WPŁYW CZYNNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA ROZWÓJ TERRORYZMU W AZJI CENTRALNEJ

Main Article Content

Radosław Fiedler

Abstrakt

W Azji Centralnej współwystępują czynniki zewnętrze, jak i wewnętrzne mające wpływ na rozwój terroryzmu. Szczególne sąsiedztwo z Afganistanem, jak i Pakistanem umożliwiają tworzenie sieci powiązań pomiędzy różnymi grupami. Kotlina Fergańska stanowi przykład czynników wewnętrznych, takich jak ubóstwo, brak odpowiedniej infrastruktury oraz konflikty etniczne jako odpowiedni grunt dla rozwoju terroryzmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fiedler, R. (2017). WPŁYW CZYNNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA ROZWÓJ TERRORYZMU W AZJI CENTRALNEJ. Przegląd Strategiczny, (10), 307-318. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.17
Dział
Terroryzm i antyterroryzm
Biogram autora

Radosław Fiedler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bliskowschodniego obszaru niestabilności, polityki USA i UE wobec Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej. Autor wielu artykułów i monografii, a także kierownik i wykonawca w kilku projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta kilku wyjazdów badawczych: EU Partnership and International Cooperation w Jordanii, Eminence II w Gruzji, wizytujący profesor w Columbia University. Jest koordynatorem programu Erasmus+ oraz prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej. Prezes Fundacji Fiedlerów promującej dialog międzykulturowy,wspierającej inicjatywy społeczności lokalnej oraz innowacji społecznych.

Bibliografia

 1. Azhiben S. (2008), The Andijan Events: Radical Islam and Conflict in Uzbekistan, „Conflict & Communication Online”, Vol. 7, No. 1, http://www.cco.regener-online.de/2008_1/pdf/azhiben.pdf (20.05.2017).
 2. Bojarczyk B. (2008), Działania Islamskiej Republiki Iranu w regionie, w: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, (red.) B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin.
 3. Cierpiński Z. (2009), Kotlina Fergańska rozsadnik „narkoislamizmu”, http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/kotlina-ferganska-rozsadnik-narkoislamizmu (13.05.2017).
 4. Dyner A., Legieć A., Rękawek K. (2015), Ready to Go? ISIS and Its Presumed Expansion into Central Asia, „PISM Policy Paper”, No. 19 (121).
 5. Falkowski M., Lang J. (2015), Homo Dżihadicus. Islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen postsowieckich ochotników w Syrii i Iraku, „Raport OSW”, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_homo_dzihadicus_net.pdf (20.06.2017).
 6. Fiedler R. (2016), Zewnętrze i wewnętrzne czynniki niestabilności w Azji Centralnej, w: Unia Europejska wobec Azji Centralnej. Uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, (red.) R. Fiedler, T. Wallas, Poznań.
 7. Global Terrorism Database (2017), https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=islamic+movement+of+uzbekistan&sa.x=36&sa.y=14 (20.05.2017).
 8. Horsman S. (2009), Uzbekistan’s involvement in the Tajik Civil War 1992–97: Domestic considerations, „Central Asia Survey”, Vol. 18, Issue 1, doi: 10.1080/02634939995731.
 9. Hunter S. (2012), Iran’s pragmatic regional policy, „Journal of International Affairs”, Vol. 56, No. 2.
 10. Karagiannis E. (2005), Political Islam and Social Movement Theory: The Case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan, „Religion, State and Society”, Vol. 33, No. 2.
 11. Olcott M. B. (2012), In The Whirlwind Of Jihad, Washington, DC.
 12. Khalid A. (2007), Islam after communism: religion and politics in Central Asia, Berkeley.
 13. Kozłowski K. (2013), Polityczny obraz islamu w poradzieckiej Azji Centralnej, w: Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, (red.) T. Stępniewski, Lublin.
 14. Lang J. (2015), Nerwowość w Azji Centralnej po zajęciu Kunduzu przez talibów, „Analizy OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-10-14/nerwowosc-w-azji-centralnejpo-zajeciu--kunduzu-przez-talibow (10.06.2017).
 15. Lang J. (2017), Eksport dżihadu – terroryzm islamski z Azji Centralnej, „Komentarze OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-04-12/eksport-dzihadu-terroryzmislamski-z-azji-centralnej (20.06.2017).
 16. Moore C. (2007), Combating terrorism in Russia and Uzbekistan, „Cambridge Review of International Affairs”, Vol. 20, No. 2.
 17. Mullerson R. (2007), Central Asia. A chessboard and a player in the new great game, London. Perkowska A. (2011), Przedradziecka tożsamość narodowa w Azji Centralnej w kontekście polityki narodowościowej ZSRR, „Przegląd badań, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, zeszyt 1.
 18. Primbetov D. S., Mukashev S. (2016), Terrorism in Central Asia and Kazakhstan and Information Warfare, http://www.globalmediajournal.com/open-access/terrorism-in-central-asia-andkazakhstan-and-information-warfare.php?aid=77776 (20.06.2017).
 19. Rashid A. (2003), Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Warszawa.
 20. Rollins J., Sun Wyler L. (2012), Terrorism and Transnational Crime: Foreign Policy. Issues for Congress, „Congressional Research Service”, http://www.fas.org/sgp/crs/terror/R41004.pdf (10.06.2017).
 21. Shukuralieva N. (2013), Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc, Bydgoszcz.
 22. Stein M. (2012), Uzbekistan’s View of Security in Afghanistan After 2014, „Military Review”, Vol. 92, Issue 3.
 23. The Central Bank of Russia (2016), http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_17101#CheckedItem (10.07.2017).
 24. World Drug Report (2013), United Nations Office on Drugs and Crime, https://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf (14.05.2017).
 25. Yerekesheva L. (2004), Religious Identity in Kazakhstan and Uzbekistan: Global-Local Interplay, „Strategic Analysis”, Vol. 28, No. 4.
 26. Zapaśnik S. (2006), „Walczący Islam” w Azji Centralnej – problem społecznej genezy zjawiska, Wrocław.