Historia stosunków międzynarodowych w Europie Centralnej i Wschodniej – strategia narracyjna Anne Applebaum

Main Article Content

Bogdana Nosova

Abstrakt

Celem tekstu jest prezentacja strategii, w oparciu o którą Anne Applebaum stara się przybliżać zachodniemu odbiorcy historię Europy Centralnej i Wschodniej. W artykule autorka przedstawiona została jako dziennikarka i intelektualistka, która wypracowała oryginalny sposób mówienia oraz pisania o przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej. Ukazano ją jako swoistego mediatora, który usiłuje wytłumaczyć istotę oraz źródła różnorodnych tożsamości oraz narracji ukształtowanych wśród narodów i kultur Europy Centralnej i Wschodniej. Przedstawione zostały także wybrane oceny jej aktywności, prezentowane zarówno przez historyków, jak i opinię publiczną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nosova, B. (2021). Historia stosunków międzynarodowych w Europie Centralnej i Wschodniej – strategia narracyjna Anne Applebaum. Przegląd Strategiczny, (14), 93-105. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.6
Dział
SECURITY ASPECTS OF EU COUNTRIES
Biogram autora

Bogdana Nosova, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Bogdana NOSOWA – PhD (Social Communications). Associate Professor at the Department of Social Communications at the Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Studied and had professional internship in Belgium, Canada, France, Italy, Poland, United Kingdom, USA. Worked for Ukrainian TV Channels and printed media as an International News Correspondent and Foreign Desk Editor and as Press Attaché for the state institutions. She has 16 years of journalism and 12 years of teaching experience. Member of the National Union of Journalists of Ukraine. Author of a handbook International Journalism: Modern Foreign Opinion Journalism, a monograph Ukraine – NATO: the Media Context, about 50 scientific articles on media and communication issues in peer-reviewed academic journals in Ukraine, Poland, Kazakhstan, Turkey. Her field of studies and teaching primarily focus on strategic communication, globalization, European integration, international journalism, political communication and media.

Bibliografia

 1. Ankersmit F. R. (1983), Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language, Martinus Nijhoff Publishers.
 2. Applebaum A. (1994), Between East and West: Across the Borderlands of Europe, Pantheon Books.
 3. Applebaum A. (2017), Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944–1956, Mohyla Academy Publishing House, Kyiv (In Ukrainian).
 4. Applebaum A. (2017), Red Famine: Stalin’s War on Ukraine, Penguin Random House.
 5. Applebaum A. (2010), The Worst of the Madness, “The New York Review of Books”, Vol. 57, https://www.nybooks.com/articles/2010/11/11/worst-madness/.
 6. Bauman Z., Donskis L. (2013), Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity, Polity Press.
 7. Davies N. (1996), Europe: A History, Oxford University Press.
 8. Domańska E. (2012), Historia a współczesna humanistyka: studia z teorii wiedzy o przeszłości, Wydawnictwo K.I.S. (In Ukrainian).
 9. Graziosi A. (2001), Guerra e rivoluzione in Europa, 1905–1956, Il Mulino.
 10. Jankowiak S. (2011), Polska na styku XX-wiecznych totalitaryzmów. Debaty Historyczne. Dyskusja panelowa. Debata o książce Timothy Snydera pt.: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem (przeł. B. Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 544) (Stanisław Jankowiak, Jakub Wojtkowiak, Violetta Julkowska, Maciej Bugajewski), “Sensus Istoriae”, Vol. V (2011/4).
 11. Judt T., Snyder T. (2019), Thinking the Twentieth Century, Choven Publishing House (In Ukrainian).
 12. Kundera M. (1983), Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale, “Le Débat”, No. 27.
 13. Mattingly D. (2018), Anne Applebaum “Readers in the West will read my book on the Famine of 1932–1933, and it will help them better understand the current situation in Ukraine”, https://uamoderna.com/jittepis-istory/anne-appelbaum (In Ukrainian).
 14. Michnik A., Fr. Tischner J., Żakowski J. (2013), A Talk Between a Citizen and a Priest [Miedzy Panem a Plebanem], Dukh i Litera (In Ukrainian).
 15. Mink G., Neumayer L. (2007), L’Europe et ses passés douloureux, La Découverte.
 16. Nosova B. (2018), Komunikatywna filozofia J. Habermasa: ekstrapolacja w dyskursie medialnym, “Komunikacja i Konteksty”, No. І, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (In Ukrainian).
 17. Online Seminar (2020), Forgotten Bastards of the Eastern Front: Ukraine in the World War II, Kyiv, https://www.facebook.com/507401809367521/videos/1505272969674510/ (In Ukrainian).
 18. Plokhy S. (2019), Yalta. The Price of Peace, Klub Simeynoho Dozvillya (In Ukrainian).
 19. Shchur M. (2018), I Have Always Considered the Holodomor a Genocide – Anne Applebaum, https://www.radiosvoboda.org/a/29490401.html (In Ukrainian).
 20. Snyder T. (2011), Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, Random House.
 21. Snyder T. (2003), The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, Yale University Press.
 22. Stasyuk O. (2018), Review on Anne Applebaum’s Book “Red Famine: Stalin’s War on Ukraine”, https://holodomormuseum.org.ua/en/news-museji/review-by-olesya-stasyuk-on-anne-applebaum-039-s-book-red-famine-stalin-039-s-war-on-ukraine/.
 23. Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. (2000), Methods of Text and Discourse Analysis: In Search of Meaning, SAGE.
 24. Topolski J. (2012), Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Wydawnictwo K.I.S. (In Ukrainian).
 25. Wandycz P. S. (2004), The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present, Krytyka (In Ukrainian).
 26. White H. (1966), The Burden of History, “History and Theory”, Vol. 5, No. 2.