Region Morza Bałtyckiego i Czarnego jako region odporny: aspekty polityczne i bezpieczeństwa

Main Article Content

Marianna Gladysh
Oksana Krayevska
Oksana Holovko-Havrysheva

Abstrakt

W artykule przeanalizowano koncepcyjne podstawy odporności we współczesnych naukach politycznych, w tym kluczowe podejścia koncepcyjne stosowane w badaniach naukowych zmierzających do zrozumienia polityki odporności, charakteryzujące reakcję badanych na stres lub zagrożenie dowolnego rodzaju i pochodzenia. Pojęcie odporności zastosowano do analizy współpracy między krajami regionu Morza Bałtyckiego i Czarnego jako regionalnego modelu interakcji, który należałoby utworzyć w celu ograniczenia lub uniknięcia kryzysów bezpieczeństwa.


Kraje regionu Morza Bałtyckiego i Czarnego stworzyły i rozwinęły łączące je na różnych płaszczyznach silne więzi, co otwiera okazję do intelektualnego przedsięwzięcia w zakresie konceptualizacji trybów interakcji występujących między nimi w ramach współpracy regionalnej.


W oparciu o przeanalizowane poglądy doktrynalne i dostępną dokumentację dotyczącą odporności w ONZ i UE, przedstawiono możliwe wizje i scenariusze utworzenia region Morza Bałtyckiego i Czarnego jako regionu odpornego. Wskazano na istniejące i potencjalne przeszkody we współpracy w regionie. Zbadano aktualnie występujące główne zagrożenia i wyzwania dla regionu Morza Bałtyckiego i Czarnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gladysh, M., Krayevska, O., & Holovko-Havrysheva, O. (2020). Region Morza Bałtyckiego i Czarnego jako region odporny: aspekty polityczne i bezpieczeństwa. Przegląd Strategiczny, (13), 159-178. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.10
Dział
REGIONAL ASPECTS OF SECURITY
Biogramy autorów

Marianna Gladysh, Ivan Franko National University of Lviv

Marianna GLADYSH – candidate of Political Sciences (PhD), Associate Professor of the Department of International Relations and Diplomatic Service, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv. HEAD, Head of the Centre of Northern European countries. Administartive coordinator of Erasmus+ KA2 “Rethinking Regional Studies: Baltic-Black Sea Connection” at IFNUL. Expert in political and security aspects economic aspects Nordic cooperation, regional cooperation, Baltic-Black Sea cooperation. The author of more than 20 scientific publications.

Oksana Krayevska, Ivan Franko National University of Lviv

Oksana KRAYEVSKA – candidate of Political Sciences (PhD), Associate Professorof the Department of Regional Studies and International Tourism, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. Senior Research Fellow, IFNUL Jean Monnet Centre of Excellence “Western Ukrainian Research Centre for European Studies” (starting from 2018). Senior Sectoral Policy Fellow, the EU Project “Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement” (Association4U, 2017–2019). Member of the Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration (APREI, since 2018). Member of the Ukrainian European Studies Association (UESA, since 2010). Expert in political and economic aspects of European Integration, Common Policies of the EU, the process of the EU enlargement, European Union Policy in the sphere of Tourism, EU-Ukraine relations, Educational Policy of the EU, International Project management. The author of more than 50 scientific publications. Web-page: https://intrel.lnu.edu.ua/employee/krajevska-oksana-anatolijivna.

Oksana Holovko-Havrysheva, Ivan Franko National University of Lviv

Oksana HOLOVKO-HAVRYSHEVA – PhD in Law, Associate Professor of the European Law Department of the Ivan Franko National University of Lviv, Head of the Jean Monnet Centre of Excellence “Western Ukrainian Research Center for European Studies”, associate professor at the National University “Kyiv-Mohyla Academy”, International and European Law Department. The President of the Ukrainian Association of European Studies since 2018. In 2004 she conferred a degree of the Candidate of Juridical Sciences (12.00.11 – International Law) at the State and Law Institute named after Volodymyr Koretskyy of the National Academy of Sciences of Ukraine. In 2008 awarded an academic title of Associate Professor of the European Law Department. Participant of numerous international projects; in 2014–2017 – the academic coordinator of the Jean Monnet Project 553310 “Summer Courses in EU Law and Policies”. In 2017–2018 – Senior Legal Research Fellow, in 2018–2019 – Senior Legal Training Fellow in the EU-funded project “Association4U”, advising the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (on the approximation of Ukrainian legislation to the EU law).

