Granice, deborderizacja i narracje migracyjne na Węgrzech

Main Article Content

Teodor Gyelník

Abstrakt

Wydarzenia i procesy ostatnich dziesięcioleci przypominają nam o hipnotycznej iluzji „końca historii”. „Powrót historii” jest nie tylko koniecznym krokiem, który należy podjąć, ale jest ontologicznie nieunikniony. Zaślepieni mobilną armią metafor, metonimów i antropomorfizmów, musimy dostrzec, że procesy XXI wieku nie różnią się od dawnej polityki, która została zapisana w historii, dlatego nieuniknione jest myślenie w ramach „dialektyki starego i nowego”. Globalizacja, relatywizacja wartości, usuwanie granic i re-narracja granic w niewidzianych wcześniej obszarach prowadzą nas do egzystencjalnego punktu zerowego. Granice odgrywają istotną rolę samostanowiącą i samookreślającą w naszym życiu i społeczeństwie, dlatego ich relokacja reorientacja i zacieranie się ich znaczenia, jest kwestią, którą należy przeanalizować i uważnie obserwować. Wraz z narracją granic główną rolę odgrywa narracja na temat bezpieczeństwa. Migracja i kwestia otwartych, przepuszczalnych granic stały się jedną z najważniejszych narracji bezpieczeństwa w naszym codziennym życiu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gyelník, T. (2021). Granice, deborderizacja i narracje migracyjne na Węgrzech. Przegląd Strategiczny, (14), 127-143. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.8
Dział
SECURITY ASPECTS OF EU COUNTRIES
Biogram autora

Teodor Gyelník, Central European Service for Cross-Border Initiatives / CESCI

Teodor GYELNÍK – finished his PhD studies at University of Comenius in Bratislava – Faculty of Social and Economic Sciences. He cooperated with the European Stability Initiative and with the European Council on Foreign Relations for many years. Currently, he is a research fellow at the Central European Service for Cross-Border Initiatives in Budapest where he analysis issues, like borders, border areas and possibilities of cross-border cooperation in Europe.

