiennojstatistiki, 2007http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_05/IssWWW.exe/Stg/d010/6-03.htm (2.04.2017).
 37. Roxburgh A. (2012), The Strongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia, London.
 38. Sherr J. (2013), Hard Diplomacy and Soft Coercion, Russia Influence Abroad, Chatham House, Washington.
 39. Seib P. (2012), Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social media Era, New York.
 40. Włodkowska-Bagan A. (2012), Soft Power w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw „bliskiej zagranicy”, „E-Politikon”, nr 3, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-7b8cd287-f391-4b49-bed00f6e14d99e74 (2.04.2017).
 41. Włodkowska A. (2006), Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń.
 42. Włodkowska A. (2008), Problemy rosyjskiej dominacji na obszarze WNP, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-wschodniej”, nr 6.
 43. Wojnowski M. (2015), Zarządzanie refleksyjne jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjnopsychologicznych w XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 12.
 44. Wyciszkiewicz E. (2003), Współczesna Rosja wobec Zachodu, Łódź.
 45. Yeleyko I. (2007), Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, zeszyt nr 11, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/30.pdf (2.04.2017).