Konwencja dotycząca statusu uchodźców a praktyka turecka. Problem przybyszów zza wschodniej granicy

Main Article Content

Magdalena Szkudlarek

Abstrakt

Celem publikacji jest podjęcie próby przeanalizowania polityki, jaką Turcja prowadzi wobec obcokrajowców poszukujących schronienia na jej terytorium. O ważkości zagadnienia zadecydowała w ostatnich latach przede wszystkim tocząca się w Syrii wojna domowa, w wyniku której na terytorium Turcji znalazło się ponad 700 tysięcy Syryjczyków. Szczególne w tym kontekście kontrowersje budzi fakt stosowania przez Turcję podwójnych standardów w przedmiocie nadawania imigrantom konwencyjnego statusu uchodźcy. Państwo to, jako jedno z czterech na świecie, w momencie przystępowania do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i Protokołu nowojorskiego zastrzegło sobie prawo do stosowania w tej materii tzw. kryterium geograficznego. W efekcie, o ile status uchodźcy nadany być może osobom przybywającym zza zachodnich granic Turcji, o tyle uciekinierzy z państw takich, jak Syria, Iran, czy Irak z formalnego punktu widzenia są „poszukującymi schronienia” (tur. sığınmacı). To zaś oznacza brak ich konwencyjnej ochrony. Celem artykułu jest jednak nie tylko przeanalizowanie prawnego i rzeczywistego położenia, w jakim znajdują się ofiary syryjskiej wojny domowej, przybywające na terytorium Turcji, a także próba przewidzenia scenariusza rozwoju tejże sytuacji. Celem uczynienia analizy możliwie najbardziej rzetelną, odwołano się zarówno do anglo, jak i tureckojęzycznych materiałów źródłowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szkudlarek, M. (2014). Konwencja dotycząca statusu uchodźców a praktyka turecka. Problem przybyszów zza wschodniej granicy. Przegląd Strategiczny, (7), 323-341. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.24
Dział
Bezpieczeństwo ludzkie

Bibliografia

 1. Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı, strona internetowa tureckiego Departamentu Zarządzania Kryzysowego, https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?IcerikID=2713&ID=5 (data dostępu: 23.02.2014).
 2. Esad ve Erdoğan aşkı sürecek mi? (2011), „Vatan”.
 3. Foça, M.A., Göç politikası değişiyor, tasarısı komisyonda, strona internetowa tureckiego portalu informacyjnego Bianet, http://www.bianet.org/bianet/bianet/138572-goc-politikasi-degisiyor-tasari-komisyonda,(data dostępu: 19.12.2012).
 4. Haydi AB göreve (2012), ,,Die Welt”.
 5. İçişleri Bakanlığı’ndan iki dev yapılanma (2012), „Hürriyet”.
 6. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012), Dz. U. UE, 30.03.2012, C 83/389.
 7. Konwencja dotycząca statusu uchodźców (1951), Dz.U. 1991, nr 119, poz. 515.
 8. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (1969), Dz.U. 1990, nr 74, poz. 439.
 9. Opuszczeni – uchodźcy w Turcji pozbawieni ochrony (2009), Amnesty International, http://amnesty.org.pl/uploads/media/Streszczenie_raportu.pdf (data dostępu: 15.12.2012).
 10. Pasaport Kanunu No 5682 (1950), Resmî Gazete, 24.07.1950.
 11. Protokół dotyczący statusu uchodźców (1967), Dz.U. 1991, nr 119, poz. 517.
 12. State Parties to the 1951 Convention relating to the status of refugees and the 1967 Protocol, http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html (data dostępu: 13.12.2012).
 13. Turkey - the refoulement of non-European refugees-a protection crisis (1997), Amnesty International, http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR44/031/1997/es/30c9c009-ea7e-11dd-b05d-65164b228191/eur440311997en.pdf (data dostępu: 15.12.2012).
 14. Türk Ceza Kanunu No 5237 (2004), Resmî Gazete, 12.10.2004.
 15. Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik No 359 (1994), Resmî Gazete, 30.11.1994.
 16. Türkiye’de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasa dışı göçmenlerin sorunları inceleme raporu, strona TBMM, internetowa Tureckiego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/gocmen_raporu.pdf (data dostępu: 15.12 2012).
 17. Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun No 5683 (1950), Resmî Gazete 24.07.1950.
 18. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Tasarısı, strona internetowa TBMM (Tureckiego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego), http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0619.pdf (data dostępu: 16.12.2012).