Bibliografia

 1. Amin S. (2004), The Liberal Virus – Permanent War and the Americanization of the World, London.
 2. Amin S. (2006), Beyond US Hegemony? Assessing the Prospects for a Multipolar World, Lebanon.
 3. Balzacq T. (2005), Thre Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context, „European Journal of International Relations”, Vol, No. 2.
 4. Bauman Z. (2005), Liquid life, Malden.
 5. Bauman Z. (2006a), Liquid Fear, Malden.
 6. Bauman Z. (2006b), Liquid Modernity, Malden.
 7. Bauman Z. (2011), Collateral Damage – Social Inequalities in a Global Age, Malden.
 8. Beck U. (2007), Moc a protiváha moci v globálním věku: Nová ekonomie světové politiky, Praha.
 9. Bourdieu P. (1996), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, USA.
 10. Brunkhorst H. (2005), Solidarity – From Civic Friendship to a Global Legal Community, Massachusetts.
 11. Bull H. (1977), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London.
 12. Buzan B., Waever O. (2003), Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge–New York–Melbourne–Madrid–Cape Town–Singapore–São Paulo.
 13. Buzan B., Waever O., Wilde de J. (1998), Security a New Framework for Analysis, Boulder–London.
 14. Castells I. (2004), The Information Age: Economy, Society, and Culture, The Rise of the Network Society, Vol. I, Massachusetts–Oxford.
 15. Columba P., Vaughan-Williams N. (2010), Critical Security Studies: An introduction, London–New York.
 16. Connolly W. (1991), Identity/Difference: Democratic Negotiations of Political paradox, Minneapolis.
 17. Delanty G. (2006), Borders in a Changing Europe: Dynamics of Openness and Closure, „Comparative European Politics”, Vol. 4, No. 2/3: 183–202.
 18. Dunkley G. (2004), Free Trade: Myth, Reality and Alternatives, New York.
 19. Dvorsky G., Hughes J. (2008), Postgenderism: Beyond the Gender Binary, „Institute for Ethics and Emerginc Technologies”, Vol. 20: 44–57.
 20. Fergusson N. (2017), The Square and the Tower: Networks, Hierarchies and the Struggle for Global Power, London.
 21. Flockhart T. (2016), The coming multi-order world, „Contemporary Security Policy”, Vol. 37, No. 1: 3–30.
 22. Foucault M. (1972/2004), The Archeology of Knowledge, London.
 23. Fukuyama F. (1989), Have we reached the end of history?, Santa Monica, CA.
 24. Furedi F. (2007), Culture of Fear Revisited: Risk-taking and the Morality of Low Expectation, London–New York.
 25. Furedi F. (2021), Why Borders Matter: Why Humanity Must Relearn the Art of Drawing Boundaries, London–New York.
 26. Gandhi L. (1998), Postcolonial theory – A critical introduction, New South Wales.
 27. Hall S. (1997), Cultural Representations and Signifying Practices, London.
 28. Hardy C., Thomas R. (2014), Discourse in a Material World, https://orca.cf.ac.uk/56767/1/Thomas%20PCP_Discourse-and-Materiality_Final-v11-sent_to_JMS.pdf
 29. Harvey D. (2011), The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, London.
 30. Houtum van H. (2012), Remapping Borders, in: A Companion to Border Studies, (eds.) M. T. Wilson, H. Donnan, Chicester.
 31. Keller J. (2006), Soumrak sociálního státu, Praha.
 32. Kiely R. (2005), Empire in the Age of Globalisation: US Hegemony and Neoliberal Disorder, London.
 33. Laclau E. (2007), Emancipation(s), London.
 34. Miklósvölgyi J. (2018), Távozz tőlem, Sátán! Avagy a parazitákról festő szemmel, Budapest.
 35. Mouffe Ch. (2000), The Democratic Paradox, London.
 36. Mouffe Ch. (2005), On the Political, New York.
 37. Neumann I. B. (1996), Self and Other in International Relations, „European Journal of International Relations”, Vol. 2, No. 2: 139–174.
 38. Neumann I. B. (2011), Our Culture and all the Others: Intercultural and International Relations, in: Culture and External Relations: Europe and Beyond, (eds.) J. Bátora, M. Mokre, Oxon–New York.
 39. Nye S. J., Lynn-Jones M. S. (1988), International Security Studies: A Report of a Conference on the State of the Field, „International Security”, Vol. 12, No. 4.
 40. Peoples C., Vaughan-Williams N. (2010), Critical Security Studies: An Introduction, London–New York.
 41. Robin C. (2004), Fear: The History of a Political Idea, Oxford–New York.
 42. Rorty R. (1999), Philosophy and Social Hope, London.
 43. Russel B. (1945), A History of Western Philosophy, London.
 44. Salter B. M. (2002), Barbarians and Civilization in International Relations, London.
