Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej w zmieniającym się porządku międzynarodowym. Stosunki zewnętrzne UE w kontekście uwarunkowań gospodarczych, normatywnych i bezpieczeństwa
PDF (English)

Słowa kluczowe

partnerstwo strategiczne
Unia Europejska
Japonia
aktywności zewnętrzne UE

Jak cytować

Jańczak, J. (2021). Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej w zmieniającym się porządku międzynarodowym. Stosunki zewnętrzne UE w kontekście uwarunkowań gospodarczych, normatywnych i bezpieczeństwa. Przegląd Strategiczny, (14), 59–73. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.4

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza partnerstwa strategicznego Unia Europejska–Japonia w kontekście zmieniającego się porządku globalnego oraz zbadanie jego wymiarów ekonomicznego, normatywnego i dotyczącego bezpieczeństwa. Prowadzi to do szeregu refleksji umożliwiających teoretyzowanie stosunków międzynarodowych w odniesieniu do koncepcji partnerstwa strategicznego. Pytania badawcze koncentrują się wokół fundamentów specjalnych relacji między Unią Europejską i Japonią, i kwestii jak odpowiada ono wyzwaniom w trzech wskazanych powyżej obszarach. Hipotezy sformułowane zostały z perspektywy teorii partnerstwa strategicznego. Metodologicznie praca opiera się na analizach źródeł pierwotnych i wtórnych oraz metodach jakościowych realizowanych w formie semiustrukturyzowanych wywiadów. Kluczowe wnioski pokazują, że zmieniający się porządek globalny i otoczenie międzynarodowe zmusiły obu partnerów do tworzenia strategicznego partnerstwa, które przenosi się ze stosunków gospodarczych na obszary normatywne, polityczne i wreszcie do obszaru bezpieczeństwa.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.4
PDF (English)

Bibliografia

Alvstam C. G., Kettunen E. (2019), The EU-Japan Economic Partnership Agreement: Second Best Option or New Generation of Preferential Trade Arrangements?, „CESifo Forum”, Vol. 20, No. 2.

Bacon P., Kato E. (2013), Potential Still Untapped: Japanese Perceptions of the European Union as an Economic and Normative Power, „Baltic Journal of European Studies”, Vol. 3, No. 3 (15).

Bendiek A., Kramer H. (2010), The EU as a ‘Strategic’ International Actor: Substantial and Analytical Ambiguities, „European Foreign Affairs Review”, Vol. 15, Issue 4.

Berkofsky A. (2012), EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects, „Japan Forum”, Vol. 24, No. 3, https://doi.org/10.1080/09555803.2012.699453.

Bertalanič B. (2018), Opportunities and Challenges for V4 plus Japan Relations in the Post-Brexit EU, „Electronic Journal of Central European Studies in Japan”, No. 4.

Biscop S., Renard T. (2009), The EU’s strategic partnerships with the BRIC: Where’s the Strategy?, „BEPA Monthly Brief”, No. 29.

Connecting Europe and Asia – Building Blocks for an EU Strategy, Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic And Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, Brussels, 19.9.2018 JOIN(2018) 31, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

Czechowska L. (2013), The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory, „The Copernicus Journal of Political Studies”, No. 2(4).

Dadabaev T. (2017), “Silk Road” as foreign policy discourse: The construction of Chinese, Japanese and Korean engagement strategies in Central Asia, „Journal of Eurasian Studies”, Vol. 9, https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.12.003.

Das T. K., Teng B.-S. (2000), A resource-based theory of strategic alliances, „Journal of Management”, Vol. 26, Issue 1, https://doi.org/10.1016/S0149-2063(99)00037-9.

De Castro R. C. (2017), The Special Japan-Australia Strategic Partnership within the ambit of Democratic Security Diamond: Seeking Partnership with Philippines in Maritime Security, Manila.

Defraigne J.-C., Hiromasa K., Christiansen T., et. al. (2018), The Economic Security Dimension in EU-Japan Relations, in: EU-Japan Security Cooperation: Trends and Prospects, (eds.) E. J. Kirchner, H. Dorussen, London.

