Konflikt o Płyciznę Scarborough a polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim
PDF (English)

Słowa kluczowe

Morze Południowochińskie
polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej
Płycizna Scarborough

Jak cytować

Luzak, P. (2022). Konflikt o Płyciznę Scarborough a polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Przegląd Strategiczny, (15), 245–263. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.15

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie najważniejszych założeń i instrumentarium polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej wobec sporów terytorialnych, w które jest ona zaangażowana (przede wszystkim konfliktów o przynależność wysp i obiektów na Morzu Południowochińskim) przez pogłębioną analizę działań tego państwa w kontekście sporu o Płyciznę Scarborough. Według przyjętej roboczej hipotezy badawczej wydarzenia z 2012 r., które doprowadziły do ustanowienia przez ChRL faktycznej kontroli na płycizną mogą stanowić model przyszłych zachowań Chińskiej Republiki Ludowej wobec konfliktów regionalnych.

Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawiono przedmiot sporu i jego historyczne uwarunkowania. W drugiej części scharakteryzowano interesy poszczególnych państw zaangażowanych w konflikt, ich stanowisko, a także prawne tło sporu. W trzeciej części poddano wreszcie analizie wydarzenia, które miały miejsce w 2012 r., a także ich następstwa wraz z próbą wyodrębnienia elementów, które mogą składać się na model przyszłej polityki ChRL w odniesieniu do sporów terytorialnych, w które jest ona zaangażowana (“model Scarborough”). Celem ustrukturyzowania analizy postawiono następujące pytania badawcze: 1) Jak wygląda stan faktyczny i tło prawne sporu o Płyciznę Scarborough? 2) W jaki sposób i przy wykorzystaniu jakiego instrumentarium Chiny ustanowiły faktyczną kontrolę nad atolem? 3) Jaką rolę spór odgrywa w kontekście pozostałych roszczeń terytorialnych ChRL w odniesieniu do Morza Południowochińskiego?

W artykule wykorzystano przede wszystkim metodę gromadzenia i obserwacji faktów, a także metodę decyzyjną – w kontekście analizy stanowiska państw zaangażowanych w spór. Wykorzystana została także metoda procesualna w zakresie przedstawienia genezy analizowanych procesów politycznych.

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.15
PDF (English)

Bibliografia

Bautista L. (2013), The Philippine Claim to Bajo de Masinloc in the Context of South China Sea Dispute, “Journal of East Asia & International Law”, No. 2, http://dx.doi.org/10.14330/jeail.2013.6.2.08. DOI: https://doi.org/10.14330/jeail.2013.6.2.08

Beckman R. (2017), Scarborough Shoal: Flashpoint for Confrontation or Opportunity for Cooperation?, in: South China Sea Disputes. The Flashpoints, Turning Points And Trajectories, (ed.) K. Yang Razali, Singapore, https://doi.org/10.1142/9789814704984_0007. DOI: https://doi.org/10.1142/9789814704984_0007

Bonnet F.-X. (2012), Geopolitics of Scarborough Shoal, “Irasec’s Discussion Papers”, No. 14, https://www.irasec.com/IMG/UserFiles/Files/04_Publications/Notes/Geopolitics_of_Scarborough_Shoal.pdf (15.04.2022).

Broderick K. (2015), Chinese Activities in the South China Sea. Implications for the American Pivot to Asia, Project 2049 Institute, https://project2049.net/wp-content/uploads/2018/06/150511_Broderick_Chinese_Activities_South_China_Sea_Pivot.pdf (15.04.2022).

Del Callar M. (2013), China’s New ‘10-dash line map’ eats into Philippine territory, “GMA Network”, https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/319303/china-s-new-10-dash-line-map-eats-into-philippine-territory/story/ (18.04.2022).

Dutton P. (2011), Three Disputes and Three Objectives – China and the South China Sea, “Naval War College Review”, Vol. 64, No. 4.

Ericksen A., Kennedy C. (2017), China’s Maritime Militia, in: Becoming a Great “Maritime Power”: A Chinese Dream, (ed.) M. McDevitt, “CNA Analysis & Solutions”, https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/irm-2016-u-013646.pdf (25.04.2020).

