Stosunki turecko – amerykańskie w kontekście konfliktu w Syrii: od współpracy do konfrontacji

Main Article Content

Nezir AKYEŞILMEN
Vanessa Tinker
Mohammed Ishmeal

Abstrakt

Turcja i Stany Zjednoczone są partnerami strategicznymi od ponad siedemdziesięciu lat. Wzajemne stosunki nie zawsze przebiegały jednak bezkonfliktowo i sporadycznie dochodziło do przejściowych kryzysów dwustronnych. Mimo wyzwań, obaj sojusznicy z NATO – Stany Zjednoczone i Turcja – od lat potwierdzają swoje zaangażowanie we współpracę jako „partnerzy strategiczni”. Jednak wskutek narastającego kryzysu syryjskiego stosunki między sojusznikami osiągnęły bezprecedensowo niski poziom. Niniejsze studium analizuje stosunki między Turcją a Stanami Zjednoczonymi w kontekście trwającego w Syrii konfliktu z zastosowaniem metody analizy konfliktu. W jej ramach analizujemy tło historyczne, określamy pierwotne przyczyny kryzysu i przeprowadzamy analizę aktorów. Na podstawie swoich ustaleń przedstawiamy zalecenia dotyczące polityki mającej na celu de-eskalację i przekształcenie obecnego kryzysu w stosunkach USA-Turcja w sposób pozwalający przywrócić wzajemne zaufanie, ale także znaleźć nowe sposoby współpracy w charakterze strategicznych partnerów

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
AKYEŞILMEN, N., Tinker, V., & Ishmeal, M. (2020). Stosunki turecko – amerykańskie w kontekście konfliktu w Syrii: od współpracy do konfrontacji. Przegląd Strategiczny, (13), 79-96. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.5
Dział
INTERNATIONAL SECURITY
Biogramy autorów

Nezir AKYEŞILMEN, Selcuk University, Turkey

Nezir AKYEŞİLMEN – Professor of International Relations, Human Rights, International Conflict Analysis, Cyberpolitics and Cybersecurity. He works for Department of International Relations at Selcuk Universty, Konya-Turkey. He chaired Centre for Peace Research at Selçuk Univetsity and still chairing Association for Human Rights Education in Turkey. He is the author of books Talking Peace: Conflict Management in Theory and Practice (METU Publications, Ankara 2009) and Cyberpolitics and Cybersecurity with Interdisciplinary Apprcach (Orion Publication, Ankara 2018). He is also the editor-in-Chief of Cyberpolitik Journal. Follow him on Twitter @nezmen.

Vanessa Tinker, Collegium Civitas, Warsaw

Vanessa TINKER – PhD, has over ten years of international experience as a researcher, teacher, trainer, coordinator and manager of peace and education programs in Asia Minor, the Balkans, Europe, UK, and USA. She graduated from San Diego State University in San Diego (MA) and Franklin University in Switzerland (BA). In 2013 she received her PhD in International Conflict Analysis at the University of Kent in Canterbury, England. Her research interests and areas of expertise include the inclusion of youth in peacebuilding initiatives, use of project-based learning in peace studies programs, integration of peace education in conflict-sensitive environments, methods of conflict transformation, and gender mainstreaming in peace processes. In 2019 she joined Collegium Civitas as a lecturer for the MA International Peace and Conflict Studies program. Before joining Collegium Civitas, she was the Program Coordinator and Assistant Professor of the MA Peace and Conflict Studies at the Social Sciences University of Ankara (ASBÜ) from 2015–2019. In 2017 she served as the Project Manager on behalf of ASBÜ and in collaboration with International Organization for Migration (IOM) for the “Executive Training Certificate on Psychosocial Support and Conflict Transformation” that ran for six months consisting of twenty Syrian and fifteen Turkish humanitarian workers. Some of her most recent publications relating to peace studies include: Education for Peace: The Politics of Adopting and Mainstreaming Peace Education Programs in a Post-Conflict Setting (Academica Press 2015) and Peace Education as a Post-Conflict Peace-Building Tool, “All Azimuth”, Vol. 5, No. 1 (2016), pp. 27–42.

