RODZAJ KONFLIKTU CZY UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA? W POSZUKIWANIU CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA SUKCES ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW WEWNĘTRZNYCH

Main Article Content

Paulina Pospieszna
Gerald Schneider

Abstrakt

Literatura przedmiotu dotycząca działań mających na celu zapobieganie konfliktom oferuje dwa wyjaśnienia dlaczego ocena wpływu stron trzecich w zakresie zarządzania kryzysowego i rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje tak bardzo różni się. Pierwsze wyjaśnienie uzależnia pozytywny wynik mediacji w wojnach domowych od specyficznych cech konfliktu, natomiast drugie wyjaśnienie od umiejętności i doświadczenia mediatora oraz od strategii mediacji zastosowanych w procesie rozwiązywania konfliktu pomiędzy stronami. Celem badań jest ustalenie jakie czynniki w przedstawionych podejściach mają decydujący wpływ na to, że niektóre wysiłki mediatorów kończą się sukcesem a niektóre nie. Badania zostały przeprowadzone na próbie 581 mediacji w wojnach domowych w latach 1945–2004 i potwierdziły nasze założenia dotyczące strategii mediacji. Analiza pokazuje, że mediatorzy, którzy przejmują inicjatywę i sugerują rozwiązania (directive mediation strategies), odnoszą większy sukces w rozwiązaniu konfliktu niż mediatorzy którzy stosują mediacje facylitatywne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pospieszna, P., & Schneider, G. (2017). RODZAJ KONFLIKTU CZY UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA? W POSZUKIWANIU CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA SUKCES ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW WEWNĘTRZNYCH. Przegląd Strategiczny, (10), 133-156. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.7
Dział
Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym
Biogramy autorów

Paulina Pospieszna, Adam Mickiewicz University in Poznań

is an Assistant Professor of political science at the Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland. She received her Ph.D. (2010) in Political Science from the University of Alabama and worked as a postdoctoral fellow at the University of Konstanz and University of Mannheim, Germany. Her main research interest is thirdparty mediation in civil wars, post-conflict peace building, democracy assistance, civil society organizations, youth and women empowerment, and impact evaluations through randomized controlled trials. She has published articles in Democratization, Public Administration and Development, Journal of Peace Research, Problems of Post-Communism, amongst others. She was a member of COST Action European Network of Conflict Research (ENCoRe).

Gerald Schneider, University of Konstanz

is Professor of International Politics at the University of Konstanz, Executive Editor of “European Union Politics”, and co-Editor of “International Interactions”. His main areas of research are European Union decision-making, conflict management, armed violence, the international political economy of financial markets, and applied bargaining theory. He has published around 150 articles and chapters, and is a past President of the European Political Science Association and past Vice President of the International Studies Association.

