PROCES KSZTAŁTOWANIA NIEMIECKIEJ KULTURY OTWARTOŚCI WOBEC IMIGRANTÓW

Main Article Content

Joanna Dobrowolska-Polak

Abstrakt

Proces wzmacniania kultury powitania i uznania imigrantów doprowadził do wykształcenia w Niemczech postawy otwartości wobec cudzoziemców. Na jej cechy wydają się mieć istotny wpływ: specyfika napływających do Niemiec fal migracyjnych oraz wieloletnie obowiązywanie najpierw polityki wielokulturowości (multikulti), a następnie kultury przewodniej (leitkultur). Podstawową motywację dla niemieckiej polityki otwartych drzwi, nazywanej także ‘polityką otwartych serc’, a oficjalnie ‘polityką powitania’ (Wilkommenspolitik), stanowiły potrzeby niemieckiego rynku pracy. To im miały służyć polityka imigracyjna i, nierozerwalnie z nią związana, polityka integracyjna. Motywacją uzupełniającą było przekonanie o rosnącej odpowiedzialności Niemiec za sytuację na świecie, co skutkowało m.in. przyjmowaniem masowo przybywających do RFN uchodźców i potencjalnych azylantów. Napływające fale migracyjne systematycznie zmieniały skład społeczeństwa niemieckiego. Otwartość na nie postawiła przed Niemcami zadanie opracowania takiego systemu inkluzji imigrantów, który zapewniałby spójność i wzmacniał bezpieczeństwo społeczne państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dobrowolska-Polak, J. (2017). PROCES KSZTAŁTOWANIA NIEMIECKIEJ KULTURY OTWARTOŚCI WOBEC IMIGRANTÓW. Przegląd Strategiczny, (10), 407-422. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/10521
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne i bezpieczeństwo ludzkie
Biogram autora

Joanna Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań

doktor, pracuje jako adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Jest członkiem Komitetu Zarządzającego EU-COST Action CA 16111 International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network. Zajmuje się polemologią i kwestiami humanitarnymi. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji, w tym pięciu monografii i opracowań zwartych, redaktorem czterech prac zbiorowych i redaktor naczelną „IZ Policy Papers”.

Bibliografia

 1. BAMF (2009), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, (red.) S. Haug, S. Müssig, A. Stichs, Muslimisches leben in Deutchland im Aftrag der Deutchen Islam Konferenz, Nürnberg.
 2. BAMF (2010), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, oprac. Ch. Babka von Gostomski, Fortschritte der Integration. Zur Situation der fünf größten in Deutschland lebenden Ausländergruppen, Forschungsbericht 8, Nürnberg.
 3. BAMF (2012), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 2010. Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Berlin.
 4. BAMF (2015), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015, Referat 124, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile, Berlin.
 5. BAMF (2016), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Mehr Asylanträge in Deutschland als jemals zuvor, 6.01.2016, http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html, Berlin.
 6. BAMF (2016a), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik für den Monat September 2016, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201609-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile, Berlin.
 7. BAMF (2016b), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 2014. Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Berlin.
 8. BAMF (2016c), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Verteilung der Asylbewerber 2016, Berlin.
 9. BMI (2011), Bundesministerium des Innern, Migration und Integration. Aufenthaltsrecht, Migrations-und Integrationspolitik in Deutschland, Berlin.
 10. CDU (2002), Christlich Demokratische Union, Grundkonzeption der Union für eine Novellierung des Zuwanderungsgesetzes, 16.09.2002, http://www.powi.unijena.de/wahlkampf2002/dokumente/09_16_02_beckstein.pdf.
 11. Der Nationale Integrationsplan – Neue Wege, Neue Chancen (2007), http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/nip-broschuere-best-practise.pdf?__blob=publicationFile, Berlin.
 12. Deutschlands Zukunft gestalten (2013), Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode,
 13. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile.
 14. Einleitung. Grundsätze der Integrationspolitik der Bundesregierung (2012), w: 9. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Juni 2012), http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-06-27-neunter-lagebericht.pdf?__blob=publicationFile.
 15. Einleitung. Herausforderungen der Zukunft (2012a), w: 9. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, (Juni 2012), Berlin.
 16. Konservative gehen auf Distanz zu Wulff (2010), „Die Zeit on line”, 5.10.2010, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-10/islam-wulff-union-kritik.
 17. Nationaler Aktionsplan Integration. Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen (2011), https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-01-31-nap-gesamtbarrierefrei.pdf;jsessionid=DF857E6B37CD75A038B62270F2DD19E9.s4t2?__blob=publicationFile&v=5, Berlin.
 18. Sarrazin T. (2010), Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, Berlin.
 19. Sarrazin T. (2010a), Gespräch. Klasse statt masse, „Lettre International”, No. LI/86, http://www.lettre.de/archiv/86-Sarrazin.html.
 20. Seehofer und Merkel befeuern Leitkultur-Debatte (2010), „Spiegel on line”, 15.10.2010, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/integration-seehofer-und-merkel-befeuern-leitkultur-debatte-a-723466.html.
 21. Zuwanderungkommission (2004), Zuwanderung gestalten, Integration fördern, http://migration.unikonstanz.de/pdf/ge/Migrationsrecht/Deutschland/Bericht-Zuwanderungskomission.pdf.
 22. Zuwanderungs- und Integrationspolitik – Deutsches Interesse statt Multi-Kulti (2010), Beschluss des 23. Parteitages der CDU Deutschlands Verantwortung Zukunft, http://www.karlsruhe2010.cdu.de/images/stories/docs/d-beschluss.pdf.