CHIŃSKA INICJATYWA JEDNEGO PASA I JEDNEJ DROGI – WYZWANIA I PERSPEKTYWY

Main Article Content

Francisco Gómez Martos

Abstrakt

Inicjatywa „Jeden pas i jedna droga” (One Belt One Road – OBOR) Prezydenta Xi Jinpin jest istotnym instrumentem strategii mającej na celu utrzymanie kontroli wewnętrznej i stabilności politycznej oraz zdynamizować schorzałą chińską gospodarkę. Koncepcja OBOR jest ambitna, ale niejednoznaczna, zgodna z tradycyjną chińską zasadą “Ukryj nasze możliwości i daj nam czas”. W tym kontekście pojawia się pytanie czy ChRL jest gotowa na przestrzeganie prawa międzynarodowego i na bycie przewidywalnym i odpowiedzialnym partnerem politycznym i handlowym? Autor analizuje perspektywy i wyzwania chińskiej strategii i stara się dociec jakie są rzeczywiste cele tego projektu, który może przynieść potencjalne korzyści, ale także stanowić poważne zagrożenie dla jej azjatyckich sąsiadów i całej społeczności międzynarodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gómez Martos, F. (2017). CHIŃSKA INICJATYWA JEDNEGO PASA I JEDNEJ DROGI – WYZWANIA I PERSPEKTYWY. Przegląd Strategiczny, (10), 321-334. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.18
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne i bezpieczeństwo ludzkie
Biogram autora

Francisco Gómez Martos, Faculté Universitaire Saint-Louis, Brussels

Former Official of the European Parliament, Head of the Institutional Cooperation Unit at the European Parliament’s Directorate General for Presidency, Directorate for relations with national parliaments. Former Professor of Public Finance at the Universidad Autónoma de Madrid, currently a collaborator with the Institute of European Studies of the FUSL (Faculté Universitaire Saint-Louis) in Brussels and with the Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Political Sciences and Journalism. Author of several publications on EU Industrial Policy for the Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, on EU Migration Policy for the Konrad Adenauer Foundation and a chapter on Interparliamentary Cooperation in the context of COSAC in a recent collective book edited by Lupo and Fasone on Interparliamentary Cooperation in the Composite European Constitution. He has published numerous articles on economic policy and the European Union in El País and other newspapers and magazines. Recently, he completed a Fellowship in the Institute for International Relations of Chegchi University in Taiwan and elaborated a comprehensive study on China’s “One Belt, One Road” Initiative.

Bibliografia

 1. Berglof E. (2016), China’s move to high-income status, “Taipei Times”, 26.03.2016.
 2. Cloug Shepard B. (1962) The Economic development of Western Civilisation, McGraw-Hill Book Company, Spanish Edition: La evolución económica de la civilización occidental (1970), Barcelona.
 3. European Commission (2016), Elements for a new EU strategy on China, JOIN (2016) 30 final, 22.06.2016.
 4. European Parliament (2013), China’s maritime ambitions, Policy Briefing, 01.2013, Brussels.
 5. European Parliament (2013), Resolution of 12 September 2013 on the maritime dimension of Common Security and Defense Policy, 12.09.2013.
 6. European Union Chamber of Commerce in China (2016), European Chamber releases new major report on overcapacity in China, Beijing.
 7. Friedberg A. L. (2015), The Sources of Chinese Conduct: Explaining Beijing’s Assertiveness, “The Washington Quarterly”, Winter.
 8. Fukuyama F. (2016), Pushing against the Beijing model, “Taipei Time”, 25.01.2016.
 9. Ian Tsung-yen Chen (2015), A Revisionist Attempt in Vain China’s Intention in Asian Infrastructure Investment Bank, Conference Proceedings of the 44th Taiwan-American Conference on Contemporary China, Institute for International Relations.
 10. Injoo S. (2015), AIIB: A plank in China’s hedging strategy, Brookings Institution, Washington. International Monetary Fund (2016), The Review of the Special Drawing Right(SDR) Currency Basket, Washington.
 11. Jin Ling (2015), The new Silk Road Initiative: China’s Marshall Plan?, China Institute of International Studies, January/February.
 12. Menon Shivshankar (2015), How great power competition has changed, Brookings Institution, Washington.
 13. Ming-yen Tsai (2014), China’s strategic intentions to advance CICA security role in Asia, Prospect Foundation Taipei, “Prospects § Perspectives”, No. 11.
 14. National Development and Reform Commission Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (2015), Vision and Actions on jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Road [State Council Autorization].
 15. Oxford Analytica (2015), Prospects for security and defense in 2016, Oxford.
 16. Permanent Court of Arbitration (2016), Case N°2013-19 in the matter of the South China Sea Arbitration between the Philippines and China, The Hague, 12.07.2016.
 17. Suokas J. (2015), Hungary became the first European country to officially join China’s new OBOR Initiative, “GB Times”, 7.06.2015.
 18. UK Government (2014), Britain issues western world’s first sovereign RMB bond, largest ever RMB bond by non-Chinese issuer, HM Treasury.
 19. Yanfei Li (2016), Can “new keynesianism” save the Chinese economy?, “The Diplomat”, 6.03.2016.
 20. Yang Guangbin (2014), The keys to China’s success, “China Daily”, 30.09.2014.
 21. Yu-Wen Chen (2015), A Research Note on Central Asian Perspectives on the Rise of China, “Issues and Studies”, Institute of International Relations, National Chengchi University, Taipei.
 22. Zhou J., Hallding K., Han H. (2015), One Belt, One Road’s Strategy, ”The Diplomat”, 26.06.2015.