KONFLIKTY ZBROJNE W AFRYCE: PAŃSTWA KRUCHE I ROSNĄCA NIESTABILNOŚĆ

Main Article Content

Jeroen Van den Bosch
Jacek Raubo

Abstrakt

W pierwszej części artykułu zaprezentowano przegląd wybranych konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej, które toczyły się lub wybuchły ponownie w 2016 r. Autor (JVdB) postawił sobie za cel wskazanie przyczyn i charakteru brutalnych sporów, przede wszystkim poprzez odwołanie się do prac C. T. Call`a. Dążąc tym samym do rozpatrzenia dylematów związanych z “państwami upadłymi”, analizy problemu legitymizacji władzy, czy też poprzez określenie głównych możliwości oraz dysfunkcji z zakresu bezpieczeństwa, w szczegółowo rozpatrywanych przypadkach. Ponadto, Autor sformułował także scenariusze, starając się wywnioskować jak omawiane konflikty mogą ewoluować zarówno w perspektywie krótko jak i średnioterminowej. Próbując równocześnie odpowiedzieć na pytanie, które czynniki (strukturalne) zdominują ogólne tendencje zmian w regionie. W drugiej części artykułu (przez JR) postawiono sobie cel jakim jest przedstawienie uwarunkowań w zakresie aktywności najważniejszych organizacji terrorystycznych w Afryce. Ze szczególnym podkreśleniem znaczenia rejonu północno-wschodniego oraz północno-zachodniego tego kontynentu. Stąd wstępne skupienie uwagi na obszarze Somalii, która jako państwo słabe pozostaje pod wzmożonym wpływem tamtejszej dżihadystycznej organizacji Asz Szabaab, co więcej organizacji o dużym potencjale w zakresie wzrostu możliwości działania w kolejnych latach. Następnie dokonane zostało zarysowanie sytuacji w przypadku Egiptu, uwzględniając w głównej mierze aktywność tzw. Państwa Islamskiego na Synaju. Wskazano także na skomplikowaną sytuację wewnętrzną w Libii, gdzie jednak wbrew pozorom zagrożenie terrorystyczne było zbyt mocno pozycjonowane, chociażby względem wewnętrznego konfliktu pomiędzy zróżnicowanymi stronnictwami politycznymi. Finalnie spróbowano dokonać zobrazowania obecnej aktywności terrorystycznej w rejonie Mali, podkreślając znaczenie AQIM oraz w rejonie Nigerii, gdzie funkcjonuje Boko Haram.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Van den Bosch, J., & Raubo, J. (2017). KONFLIKTY ZBROJNE W AFRYCE: PAŃSTWA KRUCHE I ROSNĄCA NIESTABILNOŚĆ. Przegląd Strategiczny, (10), 445-480. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.24
Dział
Strategiczny przegląd bezpieczeństwa na świecie
Biogramy autorów

Jeroen Van den Bosch, Adam Mickiewicz University in Poznań

started his studies at the Catholic University of Leuven (KUL), Belgium. He first studied Slavonic studies (Area Studies), before moving on to the realm of international relations (Political & Social Sciences). During this time he studied in Odessa, Irkutsk (IGLU, Russian Federation), Cracow (Jagiellonian University), Moscow (Pushkin Institute) and Poznań (Adam Mickiewicz University). He obtained both master degrees at the KUL in 2008 and 2010. After his studies he remained two years at AMU as an independent researcher before starting this doctoral studies. He is currently finalizing his PhD dissertation: Personal Rule in Sub Saharan Africa: The Impact of Personalism on Regime Transitions after the Cold War at the department of international relations. His research fields cover dictatorships, democratization, political regimes, Sub Saharan Africa and Central Asia. He is also editor-in-chief of the political science journal: “R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” (revjournal.org).

Jacek Raubo, Adam Mickiewicz University in Poznań

PhD (doctoral dissertation titled Decision making process in the US defense policy), an analyst in international security and defense issues. He completed his MA studies in political science, specializing in international political relations, at the Faculty of Political Science and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznań. In his present research and scientific work, he specializes in observing various aspects of contemporary international security and selected aspects of internal security. His interests are primarily connected with the Middle East and North-East Africa, oscillating around the issues of special forces, intelligence, counterterrorism, and strategic cross-border threats for security. Author of scientific and journalist articles on international relations and security as well as participant of scientific conferences in Poland and abroad. Member of the Polish Society of Political Science and the Polish Society for International Studies. Currently he works as a columnist for the Warsaw internet portal Defence24.pl, and as a lecturer at the Adam Mickiewicz University in Poznań.

