Porozumienie Abrahama na tle bliskowschodniej mozaiki politycznej
PDF (English)

Słowa kluczowe

porozumienia Abrahama
Izrael
Stany Zjednoczone
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Bahrajn
Maroko
Sudan
Liga Państw Arabskich

Jak cytować

Kosman, M. M. (2022). Porozumienie Abrahama na tle bliskowschodniej mozaiki politycznej. Przegląd Strategiczny, (15), 105–122. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.7

Abstrakt

W drugiej dekadzie XXI wieku na Bliskim Wschodzie doszło do wielu procesów destabilizujących regionalne bezpieczeństwo. Wśród nich można wskazać przede wszystkim Arabską Wiosnę i wojnę domową w Syrii, w którą zaangażowały się Rosja, Stany Zjednoczone, szereg mocarstw regionalnych oraz wielu aktorów niepaństwowych. Innym poważnym wyzwaniem okazały się irańskie ambicje nuklearne, zwłaszcza po wycofaniu się USA z porozumienia JCPOA w 2018 r. Na bliskowschodnią mozaikę interesów silnie wpłynęło także proizraelskie stanowisko administracji prezydenta Donalda Trumpa. W takich okolicznościach w 2020 r. zawarte zostały porozumienia Izraela z kilkoma państwami arabskimi, znane jako porozumienia Abrahama. Celem artykułu jest omówienie tych porozumień, analiza ich przyczyn i zarysowanie ich następstw. Autor przyjął hipotezę, iż porozumienia Abrahama stanowią istotny krok na rzecz wzmacniania akceptacji państw arabskich dla Izraela i jego strategicznych interesów. W przygotowaniu tekstu posłużono się przede wszystkim metodą analizy dokumentów i piśmiennictwa.

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.7
PDF (English)

Bibliografia

Abraham Accords: Declaration of Peace, Cooperation, and Constructive Diplomatic and Friendly Relations. Announced by the State of Israel and the Kingdom of Bahrain on 15 September 2020, https://edition.cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-abraham-accords-documents/index.html.

Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization between the United Arab Emirates and the State of Israel, 15.09.2020, https://edition.cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-abraham-accords-documents/index.html.

Ahronheim A. (2021), Israel, Morocco sign historic defence agreement – watch, “Jerusalem Post”, 24 November, https://www.jpost.com/middle-east/israel-morocco-sign-defense-agreement-686858.

Ameryka wznawia pomoc dla Palestyńczyków, “Rzeczpospolita” 10.04.2021, https://www.rp.pl/wydarzenia/art8622501-ameryka-wznawia-pomoc-dla-palestynczykow.

Amoc J. W. II (1979), Arab-Israeli Military/Political Relations: Arab Perceptions and the Politics of Escalation, New York–Oxford–Toronto–Sydney–Frankfurt–Paris.

Arab League declaration on the invasion on Palestine – 15 May 1948 (1976), in: Israel’s Foreign Relations, Vols 1–2: 1947–1974, part II, doc. No. 5, https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/5%20Arab%20League%20declaration%20on%20the%20invasion%20of%20Pales.aspx.

Arab League Summit Communiqué, 1979, 31 March, https://israelipalestinian.procon.org/background-resources/arab-league-summit-communique/.

Arabs to set up a Joint Command (1964), “The New York Times”, 16.01.1964, https://www.nytimes.com/1964/01/16/archives/arabs-to-set-up-a-joint-command-heads-of-state-at-13nation-parley.html.

Aineri S. (1982), Beyond Camp David, “Foreign Policy”, No. 46, Spring. https://doi.org/10.2307/1148366 DOI: https://doi.org/10.2307/1148366

Chandra Singh S. (1965), The League of Arab States, “The Indian Journal of Political Science”, Vol. 26, No. 4.

Chojnowski A., Tomaszewski J. (2001), Izrael, Warszawa.

