Decentralizacja vs centralizacja. Scenariusze rozwoju regionalnego Ukrainy w kontekście zapewnienia stabilności wewnętrznej

Main Article Content

Yuliia Uzun
Svetlana Koch

Abstrakt

Celem badania jest analiza scenariuszy rozwoju polityki regionalnej na Ukrainie w obliczu sprzeciwu wobec trendów decentralizacji i centralizacji. Głównym problemem jest ustalenie strukturalnej kompletności reformy decentralizacji na Ukrainie, która powinna obejmować wdrożenie decentralizacji administracyjno-terytorialnej, budżetowej i politycznej. Zadanie polega również na określeniu skuteczności decentralizacji, delegacji, dekoncentracji, deregulacji, dywersyfikacji, które są przejawami procesu decentralizacji i zbiorowego określania jakości reformy. Na podstawie metodologii analizy systemowej i pojęcia „równowagi relacji”, w artykule wykorzystano metodę historyczno-porównawczą w badaniu doskonalenia podejść do prowadzenia polityki publicznej oraz strukturalno-funkcjonalną metodę analizy systemu terytorialno-politycznego jako zdecentralizowanego i wielopoziomowego, w celu przedstawienia analizy równowagi wewnętrznych stosunków między poszczególnymi poziomami, oraz omówienia skuteczności reform, decentralizacji oraz trendów dalszego rozwoju. Prace wskazują, że od 2014 r. optymalizacja administracyjna i terytorialna oraz konsolidacja społeczności stały się głównym wynikiem reformy decentralizacyjnej. Dyskusja na temat decentralizacji politycznej jest niezwykle bolesna, podobnie jak próby rozwiązania konfliktu w Donbasie środkami politycznymi poprzez przyjęcie tzw. formuły Steinmeiera. Kryzys gospodarczy, który zbiegł się z pandemią, może spotęgować negatywne postrzeganie reformy, której rozwój jest możliwy w ramach trzech scenariuszy rozwoju: “euro-optymistycznego”, “bezwładnościowego” i “blokującego”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Uzun, Y., & Koch, S. (2020). Decentralizacja vs centralizacja. Scenariusze rozwoju regionalnego Ukrainy w kontekście zapewnienia stabilności wewnętrznej. Przegląd Strategiczny, (13), 243-262. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.15
Dział
REGIONAL ASPECTS OF SECURITY
Biogramy autorów

Yuliia Uzun, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Yuliia UZUN – PhD in Political Science, Associate Professor at the Faculty of International Relations, Political Science and Sociology of Odessa I. I. Mechnikov National University, Department of History and World Politic. Her scientific interests focus on: theory and practice of regional geopolitics; dynamics of the territorial order and institutional design in multinational states; regional, state and local governance; development of local self-government and problems of the interaction between public authorities; systems of multiple levels of governance and the protection of minority rights. The author of more than 50 articles and chapters in monographs (among others: Regional Constructing in the Geopolitics of Western Neighbors of Ukraine: Post-truth of the Post-Empires in International Relations and Foreign Policy of States in the Post-Truth Era, Odesa, 2018). Since 2018 the responsible editor of the journals “Odessa National University Herald. Sociology and Political Science”.

Svetlana Koch, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Svetlana KOCH – PhD in Political Sciences, Associate Professor at the Faculty of International Relations, Political Science and Sociology of Odessa I. I. Mechnikov National University, Department of History and World Politic. Her scientific interests focus on: ethnic processes, ethnic identity in various sociocultural environments; cultural, social, political space: zones of intersection and mutual influence; ethnic lobbyism in the context of socio-political communication; models of center-peripheral relations from the standpoint of ethnocultural and socio-political realities; the construction of the “image of the territory”, the transformation of the “content” of the spatial environment; strategies for the behavior of ethnic groups in different spatial and communication environments. The author of more than 100 articles and chapters in monographs (among others: Transboundary: a Space of Social Order and Political Action, Оdessa 2019; Regional Constructing in the Geopolitics of Western Neighbors of Ukraine: Post-truth of the Post-Empires in International Relations and Foreign Policy of States in the Post-Truth Era, Odesa 2018).