Bibliografia

 1. Abu-Zaid A. (2017), South Sudan: aftermaths of 3 years of armed conflict, “thelancet.com,” Vol. 389, 11.02.2017.
 2. ACLED (2015), Country Report: Central African Republic, “Armed Conflict Location & Event Data Project”.
 3. African Research Bulletin (11.08.2015), Central African Republic: Timber Companies Fuel Conflict, “African Research Bulletin,” Vol. 52, No. 7, 11.08.2015.
 4. Africanews (2016), UN to intervene in border dispute between Gabon and Eq. Guinea, “Africanews,” 16.11.2016, http://www.africanews.com/2016/11/16/un-to-intervene-in-border-dispute-between-gabon-and-eq-guinea// (21.05.2017).
 5. Africareport (2014), CAR: AU troops give way to UN troops, “theafricareport.com,” 16.09.2014, http://www.theafricareport.com/Central-Africa/car-au-troops-give-way-to-un-troops.html (18.05.2017).
 6. AIP (2014), Ethnic Cleansing and Sectarian Killings in the Central African Republic, “Amnesty International Publications,” London, p. 30.
 7. AIPAC (2016), ISIS in the Sinai Peninsula, “AIPAC.org,” http://www.aipac.org/-/media/publications/comms/mounting-threats-isis.pdf (7.06.2017).
 8. Al Jazeera (2016), 25 killed by bomb blast near St Mark’s Cathedral, “AlJazeera.com,” 11.12.2016, http://www.aljazeera.com/news/2016/12/egypt-20-killed-bomb-blast-coptic-cathedral-161211093122198.html (7.06.2017).
 9. BBC (11.01.2014), Profile: Central African Republic’s Michel Djotodia, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/world-africa-21938297 (18.05.2017).
 10. BBC (30.04.2014), Senegal’s Casamance MFDC rebels declare a ceasefire, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/world-africa-27221999 (21.05.2017).
 11. BBC (09.01.2016), Egypt attack: Three tourists stabbed at Hurghada hotel, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35268713 (7.06.2017).
 12. BBC (11.01.2016), Guide to key Libyan militias, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-19744533 (7.06.2017).
 13. BBC (28.10.2016), Nigeria to spend $10 bn to end conflict in oil-rich Niger Delta, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/world-africa-37797905 (20.05.2017).
 14. BBC (9.12.2016), Who are Somalia’s al-Shabab?, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/worldafrica-15336689 (7.06.2017).
 15. BBC (24.04.2017), DR Congo’s Kasai conflict: Voodoo rebels take on Kabila, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/world-africa-39587896 (21.05.2017).
 16. BBC (24.02.2017), South Sudan Country Profile, “BBC News,” http://www.bbc.com/news/worldafrica-14069082 (19.05.2017).
 17. Biar Ajak P. (2015), A Second Chance for South Sudan, “Foreignpolicy.com,” 20.02.2015, http://foreignpolicy.com/2015/02/20/a-second-chance-for-south-sudan/ (20.05.2017).
 18. Buchanan E. (2016), Congo-Brazzaville: Who are the ‘Ninja’ militiamen fighting government forces?, “ibtimes.co.uk,” 14.04.2016, http://www.ibtimes.co.uk/congo-brazzaville-who-areninja-militiamen-fighting-government-forces-1553037 (21.05.2017).
 19. Call C. T. (2008), The fallacy of the “Failed State”, “Third World Quarterly,” Vol. 29, No. 8.
 20. Call C. T. (2011), Beyond the “failed state”: Toward conceptual alternatives, “European Journal of International Relations,” Vol. 17, No. 2.
 21. CAR CSG (2011), Central African Republic: Country Study Guide: Volume 1 Strategic and Practical Information, International Business Publications, Washington DC.
 22. CAR NRPP (2016), Central African Republic: National Recovery and Peacebuilding Plan 2017-21, Report by the European Union, World Bank Group, United Nations, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/car_main_report-a4-english-web.pdf (18.05.2017).