Do T. T. (2014), Locating Vietnam-Japan’s Strategic Partnership In The Changing East Asian Political Landscape, “JIIA Paper”.

Fiott D. (2018), A New Dynamic in EU-Japan Relations, in: Natural partners? Europe, Japan and security in the Indo-Pacific, (eds.) L. Simón, U. Speck, Madrid.

Frattolillo O. (2013), Diplomacy in EU-Japan Relations: from the Cold War to the post-bipolar era, London–New York.

Fröhlich S. (2014), Die Europäische Union als globaler Akteur, Wiesbaden.

Gentimir R.-A. (2015), A Theoretical Approach on the Strategic Partnership Between the European Union and the Russian Federation, „CES Working Papers”, Vol. 7, Issue 2.

Gilson J. (2020), EU–Japan Relations and the Crisis of Multilateralism, New York.

Grübler J., Reiter O., Stehrer R. (2019), The EU-Japan EPA: A Case for Non-tariff Measures, „CESifo Forum”, Vol. 20, No. 2.

Harnisch S. (2011), Role theory in international relations, London.

Hilpert H. G. (2019), The Japan-EU Economic Partnership Agreement: Opportunities and Pitfalls, „CESifo Forum”, Vol. 20, No. 2.

Hosoya Y. (2012), The evolution of the EU-Japan relationship: towards a ‘normative partnership’?, „Japan Forum”, Vol. 24, No. 3, https://doi.org/10.1080/09555803.2012.699455.

Hosoya Y. (2013), Japan’s Two Strategies for East Asia: The Evolution of Japan’s Diplomatic Strategy, „Asia-Pacific Review”, Vol. 20, No. 2, https://doi.org/10.1080/13439006.2013.863825.

Hosoya Y. (2015a), Japan’s New Security Legislation: What Does This Mean to East Asian Security?, „American Foreign Policy Interests”, Vol. 37, No. 5–6, https://doi.org/10.1080/10803920.2016.1162070.

Hosoya Y. (2015b), Historical Memories and Security Legislation: Japan’s Security Policy under the Abe Administration, „Asia-Pacific Review”, Vol. 22, No. 2, https://doi.org/10.1080/13439006.2015.1123133.

Hosoya Y. (2019), FOIP 2.0: The Evolution of Japan’s Free and Open Indo-Pacific Strategy, „Asia-Pacific Review”, Vol. 26, No. 1, https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1622868.

Interview 1, 19.11.2019, EU-Japan Center for Industrial Cooperation, Tokyo, Japan.

Interview 2, 19.11.2019, The EU Studies Association, Faculty of Law, Sophia University, Tokyo, Japan.

Interview 3, 21.11.2019, European Policy Division, European Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, Japan.

Kallender P., Hughes C. W. (2019), Hiding in Plain Sight? Japan’s Militarization of Space and Challenges to the Yoshida Doctrine, „Asian Security”, Vol. 15, No. 2, https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1439017.

Katagiri N. (2019), Shinzo Abe’s Indo-Pacific Strategy: Japan’s recent achievement and future direction, „Asian Security”, Published online: 16 May, https://doi.org/10.1080/14799855.2019.1607304.

Khilji F. (2015), Whither Mr Abe’s Japan?, „Asian Affairs”, Vol. 46, No. 3, https://doi.org/10.1080/03068374.2015.1080998.

Kitaoka S. (2014), A “Proactive Contribution to Peace” and the Right of Collective Self-Defense: The Development of Security Policy in the Abe Administration, „Asia-Pacific Review”, Vol. 21, No. 2, https://doi.org/10.1080/13439006.2014.985237.

Kusune S. (2016), The relationship between Japan and the EU, „Journal of Global Tourism Research”, Vol. 1, No. 2.

Lehne S. (2020), How the EU Can Survive in a Geopolitical Age, „Carnegie Europe”, 25.02.2020.

Masujima K. (2015), EU–Japan Relations, in: The SAGE Handbook of European Foreign Policy, (eds.) K. E. Jorgensen, K. Aarstad, E. Drieskens, K. Laatikainen, B. Tonra, Los Angeles–London–Washington DC–New Delhi–Singapore.

