Boko Haram – ewolucja aktywności dżihadystycznej w Nigerii w latach 2015-2019

Main Article Content

Artur Wejkszner

Abstrakt

W niniejszym artykule analizie poddano genezę i ewolucję Boko Haram – nigeryjskiej organizacji dżihadystycznej, która od marca 2015 r. walczy pod flagą Państwa Islamskiego. Szczególny nacisk położono na identyfikację kluczowych zmian o charakterze ideologicznym, taktycznym, a także w zakresie celów strategicznych, co pozwoliło na bardziej wnikliwe wejrzenie w przebieg procesu ewolucji Boko Haram. Ewolucja aktywności dżihadystycznej wspomnianej organizacji obejmowała przynajmniej dwie płaszczyzny: po pierwsze – skrajną radykalizację walki paramilitarnej manifestującą się w szczególności w masakrach ludności cywilnej na obszarach wiejskich; po drugie – feminizację aktywności dżihadystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przymusowego udziału młodych kobiet w samobójczych zamachach bombowych. Analiza faktografii zawartej w artykule miała miejsce w oparciu o jedną z jakoś ciowych metod naukowych w postaci studium przypadku. Głównym powodem jej zastosowania była konieczność prześledzenia wspomnianych wyżej zmian w zakresie aktywności terrorystów islamskich we wzmiankowanych w tytule artykułu cezurach czasowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wejkszner, A. (2020). Boko Haram – ewolucja aktywności dżihadystycznej w Nigerii w latach 2015-2019. Przegląd Strategiczny, (13), 349-360. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.21
Dział
DOMESTIC ASPECTS OF SECURITY
Biogram autora

Artur Wejkszner, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artur WEJKSZNER – Associate Professor at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, in Poznań. His research interests focus on the area of contemporary international relations, international terrorism and Islamic radicalism. An author of several monographs including: Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu? [Islamic State. The birth of a new caliphate?] (Warszawa 2016); Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe Państwo Islamskie? [The global network of Al Qaeda. A new Islamic state?] (Warszawa 2017); Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej [Caliphate’s lone wolves? The Islamic State and lone jihadi terrorism in Western Europe] (Warszawa 2018).

