The Psychological Consequences of Participation in Combat Missions and the Situational and Social Factors Behind Them: an Empirical Study
PDF (English)

Słowa kluczowe

military stress
PTSD
social support
postraumatic growth

Jak cytować

MADEJ, S., & SAKSON-OBADA, O. (2018). The Psychological Consequences of Participation in Combat Missions and the Situational and Social Factors Behind Them: an Empirical Study. Przegląd Strategiczny, (11), 299–314. https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.21

Abstrakt

The participation of soldiers in combat missions is one of the tasks that requires not only physical– but because of stressors – also psychological preparation. Participation in warfare involvesexposure to physical, cognitive, emotional and social inconvenience and is considered an important risk factor for the psychological disturbances. However, the literature on the subject also indicates the positive effects of confrontation with the stressors (e.g. postraumatic growth). The aim of the study was to determine whether the intensity of combat exposure and social support are related to both the negative and the positive psychological consequences of participating in warfare. The study, conducted by soldiers participating in the Afghan war, showed no connection between the intensity of combat experience and the well-being of soldiers. Not informing the family about difficulties experienced by soldiers was related to a greater number of psychological disturbances. Moreover, it turned out that not received social support, but the soldier’sconviction about the possibility of receiving this form of help, together with refraining from sharing their difficulties with family members, contributed to positive psychological changes.The results demonstrated that the psychological effect of participating in a military mission is not so much dependent on the intensity of the combat experience, as from the soldier’s conviction that social support is available from non-family member.

https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.21
PDF (English)

Bibliografia

Baranowska A. (2008), Techniki adaptacji do życia w instytucji totalnej. Na przykładzie żołnierzy – mieszkańców obozu Babilon w Iraku, Toruń.

Benetato B. (2011), Posttraumatic Growth Among Operation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom Amputees, „Journal of Nursing Scholarship”, Vol. 43.

Borys B. (2004), Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka, „Psychiatria”, Vol. 1, No. 2.

Briere J., Scott C. (2010), Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne, Warszawa.

Cendrowski J., Swebocki S. (1973), Psychologia walki i dowodzenia, Warszawa.

Cierpiałkowska L. (2012), Psychopatologia, Warszawa.

Cordova M., Giese-Davis J., Golant M., Kronenwetter C., Chang V., Spiegel D. (2007), Breast Cancer as Trauma: Posttraumatic Stress and Posttraumatic Growth, „Journal of Clinical Psychology in Medical Settings”, Vol. 14.

Figley C., Nash W. (2010), Stres bojowy. Teoria, badania, profilaktyka i terapia, Warszawa.

Filarowska M., Ilnicki S., Młożniak E., Laskowska A., Tworus R. (2013), Problemy adaptacyjne żon polskich weteranów poszkodowanych w misjach w Iraku i Afganistanie, „Lekarz Wojskowy”, Vol. 2.

Gumińska A. (2011), Stres w czasie służby poza granicami państwa (materiał do zajęć psychoedukacyjnych z żołnierzami), Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa.

Hunt N. (2010). Memory, war, trauma, Cambridge.

James R. K., Gilliland B. E. (2010), Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa.

Joseph C. (2017), An overview of psychological factors and interventions in air combat operations, „International Journal of Agile Systems and Management”, Vol. 51 (2).

Kennedy C., Zillmer E. (2006), Military Psychology, Nowy Jork.

Klanecky A., Cadigan J., Martens M., Rogers R. (2014), Examining

spouse/partner presence as a moderator in the relationship between mental health symptoms and alcohol use in OEF/OIF veterans, „Military Psychology”, Vol. 26.

Kosińska L., Ilnicki S., Petrivić A., Ilnicki P., Kosiński K. (2014), Zaburzenia snu u weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych, „Lekarz Wojskowy”, Vol. 1.

Lapierre C., Schwegler A., LaBauve B. (2007), Posttraumatic stress and depression symptoms in soldiers returning from combat operations in Iraq and Afghanistan, „Journal of Traumatic Stress”, Vol. 20 (6).

Lemanowicz P., Daroszewska T. (2004), Vademecum stresu i pomocy psychologicznej w misjach wojskowych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa.

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (2009), Rewizja dziesiąta, Vol. I, Światowa Organizacja Zdrowia.

Miles S., Graham D., Teng E. (2015), Examining the influence of mild traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder on alcohol use disorder in OEF/OIF Veterans, „Military Medicine”, Vol. 180.

Nowak B. (2008), Stres bojowy. Przyczyny, oznaki, zapobieganie (materiały do zajęć z kształcenia obywatelskiego), Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2013), Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar, „Psychiatria”, Vol. 7, No. 4.

Ogley M. A., Bradley D., Santiago P., Reynolds M. D. (2012), Description of combat and operational stress control in Regional Command East, Afghanistan, „Military Medicine”, Vol. 177 (11).

Predel G. (2014), Psychologiczne konsekwencje udziału w operacji wojskowej w Afganistanie, „Lekarz Wojskowy”, Vol. 4.

Simms L., Watson D., Doebbeling B. (2002), Confirmatory factor analyses of posttraumatic stress symptoms in deployed and nondeployed veterans of the Gulf War, „Journal of Abnormal

Psychology”, Vol. 111 (4).

Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa.

Tedeschi R. G. (2011), Postraumatic Growth in Combat Veterans, “Journal of Clinical Psychology in Medical Settings”, Vol. 18.

Tedeschi R. G., Calhoun L. G. (2004), Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence, “Psychological Inquiry”, Vol. 15.

Watkins K., (2014), Deployment stressors: A review of the literature and implications for member of the Canadian Armed Forces, „Res Militaris”, Vol. 4 (2).

Weathers F. W., Litz B. T., Keane T. M., Palmieri P. A., Marx B. P., Schnurr P. P. (2013), The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5)m, www.ptsd.va.gov.

Decyzja Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (2008).

Decision No. 78/MON of Minister of National Defense of 15 February 2008 concerning social research in the department of national defense.

Decision No, 68/MON of Minister of National Defense of 6 March 2008 amending the decision concerning research in the department of national defense.