Arabia Saudyjska jako mocarstwo regionalne i reformująca się monarchia absolutna. Vision 2031 Initiative – perspektywa z końca drugiej dekady XXI wieku

Main Article Content

Katarzyna Czornik

Abstrakt

Celem badawczym niniejszego artykułu jest dokonanie analizy determinant, które sprawia­ją, że Arabia Saudyjska u schyłku drugiej dekady XXI wieku posiada i w perspektywie co naj­mniej średnioterminowej utrzyma pozycję mocarstwa regionalnego. Celem jest również analiza potencjalnej efektywności reform, które wprowadzają władze w Rijadzie, na rzecz zbudowa­nia nowego, zmodyfikowanego wizerunku feudalnej monarchii, jaką jest Arabia Saudyjska, na rzecz reformującej się i oświeconej monarchii (aczkolwiek permanentnie absolutnej). Hipoteza postawiona w niniejszym artykule, brzmi następująco: Arabia Saudyjska u schyłku drugiej de­kady XXI wieku to mocarstwo regionalne i reformująca się monarchia absolutna, która poprzez wprowadzane reformy w sferach ekonomicznej, politycznej i społecznej zmierza do zbudowa­nia nowego pozytywnego i przyjaznego wizerunku królestwa. Reformy faktycznie zachodzą jednak tylko w płaszczyźnie ekonomicznej, co wynika z faktu, iż nie godzi to w podstawy prawa szariatu i zasady wahabizmu. W płaszczyznach politycznej i społecznej, reformy mają tylko charakter fasadowy. Metody wykorzystane w artykule to analiza treści, analiza systemo­wa, jak również metoda komparatywna. Dokonane ustalenia: hipoteza postawiona na wstępie została pozytywnie zweryfikowana. Arabia Saudyjska u schyłku drugiej dekady XXI wieku to mocarstwo regionalne i reformująca się monarchia absolutna, która poprzez wprowadzane re­formy zmierza do zbudowania nowego pozytywnego i przyjaznego wizerunku w społeczności międzynarodowej. Reformy w ramach Vision 2030 są rewolucyjne, ale faktycznie dokonują się tylko w sferze ekonomii. W płaszczyznach politycznej i społecznej – zwłaszcza w materii przyznawania Saudyjkom kolejnych przywilejów i praw – mimo iż są niezwykle istotne, a na­wet przełomowe i należy docenić sam fakt ich zaistnienia, to jednak mają charakter fasadowy i jedynie wizerunkowy, a ich implementacja napotyka nie tylko na opór części elit politycznych, radykalnych duchownych, ale również saudyjskiego społeczeństwa mentalnie nieprzygotowa­nego do takich zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czornik, K. (2020). Arabia Saudyjska jako mocarstwo regionalne i reformująca się monarchia absolutna. Vision 2031 Initiative – perspektywa z końca drugiej dekady XXI wieku. Przegląd Strategiczny, (13), 179-198. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.11
Dział
REGIONAL ASPECTS OF SECURITY
Biogram autora

Katarzyna Czornik, University of Silesia in Katowice

Katarzyna CZORNIK – PhD Habil. in Social Sciences in the discipline of Political Science and Administration (specialties: international security and international relations). She is an Associate Professor in the Institute of Political Science, Faculty of Social Science, the University of Silesia in Katowice. A graduate of politology at the University of Silesia. She completed The Academy of Young Diplomats programme at the European Academy of Diplomacy in Warsaw (specialty: Foreign Service) and numerous courses and trainings in the Polish Institute of International Affairs and the European Academy of Diplomacy, Warsaw. In the past, she was a consultant at the Regional Centre for International Debate, Katowice. Her research interests focus on: the Middle East in the international relations, foreign policy of the United States (the US policy towards the Middle East and the Russian Federation in particular), international terrorism, jihadism and Islamic fundamentalism, armed conflicts and international disputes, international security and Polish foreign security. She is an author of four monographs: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011; Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2012, Katowice 2012; System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu, Warszawa 2014 and Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym. Elementy kontynuacji i zmiany, Toruń 2019. She is also a co-author of a monograph Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku, Katowice 2018. She is a co-author of six edited works, an author of 50 research papers and a member of the Polish Political Science Association, the Polish National Security Association and the Polish Oriental Society.

