POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2016 ROKU

Main Article Content

Rafał Wiśniewski

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi kolejną odsłonę przygotowywanego od dwóch lat przeglądu artykułów publikowanych w wybranych polskich czasopismach naukowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego. W odniesieniu do roku 2016 autor dokonał (siłą rzeczy) subiektywnego wyboru tekstów, które znalazły się na łamach czterech publikacji – „Bellony”, „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Rocznika Strategicznego” oraz „Stosunków Międzynarodowych”. W naturalny sposób tematyka podejmowana przez autorów rzeczonych publikacji stanowi odzwierciedlenie obecnego stanu międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa oraz prognoz co do kierunków jego dalszej ewolucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, R. (2017). POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2016 ROKU. Przegląd Strategiczny, (10), 583-594. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.31
Dział
Przegląd publikacji z zakresu bezpieczeństwa i studiów strategicznych
Biogram autora

Rafał Wiśniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Współzałożyciel i członek redakcji czasopisma naukowego „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” (http://revjournal.org/). Specjalizuje się w tematyce stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa militarnego oraz międzynarodowego handlu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym.

Bibliografia

 1. Bieleń S. (2016), NATO – czas przewartościowań, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 52, nr 1.
 2. Charap S., Troitskiy M. (2013), Russia, the West and the Integration Dilemma, „Survival: Global Politics and Strategy”, Vol. 55, No. 6.
 3. Chorośnicki M. (2016), Kalifat – epizod czy trwały element współczesnego terroryzmu?, „Rocznik Strategiczny” 2015, nr 16.
 4. Domagała A. (2016), Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013), „Stosunki Międzynarodowe”, t. 52, nr 3.
 5. Fiedler R. (2016), Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana-wygrana”, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 52, nr 3.
 6. Górak-Sosnowska K. (2016), Zderadykalizować dżihadystę? Doświadczenia czterech państw muzułmańskich, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Vol. 10, nr 2.
 7. Khudoley K. (2016), Russia and the European Union: the Present Rift and Chances for Future Reconciliation, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 52, nr 2.
 8. Legvold R. (2016), Return to Cold War, Cambridge.
 9. Mendelsohn B. (2011), Al-Qaeda’s Franchising Strategy, „Survival: Global Politics and Strategy”, Vol. 53, No. 3.
 10. Pac B. (2016), Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych, „Bellona”, nr 1.
 11. Sullivan de Estrada K., Wheeler N. J. (2016), Trustworthy Nuclear Sovereigns? India and Pakistan after the 1998 tests, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 52, nr 2.
 12. Tomasiewicz J. (2016), Mgławica rebelii. Terroryzm w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie insurekcjonizmu, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Vol. 10, nr 2.
 13. Wiśniewski R., Kania E., Filipiak A. (2015), News Literacy jako narzędzie edukacji dla bezpieczeństwa w erze rewolucji cyfrowej, w: Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, (red.) M. Skarżyński, I. Andruszkiewicz, Poznań.
 14. Wojciechowski S. (2016), Terroryzm – stare i nowe dylematy, „Rocznik Strategiczny” 2015, nr 16.