 23. Cederman L., Min B., Wimmer A. (2005), The Ethnic Power Relations (EPR) dataset.
 24. Clarke D. (2010), Africa: Crude Continent: The Struggle for Africa’s Oil Prize, Profile books, London.
 25. Clowes W. (2017), UN Renews Call for Negotiated Solution to Kasai Conflict in DRC, “Voanews.com,” 25.04.2017, http://www.voanews.com/a/un-renews-call-for-negotiated-solution-tokasai-conflict-in-central-drc/3825046.html (21.05.2017).
 26. Counter Extremism Project 1 (2017), Al-Shabab, https://www.counterextremism.com/threat/alshabab (7.06.2017).
 27. Counter Extremism Project 2 (2017), Al-Mourabitoun, https://www.counterextremism.com/threat/al-mourabitoun (7.06.2017).
 28. Craze J. (2014), Contested Borders: Continuing Tensions over the Sudan-South Sudan Border, “Small Arms Survey,” Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva.
 29. De Alessi B. (2015), Two Fronts, One War: Evolution of the Two Areas Conflict, 2014–15, “Small Arms Survey,” Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva.
 30. de Simone S. (2013), Post-conflict decentralization: dynamics of land and power in Unity State– South Sudan, “UNISCI Discussion Papers,” No. 33.
 31. de Waal A. (2014), When kleptocracy becomes insolvent: Brute causes of the civil war in South Sudan, “African Affairs,” Vol. 113, No. 452 (DOI: doi.org/10.1093/afraf/adu028).
 32. Deschamps M., Jallow H. B., Sooka Y. (2015), Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers: Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic, 17.08.2015, http://www.un.org/News/dh/infocus/centafricrepub/Independent-Review-Report.pdf (18.05.2017).
 33. Dickinson E. (2009), The trouble with “amnesty”, “Foreignpolicy.com,” 8.10.2009, http://foreignpolicy.com/2009/10/08/the-trouble-with-amnesty/ (21.05.2017).
 34. Elgood G. (2016), Egypt security forces hit by two bombings in a single day, “Reuters,” 9.12.2016, http://www.reuters.com/article/us-egypt-violence-blast-idUSKBN13Y0SU?il=0 (7.06.2017).
 35. Ferrie J. (2016), Caught between Juba and Khartoum: The double ‘game’ of China, “The East African,” 1.08.2016, http://www.theeastafrican.co.ke/magazine/Caught-between-Juba-and-Khartoum/434746-3325328-qot2lqz/index.html (20.05.2017).
 36. Fouad A. (2016), Islamic State’s Sinai branch shifts its strategy, “Al-Monitor,” 16.03.2016, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/egypt-isis-terror-attacks-sinai-military-civilians.html (7.06.2017).
 37. Found for Peace (2017), Fragile State Index, http://fundforpeace.org/fsi/ (7.06.2017).
 38. Gaffey C. (2016), Why Eritrea’s border with Ethiopia is a conflict zone, “Newsweek.com,” 12.06.2016, http://www.newsweek.com/why-eritrea-border-ethiopia-conflict-zone-469739 (21.05.2017).
 39. Giffen A. (2016), South Sudan, in: The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect, (eds.) A. J. Bellamy, T. Dunne, Oxford University Press, Oxford.
 40. Gramer R. (2016), French Peacekeeper Pull Out as New Violence Erupts the Central African Republic, “Foreignpolicy.com,” 1.11.2016, http://foreignpolicy.com/2016/11/01/french-peacekeepers-pull-out-as-new-violence-erupts-in-the-central-african-republic/ (18.05.2017).
 41. Guliyev F. (2014), Unpacking the Political Resource Curse : How Oil Fuels Personalism and Undermines Democratization, Doctoral dissertatin, Jacobs University.
 42. Hallmark T. (2017), Oil And Violence In The Niger Delta Isn’t Talked About Much, But It Has A Global Impact, “Forbes,” 13.02.2017, https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2017/02/13/oil-and-violence-in-the-niger-delta-isnt-talked-about-much-but-it-has-a-globalimpact/#18ffc00d4dc6 (20.05.2017).
