Opublikowane: 2020-12-30

Zewnętrzny komponent bezpieczeństwa gospodarczego kraju

Olena Bulatova, Mykola Trofymenko, Oleksandr Karpenko, Eduard Fedorov

425-437