MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA AZJI WSCHODNIEJ W 2016 ROKU. ZASADNICZE DETERMINANTY I KIERUNKI EWOLUCJI

Main Article Content

Rafał Wiśniewski

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza stanu międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa regionu Azji Wschodniej oraz zasadniczych kierunków jego ewolucji w roku 2016. Autor identyfikuje kluczowe trendy długoterminowe kształtujące regionalny ład bezpieczeństwa omawianego obszaru. Umożliwia to określenie ,,stanu wyjściowego" regionu na początku analizowanego okresu, a także określenie swoistego ,,tła strategicznego", w odniesieniu do którego należy rozpatrywać bieżące wydarzenia. Następnie przedstawiono kluczowe wydarzenia z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego, które zaszły w Azji Wschodniej w trakcie 2016 r. (oraz w pierwszych miesiącach 2017) oraz ukazano  je w nakreślonym kontekście strategicznym. Pozwala to na sformułowanie wstępnej oceny co do wpływu pojedynczych wydarzeń na międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa regionu (stabilizujące, destabilizujące lub neutralne). W ostatnim etapie, na bazie dotychczasowych rozważań podjęto próbę prognozy dalszej ewolucji sytuacji bezpieczeństwa w Azji Wschodniej w perspektywie kolejnych 12-18 miesięcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, R. (2017). MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA AZJI WSCHODNIEJ W 2016 ROKU. ZASADNICZE DETERMINANTY I KIERUNKI EWOLUCJI. Przegląd Strategiczny, (10), 511-528. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.27
Dział
Strategiczny przegląd bezpieczeństwa na świecie
Biogram autora

Rafał Wiśniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Współzałożyciel i członek redakcji czasopisma naukowego „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” (http://revjournal.org/). Specjalizuje się w tematyce stosunków międzynarodowych w regionie  Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa militarnego oraz międzynarodowego handlu uzbrojenie i sprzętem wojskowym.