Bibliografia

 1. Anderson B. (2015), What Kind of Thing Is Resilience?, „Politics”, Vol. 35, No. 1.
 2. Beck U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, Sage Publications (CA).
 3. Bourbeau Ph. (2015), Migration, Resilience, and Security: Responses to new inflows of asylum seekers and migrants, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, No. 41(12), http://www.philippebourbeau.net/wp-content/uploads/2017/03/Bourbeau_JEMS_2015_Academia.pdf (14.04.2020).
 4. Bourbeau Ph. (2017), Resilience, Security and World Politics, in: The Routledge Handbook of International Resilience, (eds.) D. Chandler J.Coaffee, Routledge, London–New York.
 5. Brand F. S., Jax K. (2007), Focusing the meaning(s) of resilience: resilience as a descriptive concept and a boundary object, „Ecology and Society”, No. 12(1), http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art23/ (18.04.2020).
 6. Bullitt W.-C. (1919), The Bullitt mission to Russia: testimony before the Committee on foreign relations, United States Senate, B.W. Huebsch, New York, http://www.gwpda.org/memoir/bullitt/bullitt.pdf (12.05.2020).
 7. Buzan B., Waever O., de Wilde J. (1998), Security: a new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers.
 8. Chandler D. (2007), Semiotics: the Basics, Routledge, London–New York, http://wayanswardhani.lecture.ub.ac.id/files/2013/09/Semiotics-the-Basics.pdf (18.06.2020).
 9. Chapter VIII of the UN Charter, https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf (7.03.2020).
 10. Coaffee J., Wood D. (2006), Security Is Coming Home: Rethinking Scale and Constructing Resilience in the Global Urban Response to Terrorist Risk, „International Relations”, No. 20(4).
 11. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council COM (2012) 586 Final, Brussels, 3 October, https://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2012_586_resilience_en.pdf (12.06.2020).
 12. Corry O. (2014), From Defense to Resilience: Environmental Security beyond Neo-liberalism, „International Political Sociology”, 8(3).
 13. Davies D. E. (2012), Urban Resilience in Situations of Chronic Violence. Final Report, United States Agency for International Development and MIT Center for International Studies, Cambridge, MA, https://cis.mit.edu/sites/default/files/documents/urbanresiliencereport2012_2.pdf (12.06.2020).
 14. EU Resilience Compendium. Saving lives and livelihoods (2014), https://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/eu_resilience_compendium_en.pdf (12.03.2020).
 15. European Commission (EC 2012), EU approach to resilience: Learning from food crises. Press Release MEMO/12/733. Brussels: European Commission, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-733_en.htm (22.06.2020).
 16. European Commission (EC) (2012a), SHARE: Supporting Horn of Africa Resilience. Commission Staff Working Document SWD (2012) 102 Final, Brussels, 4 November, https://ec.europa.eu/echo/where/africa/share-horn-of-africa_en (26.06.2020).
 17. European Commission (EC) (2012b), The EU Approach to Resilience: Learning from Food Security Crisis COM(2012) 586, https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/resilience_africa_en.pdf (28.03.2020).
 18. European Commission (EC) (2014), EU Resilience Compendium. Saving lives and livelihoods, https://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/eu_resilience_compendium_en.pdf (28.06.2020).
 19. European Union (EU) (2016), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, https://europa.eu/globalstrategy/en/sharedvision-common-action-stronger-europe (29.06.2020).
 20. Foucault M. (2008), The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France, 1978–1979, Palgrave Macmillan UK.
 21. Grove K. (2018), Resilience, Routledge.
 22. Holling C. S. (1973), Resilience and Stability of Ecological Systems, „Annual Review of Ecology and Systematics”, Vol. 4:1, https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245 (6.04.2020).
 23. International Monetary Fund (2015), IMF Survey: Inclusion, Governance, Fiscal Space Can Help Overcome Fragility, https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol070115a (13.06.2020).
 24. Joint Statement of the High Participants at the International Conference “Baltic-Black Sea Cooperation: To the Integrated Europe of the 21st Century Without Dividing Lines”, Yalta, September 10–11, 1999, http://www.infoukes.com/ukremb/pr990914e.shtml (22.05.2020).
 25. Kong T. Y. (2006), Globalization and Labour Market Reform: Patterns of Response in Northeast Asia, „British Journal of Political Science”, No. 36(2).
 26. Koroma N. (2013), Baltic-Black Sea Geopolitical Region: The National Interests of Ukraine in This System of Regional Intercations, http://www.geokyiv.org/pdf/reports/40_Koroma.pdf (06.05.2020).