Mohammed Ishmeal, Selcuk University, Turkey

Mohammed ISHMEAL – PhD Candidate in Selcuk University at the Department of International Relation, Konya, Turkey. His special area of interest expound on issues of international relations theory, african studies, foreign policy, cyberspace, democracy, conflict resolution and development. His current research works are on globalization and international relations, philosophizing the cyber-man in classical theory of international relations, fake news and democratic challenges and social contract in the digital age of cyberspace.

Bibliografia

 1. Abramowitz M., Edelman E. S. (2013), U.S.-Turkey Cooperation Toward a Post-Assad Syria, National Security Program Foreign Policy Project.
 2. Ahmad P. T. (2015), US-Turkey Relations and Syria Crisis, “Alternatives”, Vol 4, No. 4, http://alternatives.yalova.edu.tr/article/view/5000173351/5000164712 (21.08.2017).
 3. Akyeşilmen N. (2014), Çatışa Yönetimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Analiz, in: Brışı Konuşmak: Teori ve Pratikte Çatışma Yönetimi (2. baskı), (ed.) Nezir Akyeşilmen, ODTÜ yayınevi, Ankara.
 4. Akyeşilmen N., Tinker V. (2016), Conflict Analysis: Rights-Based Peace Model, in: The Possibilities of Peace in Syria: An Alternative Approach to Conflict Analysis, (eds.) Nezir Akyeşilmen, Önder a Afşar, Orion Yayınevi, Ankara.
 5. Albright M. K., Hadley S. J. (2012), U.S.-Turkey Relations: A New Partnership, “Independent Task Force Report No. 69”, Council On Foreign Relations, https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2012/05/TFR69_Turkey.pdf (25.08.2017).
 6. Aljazeera (2016), Turkey’s jarablus operation Scorecard, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/09/turkey-jarablus-operation-scorecard-160901095251276.html (31.08.2017).
 7. Aljazeera (2019a), Turkey: S-400 purchase ‘not a preference but a necessity, “New/Russia”, (13.07.2019).
 8. Aljazeera (2019b), Turkey-US centre on Syria safe zone ‘fully operational, https://www.aljazeera.com/news/2019/08/turkey-centre-syria-safe-zone-fully-operational-190824182223857.html (25.08.2019).
 9. Altunışık M. B. (2016), The Inflexibility of Turkey’s Policy in Syria, “Mediterrranean Yearbook”, http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2016/IEMed_MedYearbook_2016_keys_Turkey_Syrias_Policy_Benli_Altunisik.pdf (29.08.2017).
 10. Aydıntaşbaş A., Kirişçi K. (2017), The United States and Turkey: Friends, Enemies or only Interests, Washington, The Centre on The United States and Europe at Brookings, Turkey project Policy Paper Number 12, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/aydintasbas-kirisci_united-states-and-turkey.pdf (28.08.2017).
 11. Ayhan V. (2011), Arap Baharının ABD-Türkiye İlişkilerine Etkisi, “Ortadoğu Analiz”, Vol. 3, No. 36, http://www.orsam.org.tr/files/OA/36/2veysel.pdf (29.08.2017).
 12. Bağcı H. (2014), Önsöz Yerine: Çatışma Analizi, in: Brışı Konuşmak: Teori ve Pratikte Çatışma Yönetimi (2. baskı), (ed.) Nezir Akyeşilmen, ODTÜ yayınevi, Ankara.
 13. Barkey H. J. (2016), Syria’s Dark Shadow Over US-Turkey Relations, “Turkish Policy Quarterly”, Vol. 14, No. 4, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/09/turkey-jarablus-operation-scorecard-160901095251276.html.
 14. Bennett N. (2015), Turkey and the United States: Friends or Foes?, “Journal of the Oxford Centre for the Study of Law & Public Policy” 1(2).
 15. Çağlar B. (2012), Türkiye’nin Suriye Politikası: Yeni Klasik-Realist Bir Bakış, “Ortadoğu Analiz”, Vol. 4, No. 47, http://www.orsam.org.tr/files/OA/47/4bariscaglar.pdf (21.08.2017).
 16. Demir S. (2012), Irak ve Suriye Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Nedenler, gelişmeler, Sonuçlar ve türkiye Üzerine Etkileri, “Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi: Journal of Turkish World Studies”, XII (2).