Fravel M. T. (2011), China’s Strategy in the South China Sea, “Contemporary Southeast Asia”, Vol. 33, No. 3, http://dx.doi.org/10.1353/csa.2011.0136. DOI: https://doi.org/10.1355/cs33-3b

Gau M. Shen-Ti (2012), The U-Shaped Line and a Categorization of the Ocean Disputes in the South China Sea, “Ocean Development & International Law”, No. 43, https://doi.org/10.1080/00908320.2012.647499. DOI: https://doi.org/10.1080/00908320.2012.647499

Gazeta Prawna (2017), Filipiny: Zgoda na badanie podmorskiego Płaskowyżu Benham, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1039524,filipiny-zgoda-na-badanie-podmorskiego-plaskowyzu-benham.html (30.03.2022).

GMA News (2018), China registers names for 5 undersea features in Benham Rise, https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/643314/china-registers-names-for-5-undersea-features-in-benham-rise/story/ (30.03.2022).

Graham E. (2013), China’s new map: just another dash?, “The Strategist”, https://www.aspistrategist.org.au/chinas-new-map-just-another-dash/ (18.04.2022).

Gutierrez J. (2021), Overwhelmed by Chinese Fleets, Filipino Fishermen ‘Protest and Adapt’, “The New York Times”, https://www.nytimes.com/2021/07/11/world/asia/philippines-south-china-sea-fishermen.html (30.03.2022).

Haddick R. (2012), Salami Slicing in the South China Sea, Foreign Policy, “Foreign Policy”, https://foreignpolicy.com/2012/08/03/salami-slicing-in-the-south-china-sea/ (23.04.2022).

Heydarian R. (2018), How the Scarborough Shoal came back to haunt China-Philippines relations, South China Morning Post, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2151923/how-scarborough-shoal-came-back-haunt-china-philippines (22.04.2022).

Huy Duong (2017), The Scarborough Shoal Dispute: Legal Issues and Implications, in: South China Sea Disputes. The Flashpoints, Turning Points And Trajectories, (ed.) K. Yang Razali, Singapore, https://doi.org/10.1142/9789814704984_0008. DOI: https://doi.org/10.1142/9789814704984_0008

Jia Bing Bing (2014), A Preliminary Study of The Title to Huangyan Island (Scarborough Reef/Shoal), “Ocean Development & International Law”, No. 45, https://doi.org/10.1080/00908320.2014.957971. DOI: https://doi.org/10.1080/00908320.2014.957971

Kao S. (2014), Scarborough Shoal Dispute, China’s Assertiveness, and Taiwan’s South China Sea Policy, “International Journal of China Studies”, Vol. 5, No. 1.

Kazianis H. (2014), China’s 10 Red Lines in the South China Sea, “The Diplomat”, https://thediplomat.com/2014/07/chinas-10-red-lines-in-the-south-china-sea/ (18.04.2022).

Kipler R. (2016), Why China Might Seek to Occupy Scarborough Shoal, “The Diplomat”, https://thediplomat.com/2016/03/why-china-might-seek-to-occupy-scarborough-shoal/ (21.04.2022).

Lanteigne M. (2016), The South China Sea in China’s Developing Maritime Strategy, in: Power Politics in Asia’s Contested Waters. Territorial Disputes in the South China Sea, (eds.) E. Fels, Truong-Minh Vu, Heidelberg, https://doi.org/10.1007/978-3-319-26152-2_5. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-26152-2_5

Lee Lai To, Chen Shaofeng (2009), China and joint development in the South China Sea. An energy security perspective, in: Security and International Politics in the South China Sea. Towards a cooperative management regime, (eds.) S. Bateman, R. Emmers, New York, https://doi.org/10.4324/9780203885246. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203885246

Li Dexia, Tan Keng Tat (2014), South China Sea Dispute: China Has Evidence of Historical Claims, “RSIS Commentary”, No. 165.

Lingao A. (2017), Duterte: We can’t stop Chinese structures on Panatag Shoal, “CNN”, http://cnnphilippines.com (21.04.2022).

Mortimer C. (2017), China to build on disputed shoal in South China Sea, “The Independent”, https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-china-sea-dispute-beijing-philippines-scarborough-shoal-nine-dash-line-manila-a7637216.html (21.04.2022).

Moss T. (2012), China’s Not-So-Hard Power Strategy, “The Diplomat”, https://thediplomat.com/2012/06/chinas-not-so-hard-power-strategy/ (21.04.2022).

