WPŁYW ARABSKIEJ WIOSNY NA SPONTANICZNĄ TWÓRCZOŚĆ LITERACKĄ MŁODEGO POKOLENIA W EGIPCIE

Main Article Content

Marcin Styszyński

Abstrakt

Wybuch protestów i zamieszek na placu Tahrir w Egipcie wpłynął na aktywny rozwój rozmaitych form literackich prezentowanych przez młode pokolenie Egipcjan będących kluczowym ogniwem niezadowolenia z warunków społeczno-politycznych w 2011 roku. Mimo braku gruntownego przygotowania literackiego charakterystycznego dla znanych pisarzy i poetów, młodzi twórcy w spontaniczny sposób wyrażali swoje myśli i emocje związane z aktualną sytuacją w państwie oraz dążeniami, oczekiwaniami i obawami dotyczącymi przyszłości. Twórczość młodych z placu Tahrir stanowi ponadto szczegółową kronikę wydarzeń Arabskiej wiosny, a także ilustruje panujące nastroje społeczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Styszyński, M. (2015). WPŁYW ARABSKIEJ WIOSNY NA SPONTANICZNĄ TWÓRCZOŚĆ LITERACKĄ MŁODEGO POKOLENIA W EGIPCIE. Przegląd Strategiczny, (8), 183-193. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.13
Dział
Bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu

Bibliografia

 1. Abbas A. (2000), Poezja arabska, druga połowa XIX – pierwsza połowa XX wieku, Poznań.
 2. Allison S. (2011), Mubarak’s cult of personality endures, „Asia Times”, 8.02.2011.
 3. Ammar A. (2011), Ajjam as-sawra, Al-Kahira.
 4. Black I. (2011), Egyptian novelist hails revolution as a ‘great human achievement’, „The Guardian”, 20.05.2011.
 5. Brugman J. (1984), An introduction to the history of modern Arabic literature in Egypt, Leiden.
 6. Dziekan M. (1997), Symbolika arabsko-muzułmańska, mały słownik, Warszawa.
 7. Frembgen W. J. (1998), The Magicality of the Hyena. Beliefs and Practices in West and South Asia, „Asian Folklore Studies”, Vol. 57.
 8. Hasan T. (2011), Aghani wa aszar sawrat 25 janajir, Al-Kahira.
 9. Hassan A. (2012), Egypt’s Poet of the People, „The New York Times”, 7.11.2012.
 10. Jusuf Abd ar-Rahman (2011), Jawmijjat sawrat as-sabbar, Al-Kahira.
 11. Al-Kawi M. (2012), Kasaid min wahi as-sawra, Al-Kahira.
 12. Kemp J. B. (2009), Starożytny Egipt: anatomia cywilizacji, Warszawa.
 13. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) (2015), http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/latynizacja/arabski.pdf (12.03.2015).
 14. Ma’addi H. (2011), Sawrat 25 janajir. Al-Misrijjun jughajjiruna wadżh at-tarich, Al-Kahira.
 15. Nazmy Y. (2014), Taxi: A stage adaptation, „Egypt Today”, 9.02.2014.
 16. Radwan N. (2012), Egyptian colloquial poetry in the modern Arabic canon: new readings of shi’r al-’Ammiyya, New York.
 17. Raszid A. (2011), Asz-Szab jurid, Al-Kahira.
 18. Sowers L. J., Toensing Ch. (2012), The journey to Tahrir: revolution, protest, and social change in Egypt, London–New York.
 19. Steavenson W. (2012), Writing the Revolution, „The New Yorker”, 16.01.2012.
 20. Al-Wahid H. (2011), Sawrat Misr, Al-Kahira.
 21. Zdanowski J. (2010), Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław.
 22. Zijjan H. (2011), Hajja ila al-midan, Al-Kahira.