Bibliografia

 1. All the Dakar news (2019), https://www.dakar.com/en (27.07.2019).
 2. Al-Rushaid W. (2010), Strengthening of National Capacities for National Development Strategies and Their Management: An Evaluation of UNDP’s Contribution Country Study – Saudi Arabia, http://web.undp.org/evaluation/documents/thematic/cd/Saudi-Arabia.pdf (22.06.2019).
 3. Bachner M. (2018), Saudi prince said to use Israeli-Palestinian conflict to get Kushner’s support, 9 December, https://www.timesofisrael.com/saudi-prince-said-to-use-israeli-palestinian-conflict-to-get-kushners-support/ (20.03.2019).
 4. Bell J. (2019), A magical first year at the movies as Saudi cinemas herald big screen revival, April 18, https://www.arabnews.com/node/1484156/saudi-arabia (22.05.2019).
 5. Benn A. (2007), Israel’s Liaison to Its Neighbours: Saudi Prince Bandar, Mar 02, https://www.haaretz.com/1.4808822 (22.04.2019).
 6. Blanchard C. M. (2011), Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service Report, March 10, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf (25.06.2019).
 7. Cockburn P. (2015), The Rise of Islamic State. ISIS and the New Sunni Revolution, London–New York.
 8. De Bellaigue C. (2017), The Islamic Enlightenment. The modern struggle between faith and reason, London.
 9. Elliott A. F. (2018), Visiting Saudi Arabia has never been easier – here’s why you should go, 3 October, https://www.telegraph.co.uk/travel/news/saudi-arabia-new-tourist-visa-where-to-visit/ (22.03.2019).
 10. Ensor J. (2018), Vogue Arabia under fire for ‘tone deaf’ front cover on Saudi Princess driving, 31 May, https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/31/vogue-arabia-fire-tone-deaf-front-cover-saudi-princess-driving/ (22.06.2019).
 11. Freedom in the World Report (2019), https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/saudi-arabia (22.07.2019).
 12. Holmes O. (2018), Israel-bound plane flies over Saudi Arabia for first time, 23 Mar, https://www.theguardian.com/world/2018/mar/23/israel-bound-flight-crosses-saudi-arabia-airspace-first-time (20.03.2019).
 13. Hubbard B. (2019), Saudi Arabia appoints princess as US ambassador, 24 February 2019, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-princess-reema-us-ambassador-mohammed-bin-salman-female-a8794181.html (25.05.2019).
 14. Hyra M. (2016), Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie – przyczyny i perspektywy, “Przegląd Geopolityczny”, No. 17.
 15. Jaffe A. M. (2019), IPO Politics and the Saudi U.S. Visit, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/blog/ipo-politics-and-saudi-us-visit (22.06.2019).
 16. Kavaler T. (2018), Israel and Saudi Arabia: A complicated affair, December 15, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5425471,00.html (20.03.2019).
 17. King Salman Bin Abdulaziz Al Saud (2019), Vision 2030, https://www.vision2030.gov.sa/en/node (22.06.2019).
 18. Kaldor M. (2014), New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Cambridge.
 19. Małachowski G. (2011), System konstytucyjny Arabii Saudyjskiej, Warszawa.
 20. Marcus J. (2018), Israel and Saudi Arabia: The relationship emerging into the open, 3 April, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43632905 (25.03.2019).
 21. Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia Concerning Cooperation in Nuclear Energy and Other Energy Fields (2008), May 16, https://fas.org/nuke/guide/saudi/mou-2008.pdf (20.07.2019).
 22. Nair D., Narayanan A., Martin M. (2019), Saudi Aramco to Restart Preparations for Mega IPO, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-02/saudi-aramco-is-said-to-restart-preparations-for-mega-ipo (20.07.2019).
 23. Prados A. B. (2006), Saudi Arabia: Current Issues and U.S. Relations, Congressional Research Service Report, February 24, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/IB93113.pdf (27.11.2018).
 24. Pratt D. (2006), Terrorism and Religious Fundamentalism: Prospects for a Predictive Paradigmi, “Marburg Journal of Religion”, Vol. 11, No. 1.
 25. Pudney H. (2019), Here’s what we know about Saudi Arabia’s tourist visas for women, January 15, https://emirateswoman.com/heres-what-we-know-about-saudi-arabias-tourist-visas-for-women/ (22.03.2019).
 26. Pustelnik D., Lucic A. (2009), American Relations with Saudi Arabia: An Assessment of Shifting Policies, “National Security And The Future”, No. 10.
 27. Ruys T., Ferro L. (2016), Weathering the Storm: Legality And Legal Implications of the Saudi-Led Military Intervention in Yemen, “International & Comparative Law Quarterly”, Vol. 65, Issue 1.
 28. Saudi Arabia (2019), The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html (25.01.2019).
 29. Saudi Arabia. CRS Informing the legislative debate since 1914 (2018), February 7, https://fas.org/sgp/crs/mideast/IF10822.pdf (10.05.2019).
 30. Saudi Arabia. Events of 2016 (2017), Human Rights Watch Report, https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/saudi-arabia (23.06.2019).
 31. Saudi Arabia: 10 Reasons Why Women Flee (2019), Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2019/01/30/saudi-arabia-10-reasons-why-women-flee (25.05.2019).
 32. Saudi National Atomic Energy Project SNAEP (2019), https://www.kacare.gov.sa/en/snaep/Pages/ov.aspx (21.01.2019).
 33. Scwebel S. M. (2010), The kingdom of Saudi Arabia and Aramco arbitrate the Onassis agreement, “The Journal of World Energy Law & Business”, Vol. 3, Issue 3.
 34. Shaheen K. (2018), Saudi football stadium welcomes women for first time, 12 January, https://www.theguardian.com/world/2018/jan/12/saudi-football-stadiums-prepare-welcome-women-first-time (23.04.2019).
 35. Stone J. (2017), Belgium becomes first country to make a woman its ambassador to Saudi Arabia, 18 December, https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-belgium-woman-ambassador-dominique-mineur-a8116691.html (22.05.2019).
 36. Totten J. M. (2019), The New Arab–Israeli Alliance, http://www.worldaffairsjournal.org/article/new-arab%E2%80%93israeli-alliance (15.02.2019).
 37. U.S.-Saudi Relations, Council on Foreign Relations (2018), December 7, https://www.cfr.org/backgrounder/us-saudi-arabia-relations (25.06.2019).
 38. Vision 2030 (2019), Kingdom of Saudi Arabia, https://vision2030.gov.sa/en/foreword (23.01.2019).
 39. Walsh D. (2017), Despite Public Outcry, Egypt to Transfer Islands to Saudi Arabia, “The New York Times”, June 14, https://www.nytimes.com/2017/06/14/world/middleeast/egypt-saudi-arabia-islands-sisi.html (20.03.2019).
 40. Yateem A. A. (2014), The Predicament of Shia Fundamentalism In Bahrain, “Central European Journal of International and Security Studies”, No. 3.
 41. Zdanowski J. (2004), Arabia Saudyjska, Warszawa.
 42. Zepp Jr. I. G. (1992), A Muslim Primer. Beginner’s Guide to Islam, London.