 43. Herbert S., Dukhan N., Debos M. (2013), State fragility in the Central African Republic: What prompted the 2013 coup?, GSDRC, University of Birmingham, Birmingham.
 44. Horadam N., Cleaves S., Sorhaindo J. (2015), Profile: Ahmed Abdi Godane (Mukhtar Abu Zubair), “Critical Threats,” 6.01.2015, https://www.criticalthreats.org/analysis/profile-ahmed-abdigodane-mukhtar-abu-zubair (7.06.2017).
 45. HSBA (2015), South Kordofan and Blue Nile Country Report, “Asylum Research Consultancy,” 1.06.2016, http://www.ecoi.net/file_upload/90_1464788859_arc20160601-sudan-south-kordofan-blue-nile.pdf (21.05.2017).
 46. Insight on Conflict (2009), Sudan: Conflict profrile, “insightsonconflict.org,” August 2009, https://www.insightonconflict.org/conflicts/sudan/conflict-profile/ (21.05.2017).
 47. IRIN (2016), China’s dangerous double game in the Sudans, “IRIN,” 27.07.2016, https://www.irinnews.org/investigations/2016/07/27/china%E2%80%99s-dangerous-double-game-sudans (20.05.2017).
 48. Irish J. (2016), Libya’s Haftar says won’t work with unity government until militias disbanded, “Reuters,” 20.05.2016, http://www.reuters.com/article/us-libya-security-haftar-idUSKCN0YB2FT (7.06.2017).
 49. Isaacs-Martin W. (2016), Political and Ethnic Identity in Violent Conflict: The Case of the Central African Republic, “IJCV,” Vol. 10, No. 1.
 50. Johnson D. H. (2014), The Political Crisis in South Sudan, “African Studies Review,” Vol. 57, No. 3 (DOI: 10.1017/asr.2014.97).
 51. Kornprobst M. (2002), The management of border disputes in African regional subsystems: comparing West Africa and the Horn of Africa, “Modern African Studies,” Vol. 40, No. 3.
 52. Kriel B., Cruickshank P. (2016), Source: ‘Sophisticated’ laptop bomb on Somali plane got through X-ray machine, “CNN,” 11.02.2016, http://edition.cnn.com/2016/02/11/africa/somaliaplane-bomb/index.html (7.06.2017).
 53. Laub Z. (2013), Security in Egypt’s Sinai Peninsula, “Council on Foreign Relations,” 11.12.2013, https://www.cfr.org/backgrounder/security-egypts-sinai-peninsula (7.06.2017).
 54. Lockhart Smith I. (2014), Conflict management in the Central African Republic: making genocide prevention work, “African Security Review,” Vol. 23, No. 2 (DOI:10.1080/10246029.2014.894925).
 55. Louw-Vaudran L. (2014), Central Africa Republic’s new president ‘a fresh start’, “Institute for Security Studies (ISS),” 24.01.2014, https://issafrica.org/iss-today/central-african-republics-newpresident-a-fresh-start (18.05.2017).
 56. Mahmood O. (2017), Boko Haram in 2016: a highly adaptable foe, Institute for Security Studies, 7.02.2017, https://issafrica.org/iss-today/boko-haram-in-2016-a-highly-adaptable-foe (7.06.2017).
 57. Mahr K. (2011), In Crumbling Sudan: Dodging Bombers with the Rebels of Blue Nile, “Time,” 20.10.2011.
 58. Malek M. (2016), Maritime border dispute looms in West Africa, “Interfax: Global Energy,” 16.11.2016, http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/22825/maritime-border-disputelooms-in-west-africa (21.05.2017).
 59. Malik N. (2016), Bashir Comes in From the Cold, “Foreignpolicy.com,” 31.07.2016, http://foreignpolicy.com/2016/07/31/europes-new-best-friend-in-africa-is-an-indicted-genocidal-warcriminal/(21.05.2017).
 60. McCauley J. F. (2014), The Political Mobilization of Ethnic and Religious Identities in Africa, “American Political Science Review,” Vol. 108, No. 4.
 61. McCormick T. (2013), Can the World Still Make a Difference in the Central African Republic?, “Foreignpolicy.com,” 3.12.2013, http://foreignpolicy.com/2013/12/03/can-the-world-stillmake-a-difference-in-the-central-african-republic/ (17.05.2017).
