DZIESIĘĆ „PLAG EGIPSKICH” – ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DLA DEMOKRACJI W EGIPCIE

Main Article Content

Sebastian Wojciechowski

Abstrakt

Celem tekstu jest zaprezentowanie różnorodnych czynników będących utrudnieniem lub zagrożeniem dla współczesnej egipskiej demokracji. Skoncentrowano się przy tym jednak nie tylko na ich krótkiej charakterystyce, ale równie¿ próbie systematyzacji dokonanej przy pomocy koncepcji triady czynników antydemokratycznych (TCA), która wskazuje na główne determinanty osłabiające lub wręcz niwelujące procesy demokratyczne zachodzące we współczesnym świecie. W nawiązaniu do publikacji pt. Democration in the ArabWorld postawiono ponadto następujące pytania badawcze: Czy zagrożenia dla demokracji w Egipcie, rozpatrywane na tle doświadczeń innych państw, są podobne czy też całkowicie odmienne? Jakie są ich główne przyczyny?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, S. (2015). DZIESIĘĆ „PLAG EGIPSKICH” – ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DLA DEMOKRACJI W EGIPCIE. Przegląd Strategiczny, (8), 147-156. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.10
Dział
Bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu

Referencje

 1. Baliszewski T. (2014), Kara śmierci dla 529 osób. Egipt bezwzględnie zwalcza Bractwo Muzułmańskie, http://www.natemat.pl (20.03.2015).
 2. Bankowicz M. (2006), Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków.
 3. Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku (2012), (red.) K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Łódź.
 4. Coppedge M. (2012), Democratization and Research Methods, New York.
 5. Democratization in the Arab World. Prospects and Lessons from Around the Globe, (eds.) L. Miller, J. Martini, F. Larrabee, A. Rabasa, S. Pezard, J. Taylor, T. Mengistu, Santa Monica.
 6. Egipt: 183 wyroki oemierciwmasowym procesie zwolenników Bractwa Muzułmańskiego, PAP(2.02.2015).
 7. From War to Democracy. Dilemmas of Peacebuilding (2008), (eds.) A. Jarstad, T. Sisk, Cambridge.
 8. Ghoraba H. (2013), Egypt’s Arab Spring. The long and winding road to democracy, Pau.
 9. Heinsohn G. (2003), Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, Zürich.
 10. Haerpfer C., Bernhagen P., Inglehart R., Welzel C. (2009), Democratization, Oxford.
 11. Huntington S. (1991), The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma.
 12. Izak L. (2014), Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa.
 13. Kienle E. (2000), A Grand Delusion. Democracy and Economic Reform in Egypt, London–New York.
 14. Kozłowski K. (2012), Kolory rewolucji, Warszawa.
 15. Lipa M. (2013), Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie, Egipt w latach 1981–2010, Warszawa.
 16. Open Doors: Egypt, http://www.opendoors.org.au (13.03.2015).
 17. Pipes D. (2014), Hunger Growls in Egypt, „The Washington Times”, 6.10.2014.
 18. Prezydent Egiptu sam zwiêkszył swoją władzę (2012), „Głos Wielkopolski”, 24–25.11.2012.
 19. Przybylska-Maszner B. (2014), Uwarunkowania reorientacji polityki Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej po roku 2011, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 20. „Rocznik Strategiczny” (2014), Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.
 21. Ruthendorf B. (2008), Egypt After Mubarak. Liberalism, Islam and democracy in the Arab World, New Jersey.
 22. Saward M. (2008), Demokracja, Warszawa.
 23. Sorman G. (2007), Dzieci Rifa’y. Muzułmanie i nowoczesność, Kraków.
 24. Tilly C. (2007), Democracy, New York.
 25. The EU’s Foreign Policy. What Kind of Power and Diplomatic Action? (2013), (eds.) M. Telò, F. Ponjaert, Bruxelles.
 26. Weigel G. (2009), Wiara, rozum i wojna z dżihadem. Wezwanie do działania, Warszawa.
 27. Wejkszner A. (2010), Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań
 28. Wojciechowski S. (2013), The Hybridity of Terrorism, Understanding Contemporary Terrorism, Berlin.
 29. World Economic Outlook (2014), Recovery, Strengthens, Remains Uneven, International Monetary Fund Washington.