Bibliografia

 1. Adesoji A. (2010), The Boko Haram Uprising and Islamic Revivalism in Nigeria / Die Boko-Haram-Unruhen und die Wiederbelebung des Islam in Nigeria, “Africa Spectrum”, Vol. 45, No. 2.
 2. Adebayo B. (2019), 30 dead in triple suicide bomb blasts in Nigeria, CNN, 17.06.2019, https://edition.cnn.com/2019/06/17/africa/nigeria-triple-bomb-blasts-intl/index.html (March 2020).
 3. AFP (2015), 20 shot dead by suspected Islamists in NE Nigeria: locals, AFP, 22.10.2015, https://news.yahoo.com/20-shot-dead-suspected-islamists-ne-nigeria-witnesses-224347258.html (March 2020).
 4. Agbiboa D. E. (2013), The Ongoing Campaign of Terror in Nigeria: Boko Haram versus the State, “Stability: International Journal of Security and Development”, Vol. 2, Issue 3, DOI: 10.5334/sta.cl.
 5. Agbiboa D. E. (2014), Peace at Daggers Drawn? Boko Haram and the State of Emergency in Nigeria, “Studies in Conflict & Terrorism”, Vol. 37, Issue 1, DOI: 10.1080/1057610X.2014.853602.
 6. Antwi-Boateng O. (2017), Boko Haram and the Islamic State: A Tale of Two Terrors, “Conflict Studies Quarterly”, Issue 18, January 2017.
 7. Anugwom E. E. (2019), The Boko Haram Insurgence in Nigeria. Perspectives from Within, Palgrave Macmillan, Cham.
 8. Barkindo A. F. (2016), Boko Haram-IS Connection: Local and Regional Implications, “Counter Terrorist Trends and Analysis”, Vol. 8, Issue 6, June 2016.
 9. Bartolotta C. (2011), Terrorism in Nigeria: The Rise of Boko Haram, “World Policy Journal”, http://worldpolicy.org/2011/09/19/terrorism-in-nigeria-the-rise-of-boko-haram/ (March 2020).
 10. BBC (2015), Nigeria Boko Haram crisis: Militants ‘kill 150’, BBC News, 2.07.2015, https://www.bbc.com/news/world-africa-33369713 (April 2020).
 11. Brakoniecka S. (2015), Wpływ przywództwa Abubakra Shekau na rozwój organizacji Boko Haram, “Afryka”, No. 42.
 12. Brakoniecka S. (2017), Salafizm wobec władzy świeckiej – myśl polityczna Muhammada Yusufa, ideologa organizacji Boko Haram, “Afryka”, No. 45.
 13. Celso A. N. (2015), The Islamic State and Boko Haram: Fifth Wave Jihadist Terror Groups, “Orbis”, Vol. 59, Issue 2, DOI: 10.1016/j.orbis.2015.02.010.
 14. Eke S. J. (2015), How and why Boko Haram blossomed: Examining the fatal consequences of treating a purposive terrorist organisation as less so, “Defense & Security Analysis”, Vol. 31, Issue 4, DOI: 10.1080/14751798.2015.1087102.
 15. Ekhomu O. (2020), Boko Haram: Security Considerations and the Rise of an Insurgency, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton–London–New York.
 16. Faluyi O. T., Khan S., Akinola A. O. (2019), Boko Haram’s terrorism and the Nigerian state. Federalism, politics and policies, Springer, Cham.
 17. Femi A. (2013), Boko Haram: The emergence of a terrorist sect in Nigeria 2009–2013, “African Identities”, Vol. 11, No. 3, DOI: 10.1080/14725843.2013.839118.
 18. Fulani I. D. (2015), October 1 Tragedy: Boko Haram strikes in Adamawa, slaughters 5, “Premium Times”, 1.10.2015, https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/190893-october-1-tragedy-boko-haram-strikes-in-adamawa-slaughters-5.html (March 2020).
 19. Gray S., Adeakin I. (2015), The Evolution of Boko Haram: From Missionary Activism to Transnational Jihad and the Failure of the Nigerian Security Intelligence Agencies, “African Security”, Vol. 8, Issue 3, DOI: 10.1080/19392206.2015.1069120.
 20. Kozera C. A., Popławski B. (2018), Boko Haram, al-Qaeda in the Islamic Maghreb, al-Shabaab – Similarities and Differences. Analysis of the Genesis, Evolution, and Strategies of the Islamist Violent Extremist Groups in Africa, Center for Strategic and Defense Studies, CSDS Viewpoints, 2018/3.
 21. Mark M. (2015), Thousands flee as Boko Haram seizes military base on Nigeria border, “The Guardian”, 5.01.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/boko-haram-key-military-base-nigeria-chad-border (April 2020).
 22. Moore J. (2015), Nigerian Military Enter ‘Final Stages’ of Boko Haram Offensive, “Newsweek”, https://www.newsweek.com/nigerian-military-enter-final-stages-boko-haram-offensive-324384 (March 2020).
 23. Muscati S. (2015), Anatomy of a Boko Haram Massacre, Human Rights Watch, 10.06.2015, https://www.hrw.org/news/2015/06/10/anatomy-boko-haram-massacre (March 2020).
 24. NAN (2016), Scores die in terrorists attack in Dalori, Borno, “The Guardian”, 31.01.2016, https://guardian.ng/news/scores-die-in-terrorists-attack-in-dalori-borno/ (March 2020).
 25. Oftedal E. (2013), Boko Haram – an overview, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:2365/13-01680.pdf (March 2020).
 26. Onuoha F. (2010), The Islamist Chellenge: Nigeria’s Boko Haram Crisis Explained, “African Security Review”, Vol. 19, Issue 2, DOI: 10.1080/10246029.2010.503061.
 27. Pham J. P. (2016), Boko Haram: The strategic evolution of the Islamic State’s West Africa Province, “The Journal of the Middle East and Africa”, Vol. 7, No. 1, DOI: 10.1080/21520844.2016.1152571.
 28. Piłaszewicz S. (2012), Odrodzenie i radykalizacja Boko Haram, “Afryka”, No. 36.
 29. Sawab I., Hartocollis A., Ives M. (2019), Nigerians Flee After Men on Motorbikes Shoot Down Mourners, “The New York Times”, 29.07.2019, https://www.nytimes.com/2019/07/29/world/africa/nigeria-attack-boko-haram-funeral-.html (March 2020).
 30. UNICEF (2017), Use of children as ‘human bombs’ rising in north east Nigeria, UNICEF, 22.08.2017, https://www.unicef.org/press-releases/use-of-children-human-bombs-rising-north-east-nigeria (March 2020).
 31. Waldek L., Jayasekara S. (2011), Boko Haram. The evolution of Islamist extremism in Nigeria, “Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism”, Vol. 6., No. 2, October, DOI: 10.1080/18335330.2011.605217.
 32. Wejkszner A. (2017), Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Warszawa.
 33. Wojciechowski S., Osiewicz P. (2017), Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa.
 34. Zenn J. (2015), A Biography of Boko Haram and the Bay’a to al-Baghdadi, “CTC Sentinel”, Vol. 8, Issue 3, March.
 35. Zenn J. (2020), Boko Haram’s Conquest for the Caliphate: How Al Qaeda Helped Islamic State Acquire Territory, “Studies in Conflict & Terrorism”, Vol. 43, Issue 2, DOI: 10.1080/1057610X.2018.1442141.