 62. McCormick T. (2015), Unrest Paralyzes Humanitarian Effort in the Central African Republic “Foreignpolicy.com,” 30.09.2015, http://foreignpolicy.com/2015/09/30/unrest-paralyzes-humanitarian-effort-in-the-central-african-republic/ (18.05.2017).
 63. Meservey J. (2016), Somalia’s Governance Problem, “Foreign Affairs,” 15.05.2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/somalia/2016-05-15/somalias-governance-problem (7.06.2017).
 64. Miles T. (2017), South Sudan forces killed 114 civilians around Yei in six months: U.N., “Reuters,” 19.05.2017, http://www.reuters.com/article/us-southsudan-un-idUSKCN18F0SR (20.05.2017).
 65. MINUSCA (2017), United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, “un.org,” http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/ (18.05.2017).
 66. Moran B. (2014), Hanging by a Thread, “Foreignpolicy.com,” 22.09.2014, http://foreignpolicy.com/2014/09/22/hanging-by-a-thread/ (18.05.2017).
 67. Morenne B. (2016), No Charges in Sexual Abuse Case Involving French Peacekeepers, “The New York Times,” 6.01.2016, https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/africa/french-peacekeepers-un-sexual-abuse-case-central-african-republic.html?_r=0 (18.05.2017).
 68. Munive J. (2014), Invisible Labour: The political Economy of Reintegration in South Sudan, “Journal of Intervention and Statebuilding,” Vol. 8, No. 4 (DOI: dx.doi.org/10.1080/17502977.2014.964451).
 69. Mutiga M. (2016), Defiant Somalis condemn Al Shabaab beach attack, “The Guardian,” 22.01.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/somalia-lido-beach-mogadishu-tweetlidopictures-alshabaab (7.06.2017).
 70. Muvunyi F. (2016), Niger Delta’s unending conflict, “Dw.com,” 16.06.2016, http://www.dw.com/en/factbox-niger-deltas-unending-conflict/a-19326956 (20.05.2017).
 71. Muvunyi F. (2016), Somalia: AMISOM plays down EU budget cut concerns, “DW,” 30.05.2016, http://www.dw.com/en/somalia-amisom-plays-down-eu-budget-cut-concerns/a-19293643 (7.06.2017).
 72. Mwakidue (2017), Mixed picture for Africa in 2017 Armed Conflict Survey, “Dw.com,” 9.05.2017, http://www.dw.com/en/mixed-picture-for-africa-in-2017-armed-conflict-survey/a-38765465 (18.05.2017).
 73. O’grady S. (2015), Is Khartoum Sending Weapons to Rebels in South Sudan?, “Foreignpolicy.com,” 2.06.2015, http://foreignpolicy.com/2015/06/02/is-khartoum-sending-weapons-to-rebels-insouth-sudan/ (20.05.2017).
 74. Oduah C. (2017), Trouble is Brewing in Nigeria’s Oil Country, “Foreignpolicy.com,” 14.06.2016, http://foreignpolicy.com/2016/06/14/trouble-is-brewing-in-nigerias-oil-country/ (21.05.2017).
 75. Oilreviewafrica (2016), Drawing the line in border disputes, “oilreviewafrica.com,” 28.12.2016, http://www.oilreviewafrica.com/exploration/exploration/drawing-the-line-in-border-disputes (21.05.2017).
 76. Okello C. (2016), Kenya-Somalia maritime dispute: Whose sea is it anyway?, “rfi.fr,” 20.09.2016, http://en.rfi.fr/africa/20160919-Kenya-Somalia-dispute-Whose-sea-it-anyway (21.05.2017).
 77. Olorunyomi L. (2016), US resumes training of Nigerian troops for anti-terror war, “Premium Times,” 12.02.2016, http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/198338-us-resumestraining-nigerian-troops-anti-terror-war.html (7.06.2017).
 78. Onuoha F. C. (2016), Split in ISIS-Aligned Boko Haram Group, “Al Jazeera Centre for Studies,” 27.11.2016, http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/10/split-isis-aligned-boko-haramgroup-161027113247008.html (7.06.2017).
 79. Pack J. (2017), Mapping Libya’s Jihadist, “Hate-speech.org,” https://www.hate-speech.org/mappinglibyas-jihadists/ (7.06.2017).