Milczarek D., Zajączkowski K. (2015b), Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych (część 2), „Studia Europejskie”, No. 1.

Mukherjee R., Yazaki A. (eds.) (2016), Poised for Partnership Deepening India–Japan Relations in the Asian Century, Oxford.

Mykal O. (2011), The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive, Amsterdam.

Nagy S. R. (2015), Balancing Trade and Security Relationships in the Asia Pacific: The Advent of a Trilateral Seikei Bunri Relationship between Japan, China, and the U.S., „Journal of Asian Politics & History”, No. 6.

Nagy S. R. (2017), Japan’s Proactive Pacifism: Investing in Multilateralization and Omnidirectional Hedging, „Strategic Analysis”, Vol. 41, No. 3, https://doi.org/10.1080/09700161.2017.1295607.

Niblett R. (2019), Prospects for the UK and Japan as International Actors and Partners, in: The UK and Japan Forging a Global and Proactive Partnership, (eds.) J. Nilsson-Wright, London.

Ogasawara T. (2015), Development of the Mekong Region as Part of Japan’s Diplomatic Strategy for East Asia, „Asia-Pacific Review”, Vol. 22, No. 1, https://doi.org/10.1080/13439006.2015.1038889.

Patalano A. (2016), ‘Natural Partners’ in Challenging Waters?, „The RUSI Journal”, Vol. 161, No. 3, https://doi.org/10.1080/03071847.2016.1193356.

Picheny L. (2018), A growing partnership between NATO and Japan, in: Natural partners? Europe, Japan and security in the Indo-Pacific, (eds.) L. Simón, U. Speck, Madrid.

Reiterer M. (2018), The EU’s security interests in East Asia. Japan as a strategic Partner, in: Developing EU–Japan Relations in a Changing Regional Context: A Focus on Security, Law and Politics, (eds.) D. Vanoverbeke, T. Suami, T. Ueta, N. Peeters, F. Ponjaert, New York.

Sabathil G. (2015), Making the Strategic Partnership between Japan and Europe Work, „Asia-Pacific Review”, Vol. 22, No. 2, https://doi.org/10.1080/13439006.2015.1109168.

Sahashi R., Gannon J. (eds.) (2015), Looking for Leadership: The Dilemma of Political Leadership in Japan, Tokyo.

Schoff J. L. (2018), Political Change in America and Implications for the US-Japan Alliance, „Asia-Pacific Review”, Vol. 25, No. 2, https://doi.org/10.1080/13439006.2018.1545489.

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, June 2016.

Shu M. (2015), The EU and Economic Regionalism in East Asia, in: Interregionalism and the European Union. A Post-Revisionist Approach to Europe’s Place in a Changing World, (eds.) M. Telò, L. Fawcett, F. Ponjaert, London.

Söderberg M. (2012), Introduction: where is the EU–Japan relationship heading?, „Japan Forum”, Vol. 24, No. 3, https://doi.org/10.1080/09555803.2012.699452.

Söderberg M. (2014), Understanding the EU–Japan Relationship: A Basis for Interpreting the Future, „The International Spectator”, Vol. 49, No. 2.

Suzuki H. (2017), The new politics of trade: EU-Japan, „Journal of European Integration”, Vol. 39, No. 7, https://doi.org/10.1080/07036337.2017.1371709.

Tanaka T. (2013), EU-Japan Relations, in: The Palgrave Handbook of EU-Asia Relations, (eds.) T.Christiansen, E. Kirchner, P. Murray, London.

The EU–Japan Economic Partnership Agreement (2018), Study Requested by the INTA committee, Policy Department for External Relations Directorate General for External Policies of the Union, PE 603.880 – September 2018, European Parliament.

Wallace C. J. (2013), Japan’s strategic pivot south: diversifying the dual hedge, „International Relations of the Asia-Pacific”, Vol. 13, https://doi.org/10.1093/irap/lct011.

Załęski K., Śliwa Z. (2019), China–Japan Inlands Disputes as the Challenge in Evolving Security Environment, „Security Forum”, Vol. 3, No. 2.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Strategiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.