WSPÓŁCZESNY TERRORYZM W UNII EUROPEJSKIEJ - SYNDROM ,,WIELOGŁOWEJ'' HYDRY

Main Article Content

Sebastian Wojciechowski

Abstrakt

Terroryzm można przyrównać do niebezpiecznej „hydry” o wielu różnorodnych głowach. Są one symbolem różnych jego form, takich jak na przykład terroryzm: islamistyczny, separatystyczny, skrajnie prawicowy (right-wing), skrajnie lewicowy (left-wing) itd. Zróżnicowanie terrorystycznego zagrożenia dobrze można obserwować na przykładzie Unii Europejskiej. Ukazuje to choćby najnowszy raport Europolu pt. TE-SAT, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017, a także analiza wydarzeń z 2016 i 2017 roku. Głównym celem tekstu jest odpowiedź między innymi na następujące pytania: Jaka jest obecnie skala terrorystycznego zagrożenia w Unii Europejskiej? Co charakteryzuje współczesny terroryzm w UE? Na czym polega jego specyfika i ewolucja? Jakie są jego główne ideologiczne przyczyny oraz rodzaje? Jaki jest zakres i charakter terroryzmu islamistycznego w Unii Europejskiej? Jak zjawisko imigracji/uchodźstwa wpływa na poziom terroryzmu? Jak należy ocenić obecną politykę antyterrorystyczną UE? Jak w kolejnych miesiącach może wyglądać poziom zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej? Powyższe zagadnienia zostały zaprezentowane w tekście w oparciu o formułę dziesięciu punktów. Zawarte w nich wnioski często obalają stereotypowe opinie czy wyobrażenia na temat terroryzmu w UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, S. (2017). WSPÓŁCZESNY TERRORYZM W UNII EUROPEJSKIEJ - SYNDROM ,,WIELOGŁOWEJ’’ HYDRY. Przegląd Strategiczny, (10), 295-306. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.16
Dział
Terroryzm i antyterroryzm
Biogram autora

Sebastian Wojciechowski, Adam Mickiewicz University in Poznań

prof. zw. dr hab. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz Unii Europejskiej. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego”. Autor licznych publikacji na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa, w szczególności terroryzmu m.in.: Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, przejawy, przyczyny (Poznań 2013), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism (Berlin 2013). Ostatnio opublikował (wspólnie z P. Osiewiczem) książkę pt. Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu (Warszawa 2017).

Bibliografia

 1. Atwan A. (2015), Islamic State. The Digital Caliphate, Oakland.
 2. Giersz A. (2017), Czarna Śmierć może wrócić. Terroryści chcą wykorzystać bakterie dżumy, “Polska Times”, 5.02.2017, http://www.polskatimes.pl/magazyny/magazyn-polski/a/czarna-smiercmoze-wrocic-terrorysci-chca-wykorzystac-bakterie-dzumy,11761026/ (4.07.2017).
 3. Europol ostrzega: Dżihadyści mogą planować kolejne ataki terrorystyczne w Europie (2016), Wprost.pl, 2.12.2016, https://www.wprost.pl/swiat/10033216/Europol-ostrzega-Dzihadyscimoga-planowac-kolejne-ataki-terrorystyczne-w-Europie.html (2.02.2017).
 4. Global Terrorism Index 2015. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism (2015), Institute for Economics & Peace, http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf (17.06.2017).
 5. European Parliament legislative of 16 February 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism (2017), www.europarl.europa.eu (6.05.2017).
 6. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014 (2014), http://www.europol.europa.eu (19.06.2017).
 7. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015 (2015), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015 (15.06.2017).
 8. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016 (2016), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-tesat-2016 (19.06.2017).
 9. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017 (2017), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017 (2.07.2017).
 10. Niemcy: władze nie wiedzą co dzieje się ze 130 tys. uchodźców (2016), Wirtualna Polska, 26.02.2016, https://wiadomosci.wp.pl/niemcy-wladze-nie-wiedza-co-dzieje-sie-ze-130-tys-uchodzcow-6027654662816897a (28.10.2016).
 11. Radicalism and Terrorism in the 21st Century. Implications for Security (2017), (eds.) F. Castro-Rial Garrone, R. Dario Torres Kumbrián, A. Sroka, Frankfurt am Main.
 12. Terrorabwehr: Kooperation mit Hindernissen, http://www.dw.com (21.12.2016).
 13. To fakt: Ekstremiści ISIS udają uchodźców (2017), “Głos Wielkopolski”, 6–7.02.2017.
 14. Wejkszner A. (2017), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa.
 15. Wejkszner A. (2017), Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe Państwo Islamskie?, Warszawa.
 16. Wojciechowski S. (2017), Reasons of Contemporary Terrorism. An Analysis of Main Determinants, w: Radicalism and Terrorism in the 21st Century. Implications for Security, (eds.) F. Castro-Rial Garrone, R. Dario Torres Kumbrián, A. Sroka, Frankfurt am Main.
 17. Wojciechowski S. (2013a), Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie – Przejawy – Przyczyny, Warszawa.
 18. Wojciechowski S. (2013b), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism, Berlin.
 19. Wojciechowski S., Osiewicz P. (2017), Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa.
 20. Wojciechowski S., Siadkowski A. (2014), Understanding Contemporary Terrorism and Counterterrorism, Dąbrowa Górnicza.
 21. Wojciechowski S. (2016), Uchodźcy a zagrożenie terrorystyczne na przykładzie Unii Europejskiej, w: Uchodźcy w Europie, Uwarunkowania – Istota – Następstwa, (red.) K. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa.