ZNACZENIE POKOJU I STABILIZACJI DLA ROZWOJU AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ

Main Article Content

Filip Kaczmarek

Abstrakt

Z analizy sytuacji państw Afryki Subsaharyjskiej wynika, że trwały, zrównoważony rozwój w warunkach wojny czy innych konfliktów zbrojnych nie jest możliwy. Pomoc z zewnątrz ma w tych krajach przede wszystkim charakter pomocy humanitarnej. Jest ona potrzebna i ratuje ludzkie życie. Sama w sobie nie likwiduje jednak przyczyn konfliktów ani nie jest w stanie zapewnić trwałego rozwoju. W przypadku państw o najgorszej sytuacji, pomoc humanitarna nie wpływa też w istotny sposób na zmniejszenie tendencji migracyjnych. Budowanie trwałego rozwoju musi być poprzedzone skutecznym zakończeniem konfliktów oraz wyeliminowaniem lub radykalnym ograniczeniem ich przyczyn. Rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki Subsaharyjskiej, doświadczających konfliktów zbrojnych i niestabilności jest zatem uzależniony w pierwszej kolejności od rozwiązań politycznych, a nie ekonomicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, F. (2017). ZNACZENIE POKOJU I STABILIZACJI DLA ROZWOJU AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ. Przegląd Strategiczny, (10), 173-190. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.9
Dział
Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym
Biogram autora

Filip Kaczmarek, University of Economics and Business, Poznań

doktor nauk humanistycznych (w zakresie nauk o polityce). Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2004 2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego, od 2009 koordynatorem grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Rozwoju i Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym Afryka Karaiby Pacyfik – Unia Europejska. Autor 10 opinii i 5 raportów, współautor ponad 300 rezolucji Parlamentu Europejskiego. Był członkiem Rady Gubernatorów Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Jest członkiem PTPN, PTNP, Rady Ekspertów Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN oraz Rady Programowej OBiEE i Global Compact Network Poland.

Bibliografia

 1. Africa’s Turn. A Conversation With Macky Sall (2013), “Foreign Affairs”, Vol. 92, No. 5, September/October, New York.
 2. African Economic Outlook (2016), African Development Bank, OECD Development Centre, UNDP, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEO_2016_Report_Full_English.pdf (21.12.2016).
 3. Debiel T., Werthes S. (2006), Fragile States and Peace-building, in: Global Trends 2007. Vulnerability and Human Security in the 21st Century, (eds.) T. Debiel, D. Messner, F. Nuscheler, Development and Peace Foundation, Bonn.
 4. Declaration and Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001–2010 (2002), United Nations, New York.
 5. Development and Security: Two sides of the same coin. Report of the seventh Development Policy Forum (DPF) roundtable (2009), Friends of Europe, Brussels.
 6. EPP-ED Development Charter. 100 points for a better world (2008), EPP-ED Group in the European Parliament, Brussels.
 7. EU Development Cooperation in Fragile States: Challenges and Opportunities. Study (2013), European Parliament, Brussels.
 8. European Report on Development 2009. Overcoming Fragility in Africa (2009), Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, San Domenico di Fiesole.
 9. Fekadu T. (2002), Journey from Nakfa to Nakfa. Back to Square One 1976–1979. Inside Eritrea’s War for Independence, Sabur Printing Services, Asmara.
 10. Fragile States Index 2016 (2016), The Fund for Peace, Washington. “Humanitarian Bulletin South Sudan”, Issue 19, 6 December 2016, http://reliefweb.int/report/southsudan/south-sudan-humanitarian-bulletin-issue-19-6-december-2016 (21.12.2016).
 11. Huliaras A. (2009), EU-Africa Relations: Dealing with the Challenges of the Future, Centre for European Studies, Brussels.
 12. Meredith M. (2011), Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa.
 13. National service in Eritrea. Miserable and useless (2014), “The Economist”, 10.03.2014.
 14. Promoting Democracy. Creating Peace. Shaping Globalisation (2005), The Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
 15. Report on the Fact-find Mission to the Horn of Africa (Eritrea, Djibouti, Ethiopia) (2008), Committee on Development, European Parliament, Brussels.
 16. Re-Shaping Global Development: Will Europe Lead? An Argument and a Call to Action (2014), The Independent Vision Group on European Development Cooperation, Brighton.
 17. Sen A. (2000), Development as Freedom, New York.
 18. Sidriopoulos E., Chevallier R. (2006), The European Union and Africa: Developing Partnerships for Peace and Security, The South African Institute of International Affairs, Johannesburg.
 19. Stearns J. K. (2013), Helping Congo Help Itself. What It Will Take to end Africa’s Worst War, “Foreign Affairs”, Vol. 92, No. 5, September/October, New York.
 20. Stewart F., Brown G. (2009), Fragile States, “CRISE Working Paper”, No. 51, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), Oxford.
 21. Szombatfalvy L. (2010), The Greatest Challenges of Our Time, Stockholm.
 22. The Africa-European Union Strategic Partnership (2008), Council of the European Union, Brussels.
 23. The Least Developed Countries Report 2016. The path to graduation and beyond: Making the most of the process (2016), United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2016_en.pdf (21.12.2016).
 24. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1, United Nations, New York.
 25. White J. M. (2009), No Development without Security. The transatlantic donor community needs to redesign aid for fragile states, Brussels Forum Paper Series, The German Marshall Fund of the United States, Washington.
 26. Wulf H. (2010), Military Security between Rearmament, Democratisation and Privatisation, in: Global Trends 2010. Peace-Development-Environment, (eds.) T. Debiel, D. Messner, F. Nuscheler, M. Roth, C. Ulbert, Development and Peace Foundation, Bonn.
 27. Vasconcelos de A. (2007), Security for Africans, “European Security and Defence Policy Newsletter”, No. 5, Council of The European Union, Bruxelles.