Bibliografia

 1. Amoo S. G., Zartman W. I. (1992), Mediation by Regional Organizations: The Organization of African Unity (OAU) in Chad, in: Mediation in international relations, (eds.) J. Bercovitch, J. Z. Rubin, Macmillan Press Limited, London, pp. 131–148.
 2. Balch-Lindsay D., Enterline A. J. (2000), Killing time: The world politics of civil war duration, 1820–1992, “International Studies Quarterly”, Vol. 44, No. 4, pp. 615–642.
 3. Beardsley K. (2011), The Mediation Dilemma, Cornell University Press, Ithaca.
 4. Beardsley K. C. (2008), Agreement without peace? international mediation and time inconsistency problems, “American Journal of Political Science”, Vol. 52, No. 4, pp. 723–740.
 5. Beardsley K. C., Quinn D. M., Biswas B., Wilkenfeld J. (2006), Mediation style and crisis outcomes, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 50, No. 1, pp. 58–86.
 6. Beardsley K., Michael G. (2009), Disaggregating the incentives of conflict management: An introduction, “International Interactions”, Vol. 35 (3), pp. 243–248.
 7. Beber B. (2012), International Mediation, Selection Effects, and the Question of Bias, “Conflict Management and Peace Science”, No. 29, pp. 397–424.
 8. Bercovitch J. (1986), International Mediation: A Study of Incidence, Strategies and Conditions of Successful Outcomes, “Cooperation and Conflict”, Vol. 21, pp. 155–168.
 9. Bercovitch J. (1996), Understanding Mediation’s Role in Preventative Diplomacy, “Negotiation Journal”, Vol. 12, No. 3, pp. 241–258.
 10. Bercovitch J. (2011), Theory and Practice of International Mediation: Selected Essays, Routledge.
 11. Bercovitch J., Anagnoson J. T., Wille D. L. (1991), Some conceptual issues and empirical trends in the study of successful mediation in international relations, “Journal of Peace Research”, Vol. 28, No. 1, pp. 7–17.
 12. Bercovitch J., DeRouen K. R. (2004), Mediation in internationalized ethnic conflicts: Assessing the determinants of a successful process, “Armed Forces & Society” Vol. 30, No. 2, pp. 147–170.
 13. Bercovitch J., DeRouen K. R. (2005), Managing ethnic civil wars: Assessing the determinants of successful mediation, “Civil Wars”, Vol. 7, No. 1, pp. 98–116.
 14. Bercovitch J., Fretter J. (2007), Studying International Mediation: Developing Data Sets on Mediation, Looking for Patterns, and Searching for Answers, “International Negotiation”, Vol. 12, No. 2, pp. 145–173.
 15. Bercovitch J., Gartner S. S. (2006), Is there method in the madness of mediation? Some lessons for mediators from quantitative studies of mediation, “International Interactions”, Vol. 32, No. 4, pp. 329–354.
 16. Bercovitch J., Houston A. (1993), Influence of mediator characteristics and behavior on the success of mediation in international relations, “International Journal of Conflict Management” Vol. 4, No. 4, pp. 297–321.
 17. Bercovitch J., Houston A. (1996), The study of international mediation: Theoretical issues and empirical evidence, in: Resolving international conflicts. the theory and practice of mediation, (ed.) J. Bercovitch, Lynne, Boulder, pp. 11–38.
 18. Bercovitch J., Houston A. (2000), Why do they do it like this? An analysis of the factors influencing mediation behavior in international conflicts, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 44 (2), pp. 170–202.
 19. Bercovitch J., Jackson R. (2001), Negotiation or Mediation? An Exploration Factors Affecting the Choice of Conflict Management in International Conflict, “Negotiation Journal, Vol. 17, No. 1, pp. 59–77.
 20. Bercovitch J., Langley J. (1993), The nature of the dispute and the effectiveness of international mediation, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 37 (4), pp. 670–691.
 21. Bercovitch J., Schneider G. (2000), Who mediates? the political economy of international conflict management, “Journal of Peace Research”, Vol. 37, No. 2, pp. 145–165.
 22. Bercovitch J., Simpson L. (2010), International mediation and the question of failed peace agreements: Improving conflict management and implementation, “Peace & Change”, Vol. 35, No. 1, pp. 68–103.
 23. Böhmelt T. (2010), The effectiveness of tracks of diplomacy strategies in third-party interventions, “Journal of Peace Research”, Vol. 47, No. 2, pp. 167–178.
