PIRACTWO MORSKIE I JEGO IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU – CASUS SOMALII

Main Article Content

Katarzyna Wardin

Abstrakt

W artykule zaprezentowano i oceniono strategiczne podejście do problemu piractwa morskiego i jego implikacji w kontekście bezpieczeństwa transportu morskiego. Ukazano problem piractwa w najważniejszych regionach jego występowania, intensywność występowania tego problemu w latach 90. XX wieku oraz jego współczesny aspekt. Zaprezentowano i oceniono działania społeczności międzynarodowej w kontekście zwalczania piractwa morskiego oraz pomocy dla państw dysfunkcyjnych na przykładzie Somalii. Artykuł kończy się wnioskami i prawdopodobnym rozwojem omawianego procederu w kolejnych latach, w których Autorka prognozuje, że wdrożone, jak do tej pory działania przyczyniły się do ograniczenia liczby ataków, ale w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji ekonomicznej ludności somalijskiej. W związku z zanotowaniem rosnącej liczby ataków w latach 2015 i 2016, kolejne lata mogą przynieść dalszą falę renesansu piractwa. Jeżeli udzielana pomoc nie zostanie zintensyfikowana i precyzyjniej wykorzystana, to piractwo morskie pozostanie realnym zagrożeniem dla transportu morskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wardin, K. (2017). PIRACTWO MORSKIE I JEGO IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU – CASUS SOMALII. Przegląd Strategiczny, (10), 191-208. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.10
Dział
Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym
Biogram autora

Katarzyna Wardin, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab., profesor w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Ukończyła politologię na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie polityki publicznej, w 2007 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych, a w 2014 tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. Jest autorką licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego oraz jego współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem piractwa i terroryzmu morskiego. Uczestniczy aktywnie w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto prowadzi badania w obszarze międzynarodowych stosunków politycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa zewnętrznego UE, jak również zagrożeń wywołanych przez państwa słabe i dysfunkcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem Somalii.

Bibliografia

 1. Abdulkadir Gabeira Farah, były prezes Fundacji dla Somalii, kandydat na prezydenta Somalii, zginął w ataku terrorystycznym przeprowadzonym przez organizacje terrorystyczną Aszszabab w Mogadiszu 23.09.2015 podczas kampanii prezydenckiej, wywiad przeprowadzony 12.05.2015.
 2. Axe D. (2008), Somalia: Piracy Threatens Aid Effort, Mombasa.
 3. Barios C. (2016), Fighting piracy in the Gulf of Guinea, http://www.iss.europa.eu/ (12.03.2016).
 4. BTI 2016, Somalia Country Report, https://www.bti-project.org, 19.05.2017.
 5. EUCAP Somalia, https://www.eucap-nestor.eu/ (20.03.2017).
 6. Fragile States Index, http://library.fundforpeace.org (20.02.2017).
 7. Harding A. (2016), Somalia warns of return to piracy, http://www.bbc.com/news/world-africa (3.04.2016).
 8. KenBIT, http://www.kenbit.pl/ (03.05.2017).
 9. Oil and gas in Africa (2016), https://www.kpmg.com (12.03.2016).
 10. Podgieter T. (2012), Maritime security in the Indian Ocean: strategic setting and features, „Institute for Security Studies”, No. 236.
 11. Review of maritime transport (2015), New York–Geneva.
 12. Richardson P. (2016), Piracy threat rises for ships off Somalia, http://www.bloomberg.com/ (8.04.2016).
 13. Rokiciński K. (2013), Asymetria na morzu. Wyzwania, szanse i zagrożenia, Sowa, Gdynia.
 14. Strategia Unii Europejskiej w Zakresie Bezpieczeństwa Morskiego (2014), Rada Unii Europejskiej, http://register.consilium.europa.eu/ (20.05.2016).
 15. The Economic Costs of Maritime Piracy (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), http://oceansbeyondpiracy.org/ (20.09.2011).
 16. The Somali Compact (2014), http://eeas.europa.eu/ (10.02.2014).
 17. Walje M. R. (2015), The state of Maritime Piracy 2014, http://oceansbeyondpiracy.org/(20.09.2015).
 18. Wardin K. (2012), Współczesne piractwo morskie. Wyzwanie somalijskie oraz odpowiedź społeczności międzynarodowej, Warszawa.
 19. Wardin K. (2014), Model reagowania na zagrożenie piractwem morskim, Warszawa.
 20. World Oil Transit Chokepoints (2016), http://www.eia.gov (12.03.2016).
 21. Zawadzki, J. profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wywiad przeprowadzony 14.03.2015.