WPŁYW OSIEDLI NA ZACHODNIM BRZEGU NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE IZRAELA

Main Article Content

Itai Kohavi
Wojciech Nowiak

Abstrakt

Począwszy od wojny sześciodniowej z 1967 roku, osiedla izraelskie na Zachodnim Brzegu stały się jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień konfliktu Izraelsko Palestyńskiego. Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na następujące pytanie: Jaki jest wpływ osiedli usytuowanych na Zachodnim Brzegu na bezpieczeństwo narodowe Izraela? Dążeniem do uzyskania odpowiedzi są dogłębne wywiady przeprowadzone w 2016 roku z 27 wysokiej rangi generałami izraelskimi reprezentującymi Wywiad Wojskowy (Aman), Wywiad Cywilny (Mossad), Służby Bezpieczeństwa Ogólnego (Shabak), Rady Bezpieczeństwa Narodowego (Malal), Wydziału Planowania Sztabu Generalnego (Agat) oraz grupą doradców ds. bezpieczeństwa Premiera Izraela. W wywiadach zwrócono uwagę na trzy perspektywy spojrzenia na problem wpływu osiedli na bezpieczeństwo narodowe Izraela. Pierwsza wskazuje, że osiedla mają istotny wpływ na bezpieczeństwo Izraela, zaś druga perspektywa wskazuje, że są dla niego znaczącym obciążeniem. Trzecia wskazuje, iż problem osiedli nie jest istotny, gdyż można stwierdzić, iż skoro nikt nie pyta o znaczenie Tel Awiwu dla Izraela, więc konsekwentnie, dlaczego miałby pytać o wpływ osiedli. Używanie argumentów dotyczących bezpieczeństwa jest powszechne zarówno w Izraelu, jak i wielu innych państwach, dotyczy to zwłaszcza wyzwań bezpośrednio z nim związanych. Szczegółowy punkt widzenia reprezentowany przez Izraelskie Elity Bezpieczeństwa Narodowego (INSE) pozwala na wyodrębnienie fachowych i racjonalnych uzasadnień, spośród politycznego, zwodniczego jazgotu. Artykuł może wzbudzać zainteresowanie zarówno osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ogólnie, jak i konfliktem Izraelsko-Palestyńskim w szczególności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kohavi, I., & Nowiak, W. (2017). WPŁYW OSIEDLI NA ZACHODNIM BRZEGU NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE IZRAELA. Przegląd Strategiczny, (10), 157-172. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.8
Dział
Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym
Biogramy autorów

Itai Kohavi, Hod Hasharon, Israel

has an MA from Northwestern University of Evanston, IL, USA. He is a PhD student at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Field of research: conflict resolution, deceptions in negotiations. President of Tapas MBA (Microsoft Venture Academy, 2014–2017); Founder, CEO of various startup companies (NYC, Palo Alto, Tel Aviv 1993–2016).

Wojciech Nowiak, Adam Mickiewicz University in Poznań

Professor at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, in Poznań, Poland. His research interests focus on the issues of the theory and practice of the welfare state, regional collaboration in the Northern Europe, the Israeli-Arab conflict, terrorism and the methods of combating and preventing it, national security dilemmas. Member of the International Political Science Association and the Political Science Association.