Bibliografia

 1. AER (1996), Declaration on Regionalism, 30.08.1996, https://aer.eu/aer-declaration-regionalism/ (07.10.2019).
 2. AER (2009), From Subsidiarity to Success: The Impact of Decentralisation on Economic Growth. Part 1: Creating a Decentralisation Index, https://aer.eu/subsidiarity-success-impact-decentralisation-economic-growth/ (07.10.2019).
 3. AER (2017), Rеport on the State of regionalisation in Europe, Strasburg, France, https://aer.eu/aer-observatory-regionalisation/report-regionalisation/ (07.10.2019).
 4. AER (2018), Statute as adopted by the AER General Assembly in Oppland, 23.05.2018, https://aer.eu/aer-statute/ (07.12.2019).
 5. Agranoff R. (2004), Autonomy, Devolution and Intergovernmental Relations, “Regional & Federal Studies”, Vol. 14, No. 1, doi: 10.1080/1359756042000245160.
 6. Banch I., Mattew F. (2005), Multi-level governance, Oxford University Press, Oxford.
 7. Bennet R. J. (1998), Local Government in post-socialist cities, in: Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, (ed.) G. Enyedi, Akademiai Kiado, Budapest.
 8. Bogdanor V. (1979), Devolution, Oxford University Press, Oxford.
 9. Bratic V. (2008), Local Self-Government in central and Eastern Europe – A strong and independent local-level management tool or just a paper tiger?, “Financial Theory and Practice”, Vol. 32, No. 2.
 10. Burgess M. (1995), The British tradition of Federalism, Leicester University Press, London.
 11. Burrows B., Denton G. (1980), Devolution or Federalism, Macmillan, Basingstoke.
 12. Carothers T. (2002), The End of the Transition Paradigm, “Journal of Democracy”, Vol. 13, No. 1.
 13. CEMR (2013), Decentralisation at a crossroads Territorial reforms in Europe in times of crisis. Local and Regional Europe, October, CCRE-CEMR, Brussels, http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CCRE_broch_EN_complete_low.pdf (07.01.2019).
 14. CEC (2015), Nominated by local party organizations or by self-nomination, Central Electoral Commission, https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm005pt001f01=100pt00_t001f01=100.html (07.10.2019).
 15. CEC (2020), Elected deputies of local councils, https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm002pt001f01=100pt00_t001f01=100.html (24.03.2020).
 16. Chicherin B. N. (1899), About the Peoples’ Representation, Printing house of I. Sytin, Moscow.
 17. CоE (1995), Framework Convention for the Protection of National Minorities dd. 01.02.1995, European Treaty Series, Council of Europe, Strasbourg.
 18. CoE ACFC (2018а), Fourth Opinion on Ukraine – adopted on 10/03/2017. Published on 5 March 2018. ACFC/OP/IV(2017)002. News of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-ukraine-adopted-on-10-march-2017-published-on-5-marc/16807930cf (07.10.2019).
 19. CoE ACFC (2018b), Comments of the Government of Ukraine on the Fourth Opinion of the Advisory Committee on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Ukraine. GVT/COM/IV(2018)002, https://rm.coe.int/comments-of-the-government-of-ukraine-on-the-fourth-opinion-of-the-adv/1680792f87 (07.10.2019).
 20. CoE VC (1999), Self-Detrmination and Sececcion in Contitutional Law. Report adopted by the Commission at its 41th meeting, 10–11 December, Venice.
 21. CoE PA (2003), Positive experiences of autonomous regions as a source of inspiration for conflict resolution in Europe. Resolution 1334. Assembly debate on 24 June 2003, http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17120&lang=en (07.10.2019).
 22. CoE PA (2011), National Sovereignty and Statehood in Sontemporary International Law: the Need for Clarification: Resolution No. 1832 (2011), 04.10.2011, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18024&lang=EN (07.10.2019).
 23. CoE ECR (2010), Report on Poland (fourth monitoring cycle), 28.04.2010, Council of Europe, Strasbourg.
 24. CoE ECR (2012), Report on Croatia (fourth monitoring cycle), adopted on 20.07.2012, Council of Europe, Strasbourg.
 25. CoE ECR (2014), Report on Romania (fourth monitoring cycle), adopted on 19.03.2014, Council of Europe, Strasbourg.
 26. CoE ECRI (2017), Country Monitoring in Ukraine, https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/Ukraine (07.10.2019).
 27. CoE ECRI (2018a), Report on Croatia (fifth monitoring cycle), 21.03.2018, European Commission against Racism and Intolerance, Council of Europe, Strasbourg.
 28. CoE ECRI (2018b), Joint statement following the 20th EU-Ukraine Summit, 9.07.2018, European Council, European Commission, Brussels, Belgium.
 29. De Witte B., Ott A., Vos E. (2017), Between Flexibility and Disintegration: The Trajectory of Differentiation in EU Law, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham.
 30. Duchacek I. D. (1990), Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations, in: Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, (eds.) H. Michelmann, S. Panayotis, Clarendon Press, Oxford.
 31. EС (2009), European Regional Policy: a Source of Inspiration for non-EU Countries, European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_ru.pdf (07.10.2019).
 32. EC (2010), Regional Policy Contributing to Smart Growth in Europe 2020, European Commission, Brussels, Belgium, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf (07.10.2019).
 33. Eliezer D. (1995), Comparative federalism, “Policy. Policy research”, No. 5.