O’Rourke R. (2018), Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress, Congressional Research Service, https://www.hsdl.org/?view&did=811054 (18.04.2022).

Paddock R. (2016), Chinese Vessels Leave Disputed Fishing Grounds in the South China Sea, “New York Times”, https://www.nytimes.com/2016/10/29/world/asia/south-china-sea-scarborough-shoal.html (22.04.2022).

Panda A. (2017), South China Sea: Is China Considering Construction Work at Scarborough Shoal Again?, “The Diplomat”, https://thediplomat.com/2017/03/south-china-sea-is-china-considering-construction-work-at-scarborough-shoal-again/ (21.04.2022).

Permanent Court of Arbitration (2016), The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China). Press Release, https://pcacases.com/web/sendAttach/1801 (21.04.2022).

Poling G. (2013), The South China Sea in Focus. Clarifying the Limits of Maritime Dispute, New York.

Poling G., Cooper Z. (2016), Developing a Scarborough Contingency Plan, Center for Strategic & International Studies, https://amti.csis.org/developing-scarborough-contingency-plan/ (21.04.2022).

Quintos M. (2015), Artificial Islands in the South China Sea and Their Impact on Regional (In)Security, “FSI Insights”, Vol. II, No. 2, https://fsi.gov.ph/wp-content/uploads/2019/08/2015-Vol-2-No-2-March-FSI-Insights-Artificial-Islands-in-the-South-China-Sea-Quintos.pdf (23.04.2022).

Ratner E. (2013), Learning the Lessons of Scarborough Reef, “The National Interest”, https://nationalinterest.org/commentary/learning-the-lessons-scarborough-reef-9442 (23.04.2022).

Ravindran M. S. (2012), China’s Potential for Economic Coercion in the South China Sea Disputes: A Comparative Study of the Philippines and Vietnam, “Journal of Current Southeast Asian Affairs”, Vol. 31, No. 3, https://doi.org/10.1177/186810341203100305. DOI: https://doi.org/10.1177/186810341203100305

Reuters (2017), SE Asia meeting in disarray over sea dispute with China, https://www.reuters.com/article/asean-summit-chinasea-idINDEE86C05K20120713 (21.04.2022).

Strangio S. (2022), Philippines Calls Out Dangerous Chinese Actions Near Disputed Shoal, “The Diplomat”, https://thediplomat.com/2022/03/philippines-calls-out-dangerous-chinese-actions-near-disputed-shoal/ (30.03.2022).

Symonides J. (2012), Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim. Czy powrót “dyplomacji kanonierek”, “Stosunki Międzynarodowe”, No. 2, Vol. 46.

Tharoor I. (2014), Could this map of China start a war?, “The Washington Post”, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/06/27/could-this-map-of-china-start-a-war/ (18.04.2022).

The Economist, Courting trouble, https://www.economist.com/china/2016/07/16/courting-trouble (21.04.2022).

United Nations (2009), CML/17/2009, https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf.

United Nations (2011), CML/8/2011, https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2011_re_phl_e.pdf.

United Nations Convention on the Law of the Sea, Art. 121, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (28.03.2022).

Vu Hai Dang (2013), A Bilateral Network of Marine Protected Areas Between Vietnam and China: An Alternative to the Chinese Unilateral Fishing Ban in the South China Sea, “Ocean Development & International Law”, No. 44, https://doi.org/10.1080/00908320.2013.750984. DOI: https://doi.org/10.1080/00908320.2013.750984

Zachrisen O. O. (2015), China’s political use of economic ties in territorial disputes. A comparative case study of Japan’s and the Philippines’ reactions, Trondheim.

Zhou Fangyin (2016), Between assertiveness and self-restraint: understanding China’s South China Sea Policy, “International Affairs”, 92:4, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12657. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2346.12657

Zou Keyuan (2012), China’s U-Shaped Line in the South China Sea Revisited, “Ocean Development & International Law”, No. 43, https://doi.org/10.1080/00908320.2012.647483. DOI: https://doi.org/10.1080/00908320.2012.647483

Zou Keyuan (1999), Scarborough Reef: A New Flashpoint in Sino-Philippine Relations?, “IBRU Boundary and Security Bulletin”, Summer 1999.