Bibliografia

 1. World population data sheet. With a special focus on human needs and sustainable resources (2016), Population Reference Bureau, http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf (10.05.2017).
 2. Brooks S. G., Wohlforth W. C. (2015), The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-first Century: China’s Rise and the Fate of America’s Global Position, „International Security”, Vol. 40, No. 3.
 3. By the rockets’ red glare (2016), „The Economist”, 28.05.2016.
 4. Chairman of everything (2016), „The Economist”, 2.04.2016.
 5. Charap S., Drennan J., Noël P. (2017), Russia and China: A New Model of Great-Power Relations, „Survival Global Politics and Strategy”, Vol. 59, No. 1.
 6. China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation (2017), http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml (10.05.2017).
 7. Clarke M. (2016), Beijing’s March West: Opportunities and Challenges for China’s Eurasian Pivot, „Orbis”, Vol. 60, No. 2.
 8. Cole J. M. (2017), Convergence or Conflict in the Taiwan strait The illusion of peace?, London.
 9. Crocker Ch. A. (2015), The Strategic Dilemma of a World Adrift, „Survival”, Vol. 57, No. 1.
 10. Dargnat Ch. (2016), China’s Shifting Geo-economic Strategy, „Survival: Global Politics and Strategy”, Vol. 58, No.3.
 11. Emmott B. (2015), China: It’s the Politics, Stupid, „Survival Global Politics and Strategy”, Vol. 57, No. 6.
 12. Fasslabend W. (2015), The Silk Road: a political marketing concept for world dominance, „European View”, Vol. 14, No. 2.
 13. Ferdinand P. (2016), Westward ho-the China dream and ‘one belt, one road’: Chinese foreign policy under Xi Jinping, „International Affairs”, Vol. 92, No. 4.
 14. Gady F.-S. (2016a), South Korea to Add More Missiles Capable of Hitting All of North Korea, „The Diplomat”, 19.08.2016, http://thediplomat.com/2016/08/south-korea-to-add-more-missilescapable-of-hitting-all-of-north-korea/ (10.05.2017).
 15. Gady F.-S. (2016b), Japan’s Military Deploys Abroad With New Rules of Engagement, „The Diplomat”, 22.11.2016 (10.05.2017).
 16. Gawlikowski K. (2004), Azja Wschodnia po drugiej wojnie światowej i znaczenie przełomu lat 80. i 90. XX w., w: Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku: przemiany polityczne i społeczne: studia i szkice, Tom 1, (red.) K. Gawlikowski, M. Ławacz, Warszawa.
 17. Gross Domestic Product 2015 (2015), World Development Indicators database, World Bank, http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (10.05.2017).
 18. Grossman D. (2016), A Bumpy Road Ahead for China-Taiwan Relations, „TheRANDBlog”, 22.09.2016, http://www.rand.org/blog/2016/09/a-bumpy-road-ahead-for-china-taiwan-relations.html (10.05.2017).
 19. Haliżak E.(1999), Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa.
 20. Heisbourg F. (2013), A Surprising Little War: First Lessons of Mali, „Survival”, Vol. 55, No. 2.
 21. Huiyun Feng, Kai He (2017), China under Xi Jinping Operational code beliefs, foreign policy, and the rise of China, w: Chinese Foreign Policy Under Xi, (red.) Hoo Tiang Boon, London.
 22. Jaehan Park, Sangyoung Yun (2016), Korea and Japan’s Military Information Agreement: A Final
 23. Touch for the Pivot?, „The Diplomat”, 24.11.2016, http://thediplomat.com/2016/11/koreaand-japans-military-information-agreement-a-final-touch-for-the-pivot/ (10.05.2017).
 24. Japan’s Legislation for Peace and Security Seamless Responses for Peace and Security of Japan and the International Community (2015), Government of Japan, http://www.mofa.go.jp/files/000143304.pdf, (10.05.2017).
 25. Kim Sam (2017), A Timeline of North Korea’s Missile Launches and Nuclear Detonations, „Bloomberg”, 16.04.2017, https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-16/north-koreamissile-launches-nuclear-detonations-timeline (10.05.2017).
 26. LaGrone S. (2017), Report: Japan’s Largest Warship Heading to South China Sea, Will Train With U.S., Indian Navies, USNI News, 13.03.2017, https://news.usni.org/2017/03/13/report-japans-largest-warship-heading-south-china-sea (10.05.2017).
 27. Macias A. (2016), ‘Mr. Kim has missile lust, and he’s not giving up’: A timeline of North Korea’s brazen missile tests so far in 2016, „Business Insider”, 29.10.2016, http://www.businessinsider.com/timeline-of-north-korea-tests-2016-10?IR=T/#january-6 north-korea-conductsits-fourth-ever-nuclear-weapons-test-1 (10.05.2017).
 28. Nationalism unleashed (2017), „The Economist”, 17.03.2017.
 29. Our bulldozers, our rules (2016), „The Economist”, 2.07.2016.
 30. Panda A. (2016), With Eye on China, North Korea, Japan’s Abe Pursues Record Defense Budget, „The Diplomat”, 1.09.2016, http://thediplomat.com/2016/09/with-eye-on-china-north-korea-japans-abe-pursues-record-defense-budget/ (10.05.2017).
 31. Panda A. (2017), 2017: Year of the North Korean Intercontinental Ballistic Missile?, „The Diplomat”, 3.01.2017, http://thediplomat.com/2017/01/2017-year-of-the-north-korean-intercontinental-ballistic-missile/ (10.05.2017).
 32. Parameswaran P. (2016), Japan Reveals First ASEAN Defense Initiative With ‘Vientiane Vision’, „The Diplomat”, 26.11.2016, http://thediplomat.com/2016/11/japan-reveals-first-asean-defense-initiative-with-vientiane-vision/ (10.05.2017).
 33. PCA Award. Case nº 2013–19 In the matter of the South China Sea arbitration before An Arbitral Tribunal constituted under annex vii to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between The Republic of the Philippines and The People’s Republic of China (2016),
 34. The Hague, 12.07.2016, https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf (13.05.2017).
 35. Resolution 2270 (2016) Adopted by the Security Council at its 7638th meeting, on 2 March 2016 (2016), S/RES/2270 (2016), http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
 36. RES/2270%282016%29 (13.05.2017).
 37. Short M. (2015), Return of the Rising Sun? Japan’s New Security Legislation and its Bearing on US Interests, „Georgetown Security Studies Review”, 5.11.2015, http://georgetownsecuritystudiesreview.org/2015/11/05/return-of-the-rising-sun-japans new-security-legislation-and-itsbearing-on-us-interests/ (10.05.2017).
 38. Strategic Survey (2016), International Institute for Strategic Studies, London.
 39. Tatsumi Yuki (2017), Japan Self-Defense Force Withdraws From South Sudan, „The Diplomat”, 8.03.2017, http://thediplomat.com/2017/03/japan-self-defense-force-withdraws-from-southsudan/ (10.05.2017).
 40. Trends in international arms transfers 2016 (2017), SIPRI, https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf (10.05.2017).
 41. Trends in world military expenditure 2016 (2017), SIPRI, https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-world-military-expenditure-2016.pdf (10.05.2017).
 42. Wiśniewski R., Hensarling B. (2015), Power in 2025: A Global Ranking, „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues”, Vol. 3, No. 1.
 43. World Trade Statistical Review (2016), World Trade Organization, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf (10.05.2017).
 44. Wright J. (2017), Abe Scraps Japan’s 1 Percent GDP Defense Spending Cap, „The Diplomat”, 29.03.2017, http://thediplomat.com/2017/03/abe-scraps-japans-1-percent-gdp-defensespending-cap/ (10.05.2017).
 45. Yong Deng (2008), China‘s Struggle for Status The Realignment of International Relations, Cambridge.
 46. Zunyou Zhou (2016), China’s Comprehensive Counter-Terrorism Law, „The Diplomat”, 23.01.2016, http://thediplomat.com/2016/01/chinas-comprehensive-counter-terrorism-law/ (10.05.2017).