 80. Patinkin J., McCormick T. (2016), Renewed Violence in South Sudan Threatens Fragile Peace Agreement, “Foreignpolicy.com,” 10.07.2016, http://foreignpolicy.com/2016/07/10/renewed-violence-in-south-sudan-threatens-fragile-peace-agreement/ (20.05.2017).
 81. Pendle N. (2014), Interrupting the balance: Reconsidering the complexities of conflict in South Sudan, “Disasters,” Vol. 38, No. 2.
 82. Powell N. K. (2016), A Flawed Strategy in the Sahel, “Foreign Affairs,” 1.02.2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/west-africa/2016-02-01/flawed-strategy-sahel (7.06.2017).
 83. Raubo J. (2017), Afrykańskie siły antyterrorystyczne na celowniku Al-Kaidy. Fiasko misji w Somalii?, “Defence24,” http://www.defence24.pl/293880,afrykanskie-sily-antyterrorystyczne-nacelowniku-al-kaidy-fiasko-misji-w-somalii (7.06.2017).
 84. Reeves E. (2016), Don’t Forget Dafur, “The New York Times,” 11.02.2016, https://www.nytimes.com/2016/02/12/opinion/dont-forget-darfur.html?_r=0 (21.05.2017).
 85. Reuters (01.08.2016), Angolan rebels claim more casualties in oil-rich Cabinda, “Reuters.com,” http://www.reuters.com/article/us-angola-war-cabinda-idUSKCN10C2AN (21.05.2017).
 86. Reuters (08.08.2016), Death toll in Angola’s oil-rich Cabinda rises to nearly 40, “Reuters.com,” http://www.reuters.com/article/us-angola-war-cabinda-idUSKCN10J1BG (21.05.2017).
 87. Sahara Overland (2017), Kidnappings, 02.2017, https://sahara-overland.com/kidnappings/ (7.06.2017).
 88. Salau T. (2016), This is how Malawi and Tanzania can resolve their lake border dispute. “ventures,” 7.12.2016, http://venturesafrica.com/malawi-tanzania-lake-border-dispute-why-the-unshould-rule-in-favour-of-malawi/ (21.05.2017).
 89. Sharp J. M. (2017), Egypt: Background and U.S. Relations, “CRS,” 24.03.2017, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf (7.06.2017).
 90. Shay S. (2017), Egypt – The Hasm Terrorist Group, “ICT,” 19.03.2017, https://www.ict.org.il/Article/1965/egypt-the-hasm-terrorist-group (7.06.2017).
 91. Sky News (2015), Al Shabaab: Deadly Campaign Of Terror Attacks, “news.sky.com,” 2.04.2015, http://news.sky.com/story/al-shabaab-deadly-campaign-of-terror-attacks-10365174 (7.06.2017).
 92. Stewart F. (2012), Horizontal inequalities and conflict, in: Elgar Handbook of Civil War and Fragile States, (eds.) G. K. Brown, A. Langer, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), Northampton, MA (USA).
 93. Sudan Tribune (30.07.2016), Machar says his troops may soon march on Juba, “Sudan Tribune,” http://www.sudantribune.com/spip.php?article59772 (20.05.2017).
 94. Targeted News Service (2014), The Central African Republic’s Hidden Conflict, “Targeted News Service,” Washington DC.
 95. The East African (09.01.2017), Burundi picks a hill to launch fresh attack on Rwanda, https://www.theeastafrican.co.ke/news/Burundi-and-Rwanda-in-territorial-dispute-over-a-hill/2558-3510958-item-0-u1ap8a/index.html (21.05.2017).
 96. The East African (21.01.2017), Fear of return of M23 rebels now fuels tensions in eastern DRC, http://www.theeastafrican.co.ke/news/Fear-of-return-of-M23-rebels-now-fuels-tensions--ineastern-DRC-/2558-3781826-38a3x7z/index.html (21.05.2017).
 97. The Economist (2016), Egypt is hit by terror attacks, “economist.com,” 17.12.2016, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21711734-terrorism-egypt-compoundspresidents-problems-egypt-hit-terror (7.06.2017).
 98. The Guardian (02.05.2017), There’s more violence in Darfur now, not less, “The Guardian,” https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/theres-more-violence-in-darfur-now-not-less (21.05.2017).