Crowley M., Halbfinger D. M. (2020), Trum Releases Mideast Peace Plan That Strongly Favors Israel, “New York Times”, 28 January, https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/peace-plan.html.

Declaration Issued by the Council of Kings and Heads of State of the Arab League at its Second Session (1964), https://content.ecf.org.il/files/M00090_ArabLeagueSummit-Alexandria1964-EnglishText_0.pdf.

Declaration of the Arab Summit Conference at Algiers – 28 November 1973 (1976), in: Israel’s Foreign Relations, Vols 1–2: 1947–1974, part XIII, doc. Nr 19, https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook1/pages/19%20declaration%20of%20the%20arab%20summit%20conference%20at%20al.aspx.

Diamond J. (2019), White House proposing $50 billion package to boost Palestinian economy – if there is peace, CNN, 22 June, https://edition.cnn.com/2019/06/22/politics/palestinian-economy-white-house-israeli-palestinian-peace-agreement/index.html.

El-Gizouli M. (2021), Sudan’s Normalization with Israel: In Whose Interests?, Arab Reform Initiative, 17 August, https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_sudans-normalization-with-israel-in-whose-interests_19528.pdf?ver=0792252d8ec21c34c0b059ccadc7df6d.

Exclusive: U.S. nears sale of four sophisticated drones to Morocco – sources (2020), Reuters, 10 December, https://www.reuters.com/article/idUSKBN28K2R4?edition-redirect=ca.

Feith D. J., Libby L. (2020), The Trump Peace Plan: Aiming Not to Make a Deal, but to make a Deal Possible, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, “Mideast Security and Policy Studies”, No. 175.

Fryzeł T. (1981), Liga Państw Arabskich, Warszawa.

Gilboa E. (2020), The Israel_UAE Agreement: Busting Myths and Sending Messages, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, BESA Center Perspectives Paper, 17 August, https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/08/1696-Israel-UAE-Agreement-Gilboa-final-2.pdf.

Guzansky Y. (2020), Saudi Arabia and Normalization with Israel, Institute for National Security Studies, INSS Insight, No. 1396, 29 October, https://www.inss.org.il/publication/saudia-israel-normalization/.

Harkov L. (2021), Sudan officially joines Abraham Accords to normalize Israel ties, “Jerusalem Post”, 6 January, https://www.jpost.com/breaking-news/sudan-officially-joins-abraham-accords-to-normalize-israel-ties-654461.

Hassan S. (2011), Oslo Accords: The Genesis and Consequences for Palestine, “Social Scientist”, Vol. 39, No. 7/8 (July/August).

Israel, Morocco agree to normalize relations “with minimal delay” (2020), “Deutsche Welle”, 10 December, https://www.dw.com/en/israel-morocco-agree-to-normalize-relations-with-minimal-delay/a-55897975.

Jankowski J. (2002), Nasser’s Egypt, Arab Nationalism and the United Arab Republic, Boulder. https://doi.org/10.1515/9781588269904 DOI: https://doi.org/10.1515/9781588269904

Joint Declaration (2020), Rabat, 22 December, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morrocco-Israel.pdf.

Joint Statement by the United States, Israel and the United Arab Emirates (2020), 13 August, https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/joint-statement-united-states-israel-united-arab-emirates/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=wh.

Karsh E. (2002), The Arab-Israeli Conflict: The Palestine War 1948, Oxford.

Kober A. (2002), Coalition Defection: The Dissolution of Arab Anti-Israeli Coalitions in War and Peace, Westport.

Lieberman E. (2013), Reconceptualizing Deterrence: Nudging toward rationality in Middle East rivalies, New York. https://doi.org/10.4324/9780203100370 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203100370

Liebermann O. (2020), Two Gulf nations recognized Israel at the White House. Here’s what’s in it for all sides, CNN, 16.09.2020, https://edition.cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-bahrain-white-house-analysis-intl/index.html.

Lizak W. (2020), Bliski Wschód: w oczekiwaniu na nowe otwarcie, “Rocznik Strategiczny”.

