Nr 8 (2015)

Od redakcji

Sebastian Wojciechowski
11-15
Słowo wstępne
PDF

Bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu

Justyna Zając, Aleksandra Zięba
103-116
WPŁYW INTERESÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ NA JEJ POLITYKĘ WOBEC ARABSKIEJ WIOSNY
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.7
PDF
Rafał Ożarowski
117-134
DYPLOMATYCZNE DZIAŁANIA PAŃSTWA KATAR W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW I KONFLIKTÓW NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.8
PDF
Asad Taffal
135-146
THE IMPACT OF THE ARAB SPRING ON THE PALESTINIAN QUESTION
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.9
PDF (English)
Sebastian Wojciechowski
147-156
DZIESIĘĆ „PLAG EGIPSKICH” – ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DLA DEMOKRACJI W EGIPCIE
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.10
PDF
Przemysław Osiewicz
157-170
STANOWISKA WYBRANYCH PAŃSTW REGIONU BLISKIEGO WSCHODU WOBEC ZMIAN POLITYCZNYCH W EGIPCIE. WPŁYW NA OBECNY STAN STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.11
PDF
Ronnie Azoulay
171-182
THE POWER OF IDEAS. THE INFLUENCE OF HASSAN AL-BANNA AND SAYYID QUTB ON THE MUSLIM BROTHERHOOD ORGANIZATION
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.12
PDF (English)
Marcin Styszyński
183-193
WPŁYW ARABSKIEJ WIOSNY NA SPONTANICZNĄ TWÓRCZOŚĆ LITERACKĄ MŁODEGO POKOLENIA W EGIPCIE
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.13
PDF
Maciej Karczewski
195-209
OD SURGE DO PAŃSTWA ISLAMSKIEGO. PRZYCZYNY I UWARUNKOWANIA DESTABILIZACJI IRAKU PO 2011 ROKU
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.14
PDF
Adam Gwiazda
211-223
NIEPEWNA NORMALIZACJA STOSUNKÓW POLITYCZNO-GOSPODARCZYCH IRANU Z ZACHODEM
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.15
PDF
Mordechai Levy
225-246
IRAN IN THE MINDS OF THE ISRAELIS
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.16
PDF (English)

Przegląd analiz z zakresu bezpieczeństwa i studiów strategicznych

Rafał Wiśniewski
363-377
POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2014 ROKU
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.24
PDF
Maciej Magiera
379-383
SIPRI Yearbook 2014
https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.25
PDF

Noty Biograficzne

455-460
Noty o autorach
PDF