Rola PKW w odbudowie prowincji Ghazni

Main Article Content

Mirza Sabawoon

Abstrakt

Artykuł dotyczy aktywności wojska polskiego w ramach działań NATO w Afganistanie. Analiza w szczególności dotyczy udzielonej pomocy humanitarnej oraz wskazania na najważniejsze działania prowadzone od 2001 r. w sprawie działalności PRT (Zespół Odbudowy Prowincji) w kwestii odbudowy, bezpieczeństwa miasta Ghazni. Od połowy 2008 r. PKW (Polski Kontyngent Wojskowy) działał na rzecz stabilizacji wskazanego miasta. Autor przedstawia wniosek, że realizowane przez PKW cele związane z rekonstrukcją miasta Ghazni przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz ogólnej stabilizacji w regionie. Wykorzystane w artykule metody (porównawcza, badawcza, systemowa czy wyjaśnienia genetycznego) umożliwią zbadanie i przedstawienie zachodzących procesów i zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sabawoon, M. (2020). Rola PKW w odbudowie prowincji Ghazni. Przegląd Strategiczny, (13), 129-140. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.8
Dział
INTERNATIONAL SECURITY
Biogram autora

Mirza Sabawoon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mirza SABAWOON – an Afghan, PhD student at the Department of International Rela­tions of the Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań. His research interests focus on issues related to social policy, national security and international security.