Bibliografia

 1. Aberbach J. D., Rockman B. (2002), Conducting and Coding Elite Interviews, „Political Science and Politics”, No. 35 (4), doi: 10.1017.S1049096502001142.
 2. Ali Ch. (2013), Where Is Here? An Analysis of Localism in Media Policy in Three Western Democracies, Ph.D. Thesis, Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania, Antaki,
 3. Philadelphia.
 4. Amidror Y. (2012), Winning Counterinsurgency War: The Israeli Experience, Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem.
 5. Amidror Y. (2014), The Risks of Foreign Peacekeeping Forces in the West Bank, Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
 6. Aronson J. (1994), A Pragmatic View of Thematic Analysis, „The Qualitative Report”, No. 2 (1), doi: 10.4135/9781446214565.n17.
 7. Barak E. (2013), Herzlia Conference, Min 29:20, https://www.youtube.com/watch?v= m1XePAv-Lx6E.
 8. Boyatzis R. (1998), Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development, Thousand Oaks.
 9. Braun V., Clarke V. (2013), Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners, London.
 10. Burnham P., Gilland K., Grant W., Layton-Henry Z. (2004), Research Methods in Politics, Hampshire.
 11. Byron M. 1993), Using Audiovisual Aids in Geography Research –Questions of Access and Responsibility, „Area”, Vol. 25, No. 4, doi: 10.2307/20003344.
 12. Charmaz K. (2006), Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis.
 13. Book, Vol. 10, London–Thousand Oaks–New Delhi, doi: 10.1016/j.lisr.2007.11.003.
 14. Clausen A. S. (2012), The Individually Focused Interview: Methodological Quality without Transcription of Audio Recordings, „The Qualitative Report”, No. 17 (37), http://www.nova.edu/ssss/QR/QR17/clausen.pdf.
 15. Creswell J. (1994), Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches, Thousand Oaks.
 16. Daly, Kellehear, Gliksman (1997), The Public Health Researcher: A Methodological Approach, Oxford University Press, Melbourne, Australia, pp. 611–618.
 17. DiCicco-Bloom B., Crabtree B. F. (2006), The Qualitative Research Interview, „Medical Education”, No. 40 (4), doi: 10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x.
 18. Donohue L. K. (2011), The Limits of National Security,„Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper”, Vol. 30, No. 12-118.
 19. Dumper M. (2002), The Politics of Sacred Space: The Old City of Jerusalem in the Middle East, Boulder, CO.
 20. Einhorn T. (2014), The Status of Judea & Samaria (The West Bank) and Gaza and the Settlements in International Law, Jerusalem Center of Public Affairs, doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2.
 21. Eizenkot G. (2015), The IDF Strategy, http://go.ynet.co.il/pic/news/16919.pdf.
 22. Emmel N. (2013), Sampling and Choosing Cases in Qualitative Research: A Realist Approach, London.
 23. Fischbach M. R. (2003), Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict, New York–Washington.
 24. Friedman U. (2012), The ‘Peace Process’: A Short History, „Foreign Policy”, March. http://foreignpolicy.com/2012/02/27/the-peace-process-a-short-history/.
 25. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949 (1949), 75 U.N.T.S. (1950) 287.
 26. Glaser B. (2013), Grounded Theory Methodology, „Introducing Qualitative Research in Psychology”, No. 86.
 27. Guest G. (2012), Applied Thematic Analysis, Thousand Oaks.
 28. Guest G., Bunce A., Johnson L. (2006), Field Methods How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation, „Field Methods”, Vol. 18, No. 59, doi: 10.1177/1525822X05279903.
 29. Herzog Ch., Ali Ch. (2015), Elite Interviewing in Media and Communications Policy Research, „International Journal of Media & Cultural Politics”, No. 11 (1), doi: 10.1386/macp.11.1.37.
 30. Hochschild J. (2009), Conducting Intensive Interviews and Elite Interviews, Workshop on Interdisciplinary Standards for Systematic Qualitative Research [Internet].
 31. Inbar E. (2012), Israel’s National Security Amidst Unrest in the Arab World, „Washington Quarterly”, No. 35 (3), doi:
 32. 1080/0163660X.2012.704342.
 33. Kelman H. C. (2007), The Israeli-Palestinian Peace Process and Its Vicissitudes: Insights from Attitude Theory, „The American Psychologist”, No. 62 (4), doi: 10.1037/0003-066X.62.4.287.
 34. Kurtzer D. C., Duss M., Sachs N. B., Munayyer Y. (2014), Symposium: The Israeli-Palestinian Conflict: Has the U.S. Failed?, „Middle East Policy”, No. 21(4).
 35. Lebovitz A. (2010), Political Process as an Existantial Need: The Liberal Conversation in Israel, the Security Networks and Coping with Th Existantial Threat Perception, „Politika: The Israeli Journal of Political Science & International Relations”, Vol. 20.
 36. Lilleker D. G. (2003), Interviewing the Political Elite: Navigating a Potential Minefield, „Politics”, No. 23 (3). doi: 10.1111/1467-9256.00198.
 37. Molad Survey: Security Threats, Policy Opportunities and ‘Protective Edge (2015), Molad the center for the renewal of Israeli democracy, http://www.molad.org/images/upload/files/Seker_new.pdf.
 38. Ofran H. (2009), West Bank Settlements-Facts and Figures. June 2009, http://peacenow.org.il/eng/node/297.
 39. Peace and Security Association (2012), “ ”.ןוחטב תווש ןניא תויולחנתה
 40. Roberts A. (1990), Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories since 1967, „Academic Law Reviews”, No. 1, pp. 61–84, doi: 10.1525/sp.2007.54.1.23.
 41. Sheffer O. B., Sheffer G. (2016), Israel ‘S’ Security Network ‘and Its Impact’: An Exploration of a New Approach Authors (S),„International Journal of Middle East Studies”, Vol. 38, No. 2.
 42. Sher G. (2006), Haim Mandel Shaked, Israeli-Palestinian Peace Negotiations, 1999–2001: Within Reach, Abingdon.
 43. Shlomi E. (2015), Hamas Election Call Could Put UN Initiative at Risk, „AlMonitor”, http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/04/israel-abbas-pa-elections-hamas-dahlan-un-resolution.html#.
 44. The Columbia Encyclopedia (2016), (ed.) P. Lagasse, New York. Updating Israel’s National Security Strategy (2007), Reut Institute, http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20070427 – Winograd – Update national security.pdf.