 99. The Guardian (26.06.2016), Al Shabaablaunches fatal attack on Mogadishu hotel, “The Guardian,” 26.06.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jun/25/al-shabaab-launch-attack-onmogadishu-hotel (7.06.2017).
 100. The Guardian (29.01.2016), UN finds more cases of child abuse by European troops in CAR, “The Guardian,” 29.01.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/un-finds-morecases-of-child-abuse-by-european-troops-in-car (18.05.2017).
 101. The Guardian (29.11.2016), Libyan general Khalifa Haftar meets Russian minister to seek help, “The Guardian,” 29.11.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/nov/29/libyan-generalkhalifa-haftar-meets-russian-minister-to-seek-help (7.06.2017).
 102. The Herald (2014), Regime Change: France’s objective in CAR, “The Herald,” 14.01.2014, http://www.herald.co.zw/regime-change-frances-objective-in-car/ (18.05.2017).
 103. The Japan Times (03.10.2016), Ninja rebels attack Congo train, kill 14, including children, “japantimes.co.jp,” http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/03/world/ninja-rebels-attack-congo-train-kill-14-including-children/#.WSHJTmiGOUl (21.05.2017).
 104. The Telegraph (2016), Boko Haram ousted from last remaining stronghold in the Sambisa forest, says Nigerian president, “Telegraph.co.uk,” 24.12.2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/24/boko-haram-ousted-last-remaining-stronghold-sambisa-forest-says/ (7.06.2017).
 105. Toaldo M. (2017), Political actors. A Quick Guide to Libya’s Main Players, European Council on Foreign Relations, http://www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict (7.06.2017).
 106. Uldom K. (2016), N’Delta Militants: More Groups Declare Ceasefire, “Reports Afrique news,” 22.08.2016, http://www.reportsafrique.com/2016/08/ndelta-militants-groups-declare-ceasefire/ (20.05.2017).
 107. UNHCR (2016), Some 13,000 displaced by Ninja clashes in Republic of Congo, “unhcr.org,” 9.12.2016, http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/12/584a77ab4/13000-displaced-ninjaclashes-republic-congo.html (21.05.2017).
 108. UNMISS (2017), United Nations Mission in South Sudan, “un.org,” https://unmiss.unmissions.org/background (20.05.2017).
 109. USIP (26.09.2016), The Current Situation in the Central African Republic, “United States Institute of Peace,” 26.09.2016, https://www.usip.org/node/91931 (18.05.2017).
 110. Vasselier A. (2016), Chinese Foreign Policy in South Sudan: the View from the Ground, “China Brief,” Vol. 16, No. 13, 22.08.2016, https://jamestown.org/program/chinese-foreign-policyin-south-sudan-the-view-from-the-ground/ (20.05.2017).
 111. Weiss C. (2016), Tunisian AQIM branch claims attack on troops in Kasserine, “Long War Journal,” 1.09.2016, http://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/tunisian-aqim-branch-claimsattack-on-troops-in-kasserine.php (7.06.2017).
 112. Wintour P. (2016), Isis loses control of Libyan city of Sirte, “The Guardian,” 15.12.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/dec/05/isis-loses-control-of-libyan-city-of-sirte (7.06.2017).
 113. Wrong M. (2016), Africa’s Hottest Frozen Border Boils Over, “Foreignpolicy.com,” 20.06.2016, http://foreignpolicy.com/2016/06/20/africas-hottest-frozen-border-boils-over-eritrea-ethiopia-war/ (21.05.2017).
 114. Ylönen A. (2014), Dwindling but surviving: South Sudan and external involvement in the current crisis, “Review of African Political Economy,” Vol. 41, No. 141 (DOI:10.1080/03056244.2014.907780).
 115. Zambakari C. (2013), South Sudan and the nation-building project: Lessons and challenges, “International Journal of African Renaissance Studies – Mulit-, Inter- and Transdisciplinarity,” Vol. 8, No. 1 (DOI: 10.1080/18186874.2013.834552).
 116. Zartman I. W. (ed.) (2016), Casamance: Understanding Conflict 2016 Conflict Management and African Studies Programs Student Field Trip to Senegal, John Hopkins Schools of Advanced International Studies.