Bibliografia

 1. Aghaz Kar Proza Sakht Saha-e Sabz Dar Ghazni (2011), http://afghanpaper.com/nbody.php?id=20749 (19.02.2018).
 2. Asas N. (2017), Terrorezm Chest?, http://naimasas-com.over-blog.com/2017/07/.html (17.04.2020).
 3. Bahra bardare Yak Park Tfrehie Dar Wylayt Ghazni (2011), http://afghanpaper.com/nbody.php?id= 30491 (22.02.2018).
 4. Bukhdi Herfawe Baray Zanan Wlayet Ghazni (2010), http://bokhdinews.af/social/11528 (29.1.2018).
 5. Cegielski W. (2014), Historia polskiej misji wojskowej w Afganistanie, http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1308970 (14.2.2018).
 6. Dstgah-e Jadid Rado Tawezom Meliy Dar Ghazni Aftetah, Shod (2011), Radio Azadi, http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20111213/1090/2118.html?id=24391206 (29.01.2018).
 7. Daha Maktab dar Ghazni tatel shoda (2008), https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2008/ 05/080522_ram-ghazni-schools.shtml (22.10.2019).
 8. Gaj M. K. (2012), Siły polskie w Afganistanie – wybrane przykłady, Wydawnictwo Warszawa.
 9. Ghazni Rasman Paytakht-e Farhangi Jahan-e Islam dar Asia shod (2013), http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/04/130413_k03_ghazni_ceremony_revised (27.01.2018).
 10. Ghazni shari be Tafregah (2013), https://www.avapress.com/fa/article/ هاگحیرفت-یب-رهش-ینزغ/ 67073
 11. Ghazni 2013 Afghanistan Niyazmad-e komak Amrika ast (2013), https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/04/110615_k02-ghazni-usa (28.10.2019).
 12. Hemat M. (2011), Da Ghazni Da kadwalo Sarak, لتسېنارپ لوپ وي وا کړس راښ د ولاوډک د ينزغ دلوش , https://www.pajhwok.com/ps/2011/10/12/ (3.02.2018).
 13. Hemat M. (2012), Da Motaro Mrasta Washwa, هوشو-هتسرم-ورټوم-د-هرس-ۍلاوراښ-هل-ينزغ-د , http://www.pajhwok.com/ps/ (8.02.2018).
 14. Hemat N. (2011), Proża Hi Tan Maszkuk, wa Aluda Ba Fasda Bod, http://jomhornews.com/doc/news/fa/46349/ (1.01.2018).
 15. Herfawe Baray Zanan Wlayet Ghazni Bukhdi (2010), http://bokhdinews.af/social/11528 (29.01.2018).
 16. Jureńczyk Ł. (2016), Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w Operacji reagowania kryzysowego NATO, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 17. Krasińska M. (2013), W Ghazni powstało centrum kryzysowe, http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/10430?t=W-Ghazni-powstalo-centrum-kryzysowe# (25.10.2019).
 18. Krzysztof K. (2006), Vademecum żołnierza: islamskie państwo Afganistanu, Wydawnictwo Studio jeden s.c.
 19. Masolat Ha-e amnyate dar Ghazni kamilan ba nerohay amnyate Afghan wagozar shod (2014), رین-هب-الماک-ینزغ-رد-یتینما-یاه-تیلوئسم /, https://bokhdinews.af/ (29.01.2018).
 20. PKW Afganistan projekty (2008), https://isaf.wp.mil.pl/pl/117.html (20.01.2018).
 21. PKW Afganistan projekty (2010), https://isaf.wp.mil.pl/pl/119.html (25.01.2018).
 22. PKW Afganistan, projekty w Ghazni (2013), http://isaf.wp.mil.pl/pl/127.html (12.11.2017).
 23. Podsumowanie polskiego udziału w misji ISAF (2015), http://do.wp.mil.pl/artykuly/aktualnosci/2015-01-05-podsumowanie-polskiego-udziau-w-misji-isaf/ (1.01.2018).
 24. Polakow M. (2012), Zaangażowanie sił zbrojnych RP w operacje poza granicami kraju, Wydawnictwo Warszawa.
 25. Polish forces in Ghazni province NATO in Afghanistan (2009), https://www.youtube.com/watch?v=szgx5hQ9QHk (12.01.2018).
 26. Polska pomoc dla mieszkańców prowincji Ghazni (2012), https://isaf.wp.mil.pl/pl/127.html (18.01.2018).
 27. Polska pomoc dla prowincji Ghazni (2011), http://isaf.wp.mil.pl/pl/123.html (20.12.2017).
 28. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada (2001), http://monitorpolski.gov.pl/MP/2001/s/42/674 (15.02.2018).
 29. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października (2007), o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, M.P. 2007, Nr 72, poz. 774.
 30. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia (2014), o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu, http://monitorpolski.gov.pl/mp/ 2014/1219/1 (25.10.2019).
 31. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia (2017), o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu, http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/1220/1 (25.10.2019).
 32. Projekty zrealizowane PKW Afganistan (2009), https://isaf.wp.mil.pl/pl/118.html (25.12.2017).
 33. PRT angażuje się w przygotowania do Ghazni, PKW Afganistan (2010), https://isaf.wp.mil.pl/pl/1_978.html (15.04.2019).
 34. Pyega Nero Hi-e Plandee Dar Ghazni Ba Danishgah Tfdel Meshawod (2013), https://ariananews.af/,گشناد-هب-ینزغ-رد-یدنلوپ-یاهورین-هاگیاپ /?lang=fa (20.01.2018).
 35. Reczkowski R. (2016), Doświadczenia z zaangażowania Polski w operacje wojskowe w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2002–2014, Wydawnictwo Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
 36. Rostami A. (3013), Ghazni Paytakht Farhangi-e Jahani Islam shod, https://8am.af/x8am/1392/01/25/qazni-2013-islam-word-capital-culture/ (12.02.2018).
 37. Rząd chce przedłużenia misji polskich żołnierzy w Afganistanie, RMF (2013), http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-rzad-chce-przedluzenia-misji-polskich-zolnierzy- (25.02.2018).
 38. Talafat Char roz Jang dar Ghazni (2018), https://www.bbc.com/persian/afghanistan-45162448 (1.2.2020).
 39. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, Dz. U. 1998, Nr 162, poz. 1170.
 40. Yak Sarak Dar Gazni Ba bahra Bardary Seporda Shod (2009), Radio Azadi, http://da.azadiradio.com/archive/news/20130420/1090/1090.html?id=1917391 (7.02.2018).