 27. Koskeinniemi M. (1996), The Place of Law in Collective Security, Michigan Journal of International Law, https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1497&context=mjil (14.04.2020).
 28. Madisson V., Shakhov V. (2003), Modern Ukrainian Geopolitics, Kyiv.
 29. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2014), Overview Paper on Resilient Economies and Societies. Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 6–7 May, https://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2014)7-ENG.pdf (16.06.2020).
 30. Pugh J. (2014), Resilience, Complexity and Post-Liberalism, „Area”, No. 46(3).
 31. Rudnytsky S. (1923), Ukraine from the political and geographical position, Ukrainian Word, Berlin.
 32. Ruhl J. B. (2011), General Design Principles for Resilience and Adaptive Capacity in Legal Systems: Applications to Climate Change Adaptation Law (October 18, 2010), North Carolina Law Review, 2011, FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 464.
 33. Schneider B. R. (2008), Economic Liberalization and Corporate Governance: The Resilience of Business Groups in Latin, „Comparative Politics”, No. 40(4).
 34. Schoon I. (2006), Risk and Resilience, Cambridge University Press, Cambridge.
 35. SHARE – Supporting the Horn of Africa Resilience, https://ec.europa.eu/echo/where/africa/share-horn-of-africa_en (17.03.2020).
 36. Soskin O. (2001), Prerequisites and ways of the formation of the Baltic-Black Sea common market, http://soskin.info/ea/2001/2/20010278.html (22.05.2020).
 37. Terskyy S. (2011), Western Volynian military and strategy routes “North-South” in ХІ–ХІV сc., http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoai_2011_17_11.pdf (28.05.2020).
 38. The Association of Constitutional Justice of the Countries of the Baltic and Black Sea Regions (BBCJ), http://www.bbcj.eu/bbcj/ (05.06.2020).
 39. The Baltic to Black Sea Alliance, http://bbsa.lv/lv/about-us/ (11.06.2020).
 40. The Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/resilience (12.03.2020).
 41. The Oxford Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/resilience?q =resilience (12.03.2020).
 42. The Sustainable Development Goals, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (2.04.2020).
 43. The UN Secretary-General’s Message on Human Rights Day. 10 December (2016), https://unmiss.unmissions.org/un-secretary-generals-message-human-rights-day-10-december (19.04.2020).
 44. The United Nations (2015), UN Resolution “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, 21 October 2015, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (12.06.2020).
 45. United Nations (UN) Secretary-General (2016a), Secretary-General’s Joint Press Encounter with the High Commissioner for Refugees, 30 March, https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2016-03-30/secretary-generals-joint-press-encounter-high-commissioner (25.06.2020).
 46. United Nations (UN) Secretary-General (2016b), Secretary-General’s Message on Human Rights Day, 10 December, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-12-10/secretary-generals-message-human-rights-day-scroll-down-french (25.06.2020).
 47. United Nations (UN) Security Council (2014), The Maintenance of International Peace and Security: Security Sector Reform: Challenges and Opportunities, Security Council Resolution S/RES/2151, http://unscr.com/en/resolutions/2151 (20.06.2020).
 48. United Nations (UN) Security Council (2017), Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts, Security Council Resolution S/RES/2341, http://unscr.com/en/resolutions/2341 (20.06.2020).
 49. Vazhna K. (2016), Problems of the International Aggression Crime Definition in Modern International Law, „Molodyy vchenyy”, No. 4.1 (31.1), April.
 50. Walker J., Cooper M. (2011), Genealogies of Resilience: From Systems Ecology to the Political Economy of Crisis Adaptation, „Security Dialogue”, Vol. 4, No. 2.
 51. Walklate S., McGarry R., Mythen G. (2013), Searching for Resilience: A Conceptual Excavation, „Armed Forces & Society”, No. 40(3).
 52. Welsh M. (2014), Resilience and responsibility: governing uncertainty in a complex world, „The Geographical Journal”, Vol. 180, Issue 1, March.
 53. Williams P. D. (2013), Protection, Resilience and Empowerment: United Nations Peacekeeping and Violence against Civilians in Contemporary War Zones, „Politics”, No. 33(4).
 54. World Bank (2015), Big Data for a More Resilient Future, https://www.worldbank.org/en/events/2015/03/31/big-data-for-a-more-resilient-future (16.06.2020).
 55. Zarubinsky O., Cherny V. (2005), The perspectives of the Baltic-Black Sea cooperation, “Dzerkalo tyzhnya”, No. 8 (536), http://www.dt.ua/2000/26/75/49403/ (06.06.2020).