POJĘCIE „BEZPIECZEŃSTWO” W EXPOSÉ MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI PO 2001 ROKU

Main Article Content

Piotr Pochyły

Abstrakt

Wraz z zamachami na WTC w 2001 roku sytuacji międzynarodowa i stan bezpieczeństwa na świecie zmieniły się. Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami – w tym z Polską, rozpoczęły wojnę ze światowym terroryzmem i zaangażowały się w wojny w Afganistanie i w Iraku. Kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI na świecie, „Arabska Wiosna”, powstanie tzw. Państwa Islamskiego, wojna na Ukrainie i kryzys uchodźczy oddziaływały na stan bezpieczeństwa w Polsce i w Europie. Od 2014 roku polscy ministrowie spraw zagranicznych zmuszeni są reagować na najtrudniejszą sytuację geostrategiczną od 1989 roku. W artykule analizie poddane zostało zagadnienie bezpieczeństwa w exposé ministrów spraw zagranicznych Polski. Problem badawczy to wpływ sytuacji międzynarodowej na treści exposé poszczególnych ministrów w tym aspekcie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pochyły, P. (2017). POJĘCIE „BEZPIECZEŃSTWO” W EXPOSÉ MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI PO 2001 ROKU. Przegląd Strategiczny, (10), 223-238. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.12
Dział
Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym
Biogram autora

Piotr Pochyły, University of Zielona Góra

PhD, Assistant Professor in the Department of International Relations of the Institute of Political Science, University of Zielona Góra.

Bibliografia

 1. Barber B. R. (2005), Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa.
 2. Bartoszewski W. (2001), Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski, Warszawa, 6.06.2001.
 3. Bezpieczeństwo (2017), http://sjp.pwn.pl/szukaj/bezpiecze%C5%84stwo.html (28.03.2017).
 4. Buzan B. (1997), Rethinking Security after the Cold War, “Cooperation and Conflict”, Vol. 32 (1).
 5. Cimoszewicz W. (2002), Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski, Warszawa, 14.03.2002.
 6. Cimoszewicz (2003), Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku, Warszawa, 22.01.2003.
 7. Cimoszewicz W. (2004), Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku, Warszawa, 21.01.2004.
 8. Fotyga A. (2007), Informacja na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku, Warszawa, 11.05.2007.
 9. Informacja o wynikach kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny (2004), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 10. Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, “Bezpieczeństwo Narodowe”, No. II.
 11. Kuźniar R. (2014), Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, “Bezpieczeństwo Narodowe”, No. IV.
 12. Łastawski K. (2017), Dylematy współczesnej polskiej racji stanu, in: Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, (eds.) R. Zięba, T. Pawłuszko, Kielce.
 13. Meller S. (2006), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o z zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006 r., Warszawa, 15.02.2006.
 14. Michał Kobosko: Koncepcja Trójmorza ma sens (2016), http://www.rp.pl/Publicystyka/312159879-Michal-Kobosko-Koncepcja-Trojmorza-ma-sens.html#ap-3 (27.03.2017).
 15. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016 (2015), Warszawa.
 16. Roman Kuźniar: Orwell, witaj w domu (2016), http://www.rp.pl/Publicystyka/311219885-Roman-Kuzniar-Orwell-witaj-w-domu.html#ap-1 (27.03.2017)
 17. Rotfeld A. D. (2005), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 r., Warszawa, 21.01.2005.
 18. Rumsfeld: New Tools Needed Against Threats (2003), http://www.iwar.org.uk/news-archive/2003/06-13-4.htm (25.03.2017).
 19. Schetyna G. (2014), Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014–2015, Warszawa, 6.11.2014.
 20. Schetyna G. (2015), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku, Warszawa, 23.04.2015.
 21. Sikorski R. (2008), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 roku, Warszawa, 7.05.2008.
 22. Sikorski R. (2009), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2009 roku, Warszawa, 13.02.2009.
 23. Sikorski R. (2010), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2010 roku, Warszawa, 8.04.2010.
 24. Sikorski R. (2011), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki zagranicznej RP w 2011 roku, Warszawa, 16.03.2011.
 25. Sikorski R. (2012), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2012 roku, Warszawa, 29.03.2012.
 26. Sikorski R. (2013), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2013 roku, Warszawa, 20.03.2013.
 27. Sikorski R. (2014), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2014 roku, Warszawa, 8.05.2014.
 28. Statement by H.E. Dr. Wlodzimierz Cimoszewicz, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland at the Fifty-Seventh Session of the General Assembly of the United Nations, New York, 15.09.2002 (2002),
 29. http://www.un.org/webcast/ga/57/statements/020915polandE.htm (20.03.2017).
 30. Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (2014), „Bezpieczeństwo Narodowe”, No. I.
 31. Ustawa o działach administracji rządowej (1997), Official Journal, No. 141, item 943.
 32. Walt S. M. (2017), Barack Obama Was a Foreign-Policy Failure, http://foreignpolicy.com/2017/01/18/barack-obama-was-a-foreign-policy-failure/ (20.03.2017).
 33. Waltz K. N. (2000), Structural Realism after the Cold War, „International Security”, Vol. 25, No. 1 (Summer).
 34. Waszczykowski W. (2016), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 r., Warszawa, 29.01.2016.
 35. Waszczykowski W. (2017), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku, Warszawa.