 17. Dinçer O. B., Kutay M. (2013), The Arab Spring: A Game Changer in Turkey-EU Relations?, “Perspectives on European Politics and Society”, Vol. 14, No. 4.
 18. Doster B. (2013), İttifaklar, Türk Dış Politikası ve Suriye, “Ortadoğu Analiz”, Vol. 5, No. 58, http://www.orsam.org.tr/files/OA/58/7barisdoster.pdf (21.08.2017).
 19. Hacaoglu S. (2019), Turkey Sees U.S. Deal as Start of Wider Purge of Kurdish Militia, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-24/turkey-sees-u-s-deal-as-start-of-wider-purge-of-kurdish-militia (12.09.2019).
 20. Kırdar S. (2012), Türkiye-ABD İlişkilerinde politika Farklılıkları Derinleşirken, Ankara, TEPAV Değerlendirme Notu, http://www.tepav.org.tr/upload/files/13561763991.Turkiye_ABD_Iliskilerinde_Politika_Farkliliklari_Derinlesirken.pdf (28.08.2017).
 21. Lister T. (2019), Turkey bought Russian S-400 missiles designed to down NATO planes. For the US, that’s a Problem, CNN, https://edition.cnn.com/2019/07/13/europe/turkey-russia-missiles-nato-analysis-intl/index.html (21.08.2019).
 22. Liu K., Taylor C. (2011), United States-Turkey-Iran: Strategic Options for the Coming Decade, Institute of Politics, http://iop.harvard.edu/sites/default/files_new/Programs/US_TurkeyIranPolicyPaper.pdf (31.08.2017).
 23. HIIK (2003), Conflict Barometer 2003, Heidelberg Institute on International Conflict Research. https://hiik.de/download/conflict-barometer-2003/ (21.05.2020).
 24. Pirinççi F. (2014), ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile Suriye’ye Olası yansımaları, ORSAM Raport No. 191, Ankara.
 25. Muasher M., Bubnova N. (2012), The Fall of Bashar-al Assad’s Regime Is Inevitable, Carnegie Endowment for International Peace, https://carnegieendowment.org/2012/02/29/fall-of-bashar-al-assad-s-regime-is-inevitable-pub-47334 (25.08.2017).
 26. Safeworld, Conflict Analysis, https://www.saferworld.org.uk/downloads/chapter2_266.pdf (10.12.2016).
 27. Schanzer J., Tahiroglu M. (2016), Ankara’s Failure: How Turkey Lost The Arab Spring, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2016-01-25/ankaras-failure (21.05.2020).
 28. Stein A. (2019), The Crisis Is Comıng: Syria and the end of the U.S.-Turkish Alliance, War on The Rocks, https://warontherocks.com/2019/08/the-crisis-is-coming-syria-and-the-end-of-the-u-s-turkish-alliance/ (13.08.2020).
 29. Tanır İ. (2011), How does the Arab Spring Transformed Turkish-American Relations, “Turkish Policy Quarterly”, Vol. 10, No. 3, http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/how-the-arab-spring-is-transforming-turkish-american-relations-fall-2011-en.pdf (25.08.2017).
 30. Tanış T. (2016), US-Turkey Relations at a Breaking Point over the Kurds, “Turkish Policy Quarterly”, 14 (4), http://turkishpolicy.com/article/791/us-turkey-relations-at-a-breaking-point-over-the-kurds (09.08.2017).
 31. TEPAV, Türkiye-Avrupa Birliği-ABD: İlişkiler Nereye?, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi [n.a.], http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1281443139-0.Iliskiler_Nereye_Gidiyor.pdf (31.08.2017).
 32. Türkmen F. (2016), Obama Dış Politikasının Genel Değerlendirmesi ve Türkiye, “Bilgesam”, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-459-2016042559obama_sunum.pdf (24.08.2017).
 33. Uslu N. (2000), 1947’den Günümüze Türk-Amerikan İlişkilerniin Genel Pırtresi, “Avrasya Dosyası”, Vol. 6, No. 2, http://21yyte.org/assets/uploads/files/203-232%20nasuh%20uslu.PDF (31.08.2017).
 34. Yegin M., Selim H. (2016), U.S.-Turkey Relations: How to Proceed after Obama, “GMF On Turkey Series”, https://ssrn.com/abstract=2873634 (31.08.2017).
 35. Zanotti J. (2013), Turkey: Background and U.S. Relations in Brief, Washington, CRS Report Prepared for members and committee of Congress, April 2013, https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc627098/m1/1/high_res_d/R44000_2015Apr23.pdf (29.08.2017).