SIPRI YEARBOOK 2016

Main Article Content

Maciej Magiera

Abstrakt

Komentarz poświęcono „SIPRI YEARBOOK 2016” i zawartym w nim najważniejszym tendencjom potwierdzonych najbardziej aktualną wiedzą. Coroczne opracowanie w kompleksowy sposób ukazuje aktywność aktorów międzynarodowych w kwestii światowych wydatków zbrojeniowych, międzynarodowych transferów broni, produkcji zbrojeniowej, sił nuklearnych, konfliktów zbrojnych czy multilateralnych operacji pokojowych. ędzynarodowych w kwestii światowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magiera, M. (2017). SIPRI YEARBOOK 2016. Przegląd Strategiczny, (10), 595-599. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.32
Dział
Przegląd publikacji z zakresu bezpieczeństwa i studiów strategicznych
Biogram autora

Maciej Magiera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UAM w Poznaniu; założyciel i opiekun naukowy Koła Naukowego Nauki o Bezpieczeństwie WNPiD UAM w Poznaniu; specjalizuje się w obszarze zarządzania kryzysowego z perspektywy kultury bezpieczeństwa, a dokładniej mentalnej modernizacji podmiotów w procesie kompleksowego minimalizowania ryzyk.