 24. Böhmelt T. (2015), The spatial contagion of international mediation, “Conflict Management and Peace Science”, Vol. 32 (1), pp. 108–127.
 25. Böhmelt T. (2016), The importance of conflict characteristics for the diffusion of international mediation, “Journal of Peace Research”, Vol. 53 (3), pp. 378–391.
 26. Burton J. W. (1969), Conflict and communication: The use of controlled communication in international relations, MacMillan, London.
 27. Clayton G. (2015), Oil, relative strength and civil war mediation, in: Cooperation and Conflict (in press), doi: 10. 1177/0010836715610596.
 28. Crescenzi M., Kadera K., McLaughlin S. M., Thyne C. (2011), A supply side theory of mediation, “International Studies Quarterly”, Vol. 55 (4), pp. 1069–1094.
 29. Crocker C. A., Hampson F. O., Aall P. (eds.) (1999), Herding cats: Multiparty mediation in a complex world, United States Institute of Peace Press, Washington, D.C.
 30. Danner M. (1997), Clinton, the UN, and the Bosnian Disaster, “The New York Review of Books”, December 18.
 31. DeRouen K. (2003), The role of the UN in international crisis termination, 1945–1994, “Defense and Peace Economics” Vol. 14, No. 4, pp. 251–260.
 32. DeRouen K. R., Bercovitch J. (2008), Enduring internal rivalries: A new framework for the study of civil war, “Journal of Peace Research”, Vol. 45, No. 1, pp. 55–74.
 33. DeRouen K. R., Bercovitch J., Pospieszna P. (2011), Introducing the Civil Wars Mediation (CWM) Dataset, “Journal of Peace Research”, Vol. 48, No. 5, pp. 663–672.
 34. DeRouen K., Bercovitch J., Wei J. (2009), Duration of peace and recurring civil wars in Southeast Asia and the Pacific, “Civil Wars”, Vol. 11, No. 2, pp. 103–120.
 35. Dixon W. J. (1993), Democracy and the Management of International Conflict, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 37, No. 1, pp. 42–68.
 36. Dixon W. J. (1994), Democracy and the Peaceful Settlement of International Conflict, “American Political Science Review”, Vol. 88, No. 1, pp. 14–32.
 37. Doyle M. W., Sambanis N. (2000), International peace building: A theoretical and quantitative analysis, “The American Political Science Review”, Vol. 94, No. 4, pp. 779–801.
 38. Elgstrom O. (1994), National Culture and International Negotiation, “Cooperation and Conflict”, Vol. 29, No. 3, pp. 289–301.
 39. Frazier D. V., Dixon W. J. (2006), Third-party intermediaries and negotiated settlements, 1946–2000, “International Interactions”, Vol. 32, No. 4, pp. 385–408.
 40. Gartner S. S. (2011), Signs of Trouble: Regional Organization Mediation and Civil War Agreement Durability, “The Journal of Politics”, Vol. 73, No. 2, pp. 380–390.
 41. Greig J. M., Diehl P. F. (2006), Softening up: Making conflicts more amenable to diplomacy, “International Interactions”, Vol. 32, No. 4, pp. 355–384.
 42. Greig J. M, Regan P. M. (2008), When Do They Say Yes? An Analysis of the Willingness to Offer and Accept Mediation in Civil Wars, “International Studies Quarterly”, Vol. 52, No. 4, pp. 759–781.
 43. Greig J. M. (2001), Moments of Opportunity: Recognizing Conditions of Ripeness for International Mediation between Enduring Rivals, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 45, No. 6, pp. 691–718.
 44. Hegre H., Ellingsen T., Gates S., Gleditsch N. P. (2001), Towards a democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war, 1816–1992, “American Political Science Review”, Vol. 95, No. 10, pp. 33–48.
 45. Heldt B. (2009), Sequencing of Peacemaking in Emerging Conflicts, in: War and Peace in Transition: Chagning Roles of External Actors, (eds.) K. Aggestam, A. Björkdahl, Nordic Academic Press.
 46. Hensel P. R. (2001), Contentious Issues and World Politics: The Management of Territorial Claims in the Americas, 1816–1992, “International Studies Quarterly”, Vol. 45, No. 1, pp. 81–109.
 47. Jarstad A. K., Sisk T. D. (eds.) (2008), From War to Democracy: Dilemmas of Peacebuilding, Cambridge University Press, Cambridge.
 48. Jonah J. O. (1992), The United Nations and International Conflict: The Military Talks at Kilometer Marker-101, in: Mediation in International Relations, (eds.) J. Bercovitch, J. Z. Rubin, Macmillan Press Limited, London, pp. 176–205.
 49. Kathman J. (2011), Civil war diffusion and regional motivations for intervention, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 55, No. 6, pp. 847–876.