Mazhari M. (2020), Persian Gulf states; hypocrisy is being revealed: Iraqi politician, “Tehran Times”, 14.09.2020, https://www.tehrantimes.com/news/452475/Persian-Gulf-states-hypocrisy-is-being-revealed-Iraqi-politician.

Michale K., Guzansky Y. (2020), Might Qatar Join the Abraham Accords?, Institute of National Security Studies, INSS Insight, No. 1391, 12 October, https://www.inss.org.il/publication/the-abraham-accords-and-qatar/.

Morris B. (2008), 1948: The First Arab-Israeli War, New Heaven. https://doi.org/10.2307/j.ctt1np9bm DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1np9bm

Nahmias O., Harkov L., Cashman G. F. (2020), Morocco, Israel normalize ties as US recognizes Western Sahara, “Jerusalem Post”, 11 December, https://www.jpost.com/israel-news/israel-morocco-agree-to-normalize-relations-in-latest-us-brokered-deal-651742.

Qaddoumi K. (2020), Normalization between some Arab governments and ‘Israel’: Fact and Figures, “Tehran Times”, 14.09.2020, https://www.tehrantimes.com/news/452438/Normalization-between-some-Arab-governments-and-Israel-Facts.

Quigley J. (2005), The Case for Palestine. An International Law Perspective, London. https://doi.org/10.1515/9780822386766 DOI: https://doi.org/10.1215/9780822386766

Resolution 181 (1947): Resolution adopted on the Report of the ad hoc Committee on the Palestinias Question, https://undocs.org/en/A/RES/181(II).

Resolution 242 (1967), https://undocs.org/S/RES/242(1967).

Resolution 338 (1973), https://undocs.org/S/RES/338(1973).

Peace to Prosperity. A Vision to Improve the Lives of Palestinian and Israeli People, https://trumpwhitehouse.archives.gov/media/peace-prosperity-full-plan/.

Sudan says it has transferred compensation for U.S. bombing victims (2020), Reuters, 20 October, https://www.reuters.com/article/us-sudan-usa-cenbank-idUSKBN2751P0.

Schlünder I., Ibrahim F. (1996), Der jordanisch-israelische Friedensvertrag, “Verfassung und Recht in Übersee”, Vol. 29, No. 1. https://doi.org/10.5771/0506-7286-1996-1-73 DOI: https://doi.org/10.5771/0506-7286-1996-1-73

Shapira A. (2018), Historia Izraela, Warszawa.

Statement dated 6 November 1978 issued by the Ninth Arab Summit Conference (1978), United Nations, General Assembly, 29 November 1978, https://ecf.org.il/media_items/517.

The Abraham Accords Declaration, 15.09.2020, https://edition.cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-abraham-accords-documents/index.html.

The Arab Peace Initiative, 2002 (2002), https://www.kas.de/documents/268421/268470/7_file_storage_file_3659_1.pdf/9e869fab-4352-2a63-5795-a662f1139ad3?version=1.0&t=1539659741069.

The Camp David Accords (1979), “Current History”, vol. 76, No. 443. https://doi.org/10.1525/curh.1979.76.443.31 DOI: https://doi.org/10.1525/curh.1979.76.443.31

The Khartoum Resolutions (August 29–September 1, 1967), Economic Cooperation Foundation, https://ecf.org.il/media_items/513.

Treaty of Joint Defence and Economic Cooperation Between the States of the Arab League, June 17, 1950 (1957), in: American Foreign Policy 1950-1955. Basic Documents, Vol. I, Washington.

Treaty of Peace between the Arab Republic of Egypt and the State of Israel (1979), “United Nations Treaty Series”, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201136/volume-1136-I-17813-English.pdf.

Two Gulf Nations recognized Israel at the White House. Here’s what’s in it for all sides (2020), CNN, 16 September, https://edition.cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-bahrain-white-house-analysis-intl/index.html.