Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Czarnego: geostrategia a geoenergia

Main Article Content

Oleg Grishin
Ralitsa Todorova
Aleksandr Tolochko

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza stanu bezpieczeństwa energetycznego w państwach regionu Morza Czarnego w aspekcie geopolityki i geostrategii różnych regionalnych i międzynarodowych sił politycznych. Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest jako zapewnienie stabilnych dostaw energii z różnych rodzajów i źródeł (dywersyfikacja) oraz stabilność rynku energii. Analitycy bezpieczeństwa energetycznego zawsze podkreślali znaczenie energii i polityki energetycznej, ale zbyt często skupiali się wyłącznie na wykorzystaniu zasobów jako elementu władzy politycznej. Problem energii i bezpieczeństwa energetycznego często jest nieokreślony, niezrozumiały lub nierozwiązywalny, a państwa pozostają praktycznie bezradnymi zakładnikami zagrożeń niosących niebezpieczne konsekwencje. W celu zbadania problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, takich jak rosnąca zależność najbardziej rozwiniętych krajów uprzemysłowionych od dostaw ropy i gazu, oraz rosnące zapotrzebowanie gospodarek rozwijających się na paliwo, dokonano wyboru jakościowego zasobów analitycznych i statystycznych. Cele pracy nawiązują do pojęcia podziału regionalnego między państwami basenu Morza Czarnego. Wyniki badania opierają się na analizie działalności Czarnomorskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i interesów geostrategicznych i geopolitycznych głównych graczy regionu Morza Czarnego w kontekście jego bezpieczeństwa energetycznego. W artykule przedstawiono sugestię potencjalnego rozwiązania problemu nierównomiernego rozmieszczenia geograficznego surowców energetycznych, takich jak ropa i gaz, na politycznej mapie świata. Przeanalizowano polityczne instrumenty wpływania na bezpieczeństwo energetyczne w regionie UE, NATO, USA, Rosji i Turcji. Podano zalecenia dotyczące ograniczenia potencjalnych konfliktów w regionie Morza Czarnego i zminimalizowania ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne zainteresowanych państw przy stabilnych dostawach energii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grishin, O., Todorova, R., & Tolochko, A. (2020). Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Czarnego: geostrategia a geoenergia. Przegląd Strategiczny, (13), 439-453. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.27
Dział
ECONOMIC AND SOCIAL SECURITY
Biogramy autorów

Oleg Grishin, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia Russian State Social University, Moscow, Russia

Oleg GRISHIN – candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Political Analysis and Management, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow. Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Russian State Social University, Moscow. His research interests are international relations, energy policy, geopolitics.

Ralitsa Todorova, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

Ralitsa TODOROVA – graduate student, Department of Political Analysis and Management, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow. His research interests are international relations, energy policy, geopolitics.

Aleksandr Tolochko, Bunin Yelets State University, Yelets, Russia

Aleksandr TOLOCHKO – candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Philosophy and Social Sciences, Bunin Yelets State University, Yelets. His research interests are international relations, energy policy, geopolitics.

Bibliografia

 1. Alekseeva N. (2018), In one stream: if the launch of Trans Anatolian TANAP will influence Russian gas export (rus.), RT in Russian, 18 May.
 2. Baku–Tbilisi–Ceyhan oil pipeline named after Heydar Aliyev, 17 April 2009, https://ria.ru/20090417/168381928.html (31.03.2020).
 3. Black Sea Economic Cooperation, 25 June 1992, https://www.bsec-organization.org (01.03.2020).
 4. Black Sea region, https://www.mfa.bg/bg/3108 (01.03.2020).
 5. Bucharest Declaration on the Black Sea Research and Innovation Agenda, https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/bucharest_declaration_blacksea.pdf (01.03.2020).
 6. Bucharest: the place where answers will form?, https://www.nato.int/docu/review/2008/03/ART2/EN/index.htm (01.03.2020).
 7. Bzhezinsky Z. (2010), The Grand Chessboard, Moscow.
 8. Countering malign Кremlin influence (CMKI) development framework, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CMKI_Development_Framework_pdf (01.03.2020).
 9. Dechev T. (2019), Chess of the Russian Tsar on the gas chessboard, https://news.bg/comments/shah-na-ruskiya-tsar-varhu-gazovata-shahmatna-daska.html (01.08.2019).
 10. Dulgerova N. (2009), Caucasian Gambit, Sofia.
 11. European Parliament – Report on the EU Black Sea Strategy (2010/2087 (INI)), https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0378+0+DOC+XML+V0//BG (01.03.2020).
 12. International Organisation “BLACKSEAFOR”, http://www.mfa.gov.tr/blackseafor.en.mfa (01.03.2020).
 13. Kovaleva A. (2017), Geopolitics and geostrategy, https://www.geopolitica.ru/article/geopolitika-i-geostrategiya (01.03.2020).
 14. Lyubcheva M. (2010), The Black Sea region in EU policies, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/07836.pdf (01.03.2020).
 15. Maltsev А. (2019), RAND analyzed Russia’s non-existent strategy in the Black Sea region, https://eurasia.expert/rand-nesushchestvuyushchuyu-strategiyu-rossii (11.11.2019).
 16. NATO Summit participants satisfied with results, but disagreements remain, 04 April 2008, https://www.dw.com/ru/участники-саммита-нато-довольны-результатами-но-разногласия-остаются/a-3245724 (04.04.2020).
 17. Norman Z. (2020), The Southern gas transmission corridor» is of great importance not only for Italy but for all Europe, https://energoinnovatsia.rf/ekspert-yuzhnyj-gazovyj-koridor-imeet-bolshoe-znachenie-ne-tolko-dlya-italii-no-i-dlya-vsej-evropy (01.03.2020).
 18. Putin and Erdogan opened the Turkish Stream, 08 January 2020, https://www.rbc.ru/business/08/01/2020/5e15cbc79a7947ba0daddc73 (01.03.2020).
 19. Sea oil and petroleum product terminals in Russia, https://energybase.ru/terminal/index?page=1 (01.03.2020).
 20. The agreement between the Government of the Russian Federation and The Government of the Republic of Serbia on military and technical cooperation, http://docs.cntd.ru/document/420234784 (01.03.2020).
 21. The Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC), http://www.mfa.gov.tr/the-black-sea-economic-cooperation-organization-_bsec_en.mfa (01.03.2020).
 22. The leaders of “The Five” countries signed The Convention on the legal status of the Caspian Sea, https://russian.rt.com/ussr/news/544569-kaspiiskii-sammit-podpisanie-deklaraciya (01.03.2020).
 23. Southeast Europe, https://www.mfa.bg/bg/3107 (01.03.2020).
 24. The state statistical of committee of the Republic of Azerbaijan, About energy balance of Azerbaijan in 2018, https://www.stat.gov.az/source/balance_fuel/?lang=en (01.03.2020).
 25. The World Energy Strategic Yearbook, https://yearbook.enerdata.ru/oil-products/world-oil-balance-trade-data (01.03.2020).
 26. “There was no such squadron”: NATO ships entered the Black Sea, 28 March 2019, https://www.gazeta.ru/army/2019/03/28/12271586.shtml (01.03.2020).
 27. Turkish-Russian declaration on Operation Black Sea Harmony, https://www.osce.org/fsc/23842?download=true (01.03.2020).
 28. US and NATO expand their military presence in the Black Sea, 5 March 2019, https://www.vesti.bg/sviat/sasht-i-nato-razshiriavat-voennoto-si-prisystvie-v-cherno-more-6092768 (01.03.2020).