 45. Stivachtis Y. (2018), Introducing the English School in International Relations Theory, https://www.e-ir.info/pdf/72836.
 46. Tester K. (1993), The life and times of postmodernity, London–New York.
 47. Wæver O. (1995), Securitization and Desecuritization, in: On Security, (eds.) R. D. Lipschutz, New York.
 48. Walt M. S. (1991), The Renaissance of Security Studies, „International Studies Quarterly”, Vol. 35, No. 2.
 49. Waltz N. K. (1964), The Stability of a Bipolar World, „Daedalus”, Vol. 93, No. 3: 881–909.
 50. Watson A. (1992), The Evolution of International Society: A comparative historical analysis, London–New York.
 51. Williams C. M. (2003), Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics, „International Studies Quarterly”, Vol. 47, No. 4.
 52. Wuthnow R. (1989), Meaning and Moral Order: Explorations in Cultural Analysis, Berkeley.
 53. Žižek S. (2017), Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbors: Against the Double Blackmail, London.
 54. Hungary’s 10-point action plan for the management of the migration crisis, “About Hungary”, 18.04.2016, https://abouthungary.hu/news-in-brief/here-it-is-hungarys-10-point-action-plan-for-the-management-of-the-migration-crisis (25 May 2021).
 55. Bist Du gegen den Frieden?, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 11.07.2016, https://miniszterelnok.hu/bist-du-gegen-den-frieden/ (25 May 2021).
 56. Öt nagy támadást kell kivédeni idén, “Miniszterelnök”, 10.02.2017, https://miniszterelnok.hu/ot-nagy-tamadast-kell-kivedeni-iden/ (25 May 2021).
 57. Orbán Viktor – bejegyzések, Facebook, 19.10.2017, https://m.facebook.com/watch/?v=10155634477996093&_rdr (25 May 2021).
 58. Ideje, hogy az európai szolidaritás a határvédelem ügyében is érvényesüljön, “Miniszterelnök”, 1.09.2017, https://miniszterelnok.hu/ideje-hogy-az-europai-szolidaritas-a-hatarvedelem-ugyeben-is-ervenyesuljon/ (25 May 2021).
 59. Orbán Viktor: Szeretem ezt az országot, és nem szeretném, ha külső parancsra valaki megváltoztatná, “Origo”, 22.09.2016, https://www.origo.hu/itthon/20160921-orban-viktor-interju.html?fbclid=IwAR3rSrw99m5sBZ9cSQQx6469DRPt-uvfT1JDc7wk_ecGu8UkbFezux5O5zE (25 May 2021).
 60. Orbán Viktor – bejegyzések, Facebook, 06.01.2018, https://m.facebook.com/watch/?v=10155845215041093&_rdr (25 May 2021).
 61. Önök akarták a migránsokat, mi nem, “Miniszterelnök”, 08.01.2018, https://miniszterelnok.hu/onok-akartak-a-migransokat-mi-nem/ (25 May 2021).
 62. Orbán Viktor – bejegyzések, Facebook, 19.02.2018, https://www.facebook.com/watch/?v=10155968890151093 (25 May 2021).
 63. Agyonnyomná a fejlesztéseinket, ha bevándorlóországgá válnánk, “Miniszterelnök”, 09.03.2018, https://miniszterelnok.hu/agyonnyomna-a-fejleszteseinket-ha-bevandorloorszagga-valnank/ (25 May 2021.)
 64. Minden eszköz rendelkezésre áll az ország megvédéséhez, “Miniszterelnök”, 22.06.2018, https://miniszterelnok.hu/minden-eszkoz-rendelkezesre-all-az-orszag-megvedesehez/ (25 May 2021).
 65. Hatályba lépett a bevándorlási különadó, “Index”, 25.08.2018, https://index.hu/belfold/2018/08/25/hatalyba_lepett_a_bevandorlasi_kulonado/ (5 May 2021).
 66. Orbán Viktor – bejegyzések, Facebook, 23.02.2018, https://www.facebook.com/watch/?v=10155979821736093 (25 May 2021).
 67. Orbán Viktor interjúja a Welt am Sonntag című újságnak, “Miniszterelnök”, 03.03.2019, https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-interjuja-a-welt-am-sonntag-cimu-ujsagnak/?fbclid=IwAR2LKZdICuIdo2AP9w-itd5YhUZQ4meMp1IIXEB10E6ldYpytFNSXb7U8kQ (25 May 2021).
 68. Orbán Viktor – bejegyzések, Facebook, 05.04.2019, https://m.facebook.com/watch/?v=387664702080721&_rdr (25 May 2021).
 69. Felszámolja a kormány a tranzitzónákat, “Index”, 21.05.2020, https://index.hu/belfold/2020/05/21/tranzitzona_megszuntetes_emberi_jogok_europai_unio_birosaga_strasbourgi_birosag/ (25 May 2021).
 70. Orbán: sosem voltunk multikulturális társadalom, “Index”, 19.05.2015, https://index.hu/kulfold/eurologus/2015/05/19/orban_sosem_voltunk_multikulturalis_tarsadalom/ (25 May 2021).
 71. Orbán Viktor mindenkit óv a multikulturális Európától, “Index”, 02.06.2015, https://index.hu/belfold/2015/06/02/orban_viktor_mindenkit_ov_a_multikulturalis_europatol/ (25 May 2021).
 72. Orbán Viktor teljes írása a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, “Magyar idők”, 14.11.2015, https://www.magyaridok.hu/belfold/akit-lerohannak-az-senkit-sem-tud-befogadni-7288/?fbclid=IwAR2QXK-vFIhB0q82wySbnEMvNr3yVv5XdyjkvLhua64xum8ZlsXKyKKAUcM (25 May 2021).