Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych, Warszawa, 10 kwietnia 2017 r.

Main Article Content

Maciej Magiera

Abstrakt

abstrakt

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magiera, M. (2017). Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych, Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Przegląd Strategiczny, (10), 609-612. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.34
Dział
Sprawozdania z wydarzeń naukowych
Biogram autora

Maciej Magiera, Poznań

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UAM w Poznaniu; założyciel i opiekun naukowy Koła Naukowego Nauki o Bezpieczeństwie WNPiD UAM w Poznaniu; specjalizuje się w obszarze zarządzania kryzysowego z perspektywy kultury bezpieczeństwa, a dokładniej mentalnej modernizacji podmiotów w procesie kompleksowego minimalizowania ryzyk.