 50. Keethaponcalan S. I. (2001), Mediation Dilemmas: Resolving the Ethnic Conflict in Sri Lanka, “Pakistan Horizon”, Vol. 54, No. 2, pp. 79–98.
 51. Kleiboer M. (1996), Understanding success and failure of international mediation, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 40, No. 2, pp. 360–389.
 52. Kuypers J. A. (1997), Presidential Crisis Rhetoric and the Press in the Post-Cold War World, CT: Praeger, Westport.
 53. Kydd A. (2003), Which Side Are You On? Bias, Credibility, and Mediation, “American Journal of Political Science”, Vol. 47 (4), pp. 597–611.
 54. Maoz Z., Terris L. (2009), Credibility and Strategy in International Mediation, “International Interactions”, Vol. 32, No. 4, pp. 409–440.
 55. Mason T. D., Fett P. J. (1996), How Civil Wars End: A Rational Choice Approach, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 40, No. 4, pp. 546–568.
 56. Mitchell S. M., Hensel P. R. (2007), International Institutions and Compliance with Agreements, “American Journal of Political Science”, Vol. 51, No. 4, pp. 721–737.
 57. Powell R. (2012), Persistent Fighting and Shifting Power, “American Journal of Political Science”, Vol. 56 (3), pp. 620–637.
 58. Quinn D., Wilkenfeld J., Eralp P., Asal V., Mclauchlin T. (2013), Crisis managers but not conflict resolvers: Mediating ethnic intrastate conflict in Africa, “Conflict Management and Peace Science”, Vol. 30 (4), pp. 387–440.
 59. Rauchhaus R. (2006), Asymmetric information, mediation and conflict management, “World Politics”, Vol. 58, No. 2, pp. 207–241.
 60. Regan P. M., Aydin A. (2006), Diplomacy and Other Forms of Intervention in Civil Wars, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 50, No. 5, pp. 736–756.
 61. Regan P., Stam A. (2000), In the nick of time: Conflict management, mediation timing, and the duration of interstate disputes, “International Studies Quarterly”, Vol. 44 (2), pp. 239–260.
 62. Rubin J. Z. (1980), Experimental research on third-party intervention in conflict, “Psychological Bulletin”, Vol. 87 (2), pp. 379–391.
 63. Slim R. M. (1992), Small state mediation in international relations: The Algerian mediation of the Iranian hostage crisis, in: Mediation in international relations. multiple approaches to conflict management, (eds.) J. Bercovitch, J. Z. Rubin, St. Martin Press, New York, pp. 206–231.
 64. Svensson I. (2007), Mediation with Muscles or Minds? Exploring Power Mediators and Pure mediators in Civil Wars, “International Negotiation”, Vol. 12, No. 2, pp. 229–248.
 65. Svensson I. (2009), Guaranteeing Peace: the Credibility of Third-Party Mediators in Civil Wars, in: International Conflict Mediation: New Approaches and Findings, (eds.) J. Bercovitch, S. Sigmund Gartner, pp. 115–134.
 66. Terris L. G., Maoz Z. (2005), Rational Mediation: A Theory and a Test, “Journal of Peace Research”, Vol. 42, No. 5, pp. 563–584.
 67. Touval S. (1994), Why the UN fails, “Foreign Affairs”, Vol. 73, No. 5, pp. 44–57.
 68. Wagner R. H. (2000), Bargaining and war, “American Journal of Political Science”, Vol. 44, No. 3, pp. 469–484.
 69. Wall J. A., Stark J. B. Rhetta, Standifer L. (2001), Mediation: A current review and theory development, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 45, No. 3, pp. 370–391.
 70. Wallensteen P., Svensson I. (2014), Talking peace: International mediation in armed conflicts, “Journal of Peace Research”, Vol. 51, No. 2, pp. 315–327.
 71. Walter B. (2002), Committing to peace: The successful settlement of civil wars, Princeton University Press, Princeton.
 72. Wilkenfeld J., Young K., Asal V., Quinn D. M. (2003), Mediating international crises: Crossnational and experimental perspectives, “Journal of Conflict Resolution”, Vol. 47, No. 3, pp. 279–301.
 73. Young O. (1967), Intermediaries: Third Parties in International Crises, Princeton University Press, Princeton.
 74. Zartman I. W. (1989), Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa, Oxford University Press, New York.
 75. Zartman I. W., Touval S. (1996), International mediation in the post-cold war era, in: Managing global chaos, (eds.) C. A. Crocker, F. O. Hampson (with P. Aall), United States Institute of Peace, Washington, DC, pp. 445–461.