 34. EU-Ukraine Parliamentary Association Committee (2018), Final Statement and Recommendations pursuant to Article 467(3) of the Association Agreement EU-Ukraine PAC, EU-Ukraine PAC, Strasbourg, France.
 35. Full text of the Minsk agreement (2015), “Financial Times”, 12.02.2015.
 36. GURT Resource Center (2018), Participation Budget in Cities of Ukraine: regional section, 19.09.2018, https://gurt.org.ua/news/informator/42964/ (07.10.2019).
 37. IMF (2018), Government Finance Statistic (GFS). Main Aggregates and Fiscal Balances. Revenue, Expenditure, 09.09.2019, https://data.imf.org/?sk=A0867067-D23C-4EBC-AD23-D3B015045405 (10.12.2019).
 38. Jeffery C., Wincott D. (2010), The challenge of territorial politics: beyond methodological nationalism, in: New directions in political science: Responding to the challenges of an interdependend world, (ed.) H. Colin, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 39. Karpinsky Y. (2005), Analysis of the Problems of the Current State of the Administrative and Territorial Structure of Ukraine, in: Problems of transformation of a territorial organization of power: a collection of materials and documents, (ed.) M. Puhtinsky, Attica, Kyev.
 40. Keating M. (2005), Prurinational democracy: Stateless nations in a post-sovereignty era, Oxford University Press, Oxford.
 41. Koch S. (2019), Transboundary: a Space of Social Order and Political Action, Fenix, Оdessa.
 42. Korkunov N. (1892), Introduction to the General Part. Tom I, in: Korkunov N., Russian State Law, Prince A. F. Zinserling’s shop, St. Petersburg.
 43. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2015), Decentralization of power and reform of local self-government. Videoexplanation, Kyev, 12.05.2015, http://www.minregion.gov.ua/decentralization/video/detsentralizatsiya-vladi-i-reforma-mistsevogo-samovryaduvannya-2/ (07.10.2019).
 44. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2016), Program documents on decentralization and local government reform, Kyiv, 29.01.2016, http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reformuvannya/prohramni-dokumenty/prohramni-dokumenty/ (07.10.2019).
 45. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2020), Decentralization provides opportunities. Monitoring the decentralization process, https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf (24.03.2020).
 46. OECD (2012), Promoting growth in all regions, https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/promoting-growth-in-all-regions_9789264174634-en#page1 (07.10.2019).
 47. OECD (2013), Reviews of Regional Innovation. Regions and Innovation: Collaborating across Borders, http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/capitalisation/OECD_Regions_Collaborating_Across_Borders.pdf (07.10.2019).
 48. OECD (2018), Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine, OECD. Multi-level Governmance Studies, Paris, https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/9789264301481-uk#page1 (07.10.2019).
 49. Orenstein M., Appel H. (2016), Why did Neoliberalism Triumph and Endure in the Post-Communist World?, “Comparative Politics”, Vol. 48, No. 3.
 50. Parliament of Ukraine (2012a), Law No. 5029-VI of 3 July 2012 on Principles of the State Language Policy, “Voice of Ukraine”, 3.07.2012, https://zakon.rada.gov.ua/laws/anot/en/5029-17 (07.10.2019).
 51. Parliament of Ukraine (2012b), Parliamentary Hearings on ‘Ethnic National Policy of Ukraine: Achievements and Prospects, 11.01.2012, http://static.rada.gov.ua/zakon/skl6/11session/par_sl/sl1101112.htm (07.10.2019).
 52. Parliament of Ukraine (2018), Administrative-territorial division of Ukraine, http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html (07.10.2019).
 53. Parliament of Ukraine (2019), Law ‘On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as State’ N 2704-VII, “Verkhovna Rada (VVR) information”, No. 21, 25.04.2019.
 54. Parliament of Ukraine (2019b), Draft Law «On Amendments to the Constitution of Ukraine (on decentralization of power), No. 2598, 13.12.2019, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (02.02.2020).
 55. Parliamentary parties in Ukraine (2012), Рrogram of the “Party of the Regions”, http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/16.11.2009-2.pdf (07.10.2019).
 56. Riker W. (1964), Federalism: Origin, Operation, Significance, Little, Brown, Boston.
 57. Rhodes R. A. W., Carmichael P., McMillan J., Massey A. (2003), Decentralizing the civil service from unitary state to differentiated polity in the United Kingdom, Open University Press, Buckinghem.
 58. Smith B. C. (1985), Decentralisation: The Territorial Dimension of the State, G. Allen and Unwin, London.
 59. Stepan A., Linz J., Yadav Y. (2011), Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies, Johns Hopkins Press, Baltimore.
 60. Turovsky R. (2006), Center and regions: problems of political relations, Higher School of Economics, Moscow.
 61. Ukrstat (2019), Gross Regional Product 2018. Statistical collection, State Statistics Office, Кyev, https://ukrstat.org/uk/express/expr2019/03/42.pdf (07.10.2019).
 62. ZN.UA website (2019), The regions with the highest GDP are named in Ukraine, “The mirror of the week”, 30.03.2019.
 63. Yashchenko A. S. (1912), Theory of Federalism: The Experience of a Synthetic Theory of Law and the State, Printing house of K. Mattisen, Yuriev.