Historia stosunków międzynarodowych w Europie Centralnej i Wschodniej – strategia narracyjna Anne Applebaum
PDF (English)

Słowa kluczowe

strategia budowania narracji historycznej
opowiadanie przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej na Zachodzie
Europa Środkowo-Wschodnia
Anne Applebaum
intelektualiści publiczni

Jak cytować

Nosova, B. (2021). Historia stosunków międzynarodowych w Europie Centralnej i Wschodniej – strategia narracyjna Anne Applebaum. Przegląd Strategiczny, (14), 93–105. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.6

Abstrakt

Celem tekstu jest prezentacja strategii, w oparciu o którą Anne Applebaum stara się przybliżać zachodniemu odbiorcy historię Europy Centralnej i Wschodniej. W artykule autorka przedstawiona została jako dziennikarka i intelektualistka, która wypracowała oryginalny sposób mówienia oraz pisania o przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej. Ukazano ją jako swoistego mediatora, który usiłuje wytłumaczyć istotę oraz źródła różnorodnych tożsamości oraz narracji ukształtowanych wśród narodów i kultur Europy Centralnej i Wschodniej. Przedstawione zostały także wybrane oceny jej aktywności, prezentowane zarówno przez historyków, jak i opinię publiczną.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.6
PDF (English)

Bibliografia

Ankersmit F. R. (1983), Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language, Martinus Nijhoff Publishers.

Applebaum A. (1994), Between East and West: Across the Borderlands of Europe, Pantheon Books.

Applebaum A. (2017), Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944–1956, Mohyla Academy Publishing House, Kyiv (In Ukrainian).

Applebaum A. (2017), Red Famine: Stalin’s War on Ukraine, Penguin Random House.

Applebaum A. (2010), The Worst of the Madness, “The New York Review of Books”, Vol. 57, https://www.nybooks.com/articles/2010/11/11/worst-madness/.

Bauman Z., Donskis L. (2013), Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity, Polity Press.

Davies N. (1996), Europe: A History, Oxford University Press.

Domańska E. (2012), Historia a współczesna humanistyka: studia z teorii wiedzy o przeszłości, Wydawnictwo K.I.S. (In Ukrainian).

Graziosi A. (2001), Guerra e rivoluzione in Europa, 1905–1956, Il Mulino.

Jankowiak S. (2011), Polska na styku XX-wiecznych totalitaryzmów. Debaty Historyczne. Dyskusja panelowa. Debata o książce Timothy Snydera pt.: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem (przeł. B. Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 544) (Stanisław Jankowiak, Jakub Wojtkowiak, Violetta Julkowska, Maciej Bugajewski), “Sensus Istoriae”, Vol. V (2011/4).

Judt T., Snyder T. (2019), Thinking the Twentieth Century, Choven Publishing House (In Ukrainian).

Kundera M. (1983), Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale, “Le Débat”, No. 27.

Mattingly D. (2018), Anne Applebaum “Readers in the West will read my book on the Famine of 1932–1933, and it will help them better understand the current situation in Ukraine”, https://uamoderna.com/jittepis-istory/anne-appelbaum (In Ukrainian).

Michnik A., Fr. Tischner J., Żakowski J. (2013), A Talk Between a Citizen and a Priest [Miedzy Panem a Plebanem], Dukh i Litera (In Ukrainian).

Mink G., Neumayer L. (2007), L’Europe et ses passés douloureux, La Découverte.

Nosova B. (2018), Komunikatywna filozofia J. Habermasa: ekstrapolacja w dyskursie medialnym, “Komunikacja i Konteksty”, No. І, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (In Ukrainian).

Online Seminar (2020), Forgotten Bastards of the Eastern Front: Ukraine in the World War II, Kyiv, https://www.facebook.com/507401809367521/videos/1505272969674510/ (In Ukrainian).

Plokhy S. (2019), Yalta. The Price of Peace, Klub Simeynoho Dozvillya (In Ukrainian).

Shchur M. (2018), I Have Always Considered the Holodomor a Genocide – Anne Applebaum, https://www.radiosvoboda.org/a/29490401.html (In Ukrainian).

Snyder T. (2011), Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, Random House.

Snyder T. (2003), The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, Yale University Press.

Stasyuk O. (2018), Review on Anne Applebaum’s Book “Red Famine: Stalin’s War on Ukraine”, https://holodomormuseum.org.ua/en/news-museji/review-by-olesya-stasyuk-on-anne-applebaum-039-s-book-red-famine-stalin-039-s-war-on-ukraine/.

Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. (2000), Methods of Text and Discourse Analysis: In Search of Meaning, SAGE.

Topolski J. (2012), Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Wydawnictwo K.I.S. (In Ukrainian).

Wandycz P. S. (2004), The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present, Krytyka (In Ukrainian).

White H. (1966), The Burden of History, “History and Theory”, Vol. 5, No. 2.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Strategiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.