WSPÓŁPRACA SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU OBECNYCH ORAZ PRZYSZŁYCH ZAGROŻEŃ

Main Article Content

Paweł Marcinkowski

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie możliwych obszarów współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego z Unią Europejską wobec obecnych oraz przyszłych zagrożeń. Niejednokrotnie partnerstwo Euroatlantyckie ucieleśnione w Sojuszu Północnoatlantyckim, służy Europejczykom za usprawiedliwienie dla ich ucieczki od strategicznej odpowiedzialnooeci i delegowania na Stany Zjednoczone trwałego zarządzania regionalnym bezpieczeństwem, czy światową stabilnooecią. WPBiO jest narzędziem cywilno-wojskowym polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Podobnie jak NATO musi pozostać narzędziem militarnej solidarności Stanów Zjednoczonych i Europy. Konflikt rosyjsko-ukraiński oraz ataki terrorystyczne w Europie i na świecie stały się wielkim sprawdzianem dla systemu bezpieczeństwa na obszarze Euroatlantyckim oraz wielką szansą na zaciśnienie stosunków pomiędzy Unią Europejską a NATO. Obecna sytuacja pokazuje, że Sojusz Północnoatlantycki oraz Unia Europejska nie mogą bagatelizować aktualnych zagrożeń. Powinny natomiast konsekwentnie realizować wspólne ustalenia, stosując „twardą politykę” wobec ekspansji Rosji oraz Państwa Islamskiego. Pojęcie Euroatlantycki interes narodowy z punktu widzenia retoryki jest niewątpliwie oksymoronem. Z punktu widzenia polityki określa jednak sprawę pilną i absolutnie konieczną zarówno dla państw członkowskich Sojuszu, jak i dla samej Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marcinkowski, P. (2015). WSPÓŁPRACA SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU OBECNYCH ORAZ PRZYSZŁYCH ZAGROŻEŃ. Przegląd Strategiczny, (8), 53-64. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.4
Dział
Problemy bezpieczeństwa w obszarze transatlantyckim

Bibliografia

 1. Blair D. (2014), Jens Stoltenberg: the new man at Nato who must stand up to Putin and his tanks, „The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnew/europe/russia/11233199/Jens-Stoltenberg-the-new-man-at-Nato-who-must-stand-up-to-Putin-and-his-tan (15.11.2014).
 2. Brzeziński Z. (2015), US Should Deploy Troops to Baltics, „Defence News”, http://www.defensenews.com/story/defense-news/2015/01/21/us-deploy-troops-baltics/22123409 (21.01.2015).
 3. Ciupiński A. (2013), Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – rozwój – funkcjonowanie, Warszawa.
 4. Croft A. (2014), NATO to create new ‘spearhead’force to respond to crises, Reuters, http://www.reuters.com/article/2014/09/01/us-ukraine-crisis-nato-militaryidUSKBN0GW2SP20140901(1.09.2014).
 5. Deklaracja końcowa szczytu NATO w Walii (2014), http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6170,Deklaracja-koncowa-szczytu-NATO-w-Walii-z-2014-r-polskietlumaczenie.html (5.09.2014).
 6. Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (2009), (red.) S. Parzymies, Warszawa.
 7. Rada Europejska – Konkluzje (2013), 19–20.12.2013, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/140261.pdf (7.10.2014).
 8. Europejska Strategia Bezpieczeństwa (2003), https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf (15.10.2014).
 9. Gnesotto N. (2012), Przyszłość Europy strategicznej, Warszawa.
 10. Gocuł M. (2015), Sojusz Gwarantem stabilizacji, „Przegląd Sił zbrojnych”, nr 1.
 11. Gościnny Malbork – kolejna zmiana sojuszników (2015), Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektorat Sił Powietrznych, Warszawa.
 12. Koshkin P. (2014), Will NATO’S New Head lead to new thinking about Russia?, „Russia Direct”, http://www.russia-direct.org/debates/will-natos-new-head-lead-new-thinking-about-russia (9.10.2014).
 13. Koziej S. (2014), O potrzebie nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr IV/32.
 14. Kuźniar R. (2014), Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr IV.
 15. Milczarek D. (2003), Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych,Warszawa.
 16. News release No: NR-260-14 (2014), U.S. Department of Defense, Department Announces Facilities Adjustments in Europe, 23.05.2014.
 17. Pietrzak P. (2012), Szczyt NATO w Chicago – determinanty, oczekiwania i rezultaty, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr II/22.
 18. Soja M. (2014), Fundacja Dyplomacja i Polityka, [online], Nowy Szef NATO, http://www.dyplomacja.org/index.php/pl/osmsz/83-omsz/229-nowy-szef-nato.html (7.10.2014).
 19. Terlikowski M. (2010), Grupa bojowa Unii Europejskiej pod Polskim dowództwem, „Biuletyn. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych”, 11.01.2010.
 20. Wales Summit Declarations Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council inWales (2014),NATO, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (5.09.2014).
 21. Winning A. (2015), At least 4,000 troops: NATO approves new Europe-based sperhed force, http://rt.com/news/185444-nato-rasmussen-spearhead-force/ (5.09.2014).
 22. Vademecum NATO (2007), Brussels: NATO Office of Inform and Press, http://www.zbigniewgroszek.pl/index_htm_files/NATO_vadem.pdf (10.10.2014).
 23. Vandiver J. (2015), Army looking to store tanks, equipment in eastern Europe, „Stars and Stripes”,http://www.stripes.com/army-looking-to-store-tanks-equipment-in-eastern-europe-1.325693 (25.01.2015).
 24. Zięba R. (2012), Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 10.